LSW 38 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 26 kali

Njamasi Pusaka

Kula gadhah pusaka cacah pitu (Tumbak lan dhuwung). Saben ndungkap dhatengipun wulan Sura kula tansah bingung anggen kula badhe njamasi dhuwung. Sedherek utawi tepangan kula mboten wonten ingkang saged.

Pramila manawi wonten dhanganing panggalih para sutresna PS, kula keparenga nyuwun pitedah kados pundi tata caranipun njamasi pusaka sarta ngrimat ingkang leres.

Makaten atur panuwun kula, sakdereng  lan sasampunipun kula ngaturaken gunging panuwun.

Bpk. Sadikoen—Jl. Puntodewo VIII/7

Polehan, Blimbing, Malang,

 


Madosi Kanca Lami

Kula, nami: Subagyo, Umur: 72 taun, lulusan: SPG Katolik Djl. Tjelaket no. 21 Malang taun 1966, alamat (rumiyin): Djl. Tjipto-Malang, Alamat (sapunika): Jl. Anjasmoro no. 25 kota Kediri.

Sabibaripun lulus, kula dhines dados Guru wonten Kediri. Kula taksih kemutan kanca-kanca sakelas, awit kula gadhah foto ingkang sesarengan kaliyan Frater Kepala Sekolah, namung emanipun boten gadhah alamatipun sapunika wonten pundi kemawon dalemipun. Kula kepingin sesambetan malih (nostalgia) kalihan kanca-kanca kanthi kintun serat/sms/telephone langkung HP kula: 081 359 721 868. Mbokbilih wonten kanca-kanca kula ingkang maos serat kula punika, kula ugi kepingin sesambetan, kula aturi kontak alamat/HP kula kasebut ing nginggil, matur saget nuwun.

Kagem Redaksi Panjebar Semangat, kula suwun bantuanipun lan ugi matur saget nuwun.

Subagyo — Jl. Anjasmoro no. 25  — Kediri 64114

 


Bonus kanggo atlet berprestasi

Aku atur apresiasi marang para atlet kita sing kasil ngarumake jenenge negara kanthi dadi juara lan oleh medhali emas ing Asian Games kepungkur. Uga acungan jempol marang pemerintah anggone paring bebungah arupa dhuwit sing banget maremake. 

Marang para atlet mau aku mung ngajap, aja nganti oleh rejeki akeh mau mung entek kanggo konsumtif, senajan kango para olahragawan / wati berprestasi mau sing isih nganggur, bisa dijamin dadi PNS sing kena kanggo pengasilan sateruse, ora nganti kleleran. Nuwun.

Irawan — Palembang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik