LSW 38 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 45 kali

Njamasi Pusaka

Kula gadhah pusaka cacah pitu (Tumbak lan dhuwung). Saben ndungkap dhatengipun wulan Sura kula tansah bingung anggen kula badhe njamasi dhuwung. Sedherek utawi tepangan kula mboten wonten ingkang saged.

Pramila manawi wonten dhanganing panggalih para sutresna PS, kula keparenga nyuwun pitedah kados pundi tata caranipun njamasi pusaka sarta ngrimat ingkang leres.

Makaten atur panuwun kula, sakdereng  lan sasampunipun kula ngaturaken gunging panuwun.

Bpk. Sadikoen—Jl. Puntodewo VIII/7

Polehan, Blimbing, Malang,

 


Madosi Kanca Lami

Kula, nami: Subagyo, Umur: 72 taun, lulusan: SPG Katolik Djl. Tjelaket no. 21 Malang taun 1966, alamat (rumiyin): Djl. Tjipto-Malang, Alamat (sapunika): Jl. Anjasmoro no. 25 kota Kediri.

Sabibaripun lulus, kula dhines dados Guru wonten Kediri. Kula taksih kemutan kanca-kanca sakelas, awit kula gadhah foto ingkang sesarengan kaliyan Frater Kepala Sekolah, namung emanipun boten gadhah alamatipun sapunika wonten pundi kemawon dalemipun. Kula kepingin sesambetan malih (nostalgia) kalihan kanca-kanca kanthi kintun serat/sms/telephone langkung HP kula: 081 359 721 868. Mbokbilih wonten kanca-kanca kula ingkang maos serat kula punika, kula ugi kepingin sesambetan, kula aturi kontak alamat/HP kula kasebut ing nginggil, matur saget nuwun.

Kagem Redaksi Panjebar Semangat, kula suwun bantuanipun lan ugi matur saget nuwun.

Subagyo — Jl. Anjasmoro no. 25  — Kediri 64114

 


Bonus kanggo atlet berprestasi

Aku atur apresiasi marang para atlet kita sing kasil ngarumake jenenge negara kanthi dadi juara lan oleh medhali emas ing Asian Games kepungkur. Uga acungan jempol marang pemerintah anggone paring bebungah arupa dhuwit sing banget maremake. 

Marang para atlet mau aku mung ngajap, aja nganti oleh rejeki akeh mau mung entek kanggo konsumtif, senajan kango para olahragawan / wati berprestasi mau sing isih nganggur, bisa dijamin dadi PNS sing kena kanggo pengasilan sateruse, ora nganti kleleran. Nuwun.

Irawan — Palembang

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor