16 - 22 September 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 22 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Aja gampang kapilut gebyaring liyan. Jalaran sing katon iku durung mesthi padha karo kasunyatane. Sanadyan iku mitra lawas, na­nging kudu waspada yen arep kongsi. Aja gampang mbukak wewadi. Asmara: pasulayan iku bab sing lumrah, mula kudu pinter olehe nglanggati.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Kepriye bae, panjenengan isih ribet, agel rembugan klawan wong-wong kang rinaket. Kepara malah kenalan anyar kang kanthi sesidheman nguwalake panjenengan saka rubeda. Mula panje­nengan kudu nyinau bab pasrawungan. Wiwit tumindak teges.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Tumindak lan paripolahe salumrahe wae, ora susah reka-reka. Sing waspada, akeh jeglongan. Ana sing katon tre­waca, nanging ana sing nyamudana kayadene pangalembana. Asmara: yen bisa genti genten olehe pangerten, wis mesthi swasana bebrayan nyenengake.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Kudu akeh sabar, ngati-ati, lan waspada. Amarga bakal dumadi pa-sulayan. Kudu wicaksana, mrantasi kanthi cara kang akur. Ora ana paedahe nesu marang wong kang ora sajajar. Njaluk tetimbangan marang mitra raket. Amrih tumindak panjenengan ora grusa-grusu.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Aja rangu-rangu yen arep tumindak becik. Akeh kang simpati, uga akeh kang ditepungi. Gusti sarwa mangerteni. Wis meshi bakal paring bebungah matikel-tikel. Iki wancine buka usaha anyar. Nanging kang wis ana aja ditinggal. Sing sregep lan disiplin.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Anggone jaya ora bakal suwe. Urip iku pindha cakra manggilingan. Lan bageyan panjenengan wiwit surut. Kasarasan mlorod, ana reridhu, rejeki ora gancar lan angel ketemu wong-wong gedhe. Kudu cuti, ngaso ing wewengkon kang asri lan adhem. Introspeksi.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Ora ana gadhing kang ora benthet. Kongsi lan memitran raket uga bisa congkrah. Embuh saka ngendi parane, sapa kang miwiti, nanging ana kritik, gosip, lan pitnah kang keprungu. Kudu sabar, aja emosi, lan grusa-grusu lumawan. Disidik lan digoleki buktine dhisik.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Pepenginan kang diupayakake wiwit biyen, saiki dadi kasunyatan. Ora rugi anggone metu modhal lan makarya kanthi tumemen. Saiki wancine nikmati asile lan seneng-seneng. Aja lali muji syukur, ndedonga, lan sedekah. Aja umuk lan gumedhe, eling males budi. 

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Panjenengan wiwit rumangsa ana kang ora pener. Dipikir sing mateng sadurunge tumindak lan ngleksanakake rancangan. Kudu pinter nyimpen wewadi lan ancas panjenengan. Tindakna lan digarap dhe­we kanthi sesidheman. Panjenengan isih duwe pangarep-arep becik.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Ana pawarta neyenengake, bisa uga panjenengan bakal lelungan adoh. Amrih maju lan antuk bebathen ing tembe buri, enggal ditindakake. Aja lali njaluk pangestu wong tuwa. Aja mundur yen ana saweneh pepalang. Iki kalodhangan kanggo ngowahi nasib.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Krenteging manah kudu bisa dikendhalekake, lan katujokake marang bab sing trep. Aja nganti cal cul lali lor kidul sing tundhone njalari kapitunan ing tembe. Asmara: bener miturut panjenengan durung mesthi pener kanggone pasangan. Mula aja meksa kekarepane.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Owah-owahan kang ditindakake nuwuhake bebathen akeh. Kon-sentrasi marang gegayuhan sakawit lan rancangan anyar bisa di­te­pak­ake. Sing sregep, tlaten, pinter srawung, nata mlebu metune dhuwit lan andum jejibahan. Tegese, aja monopoli, digarap lan dipek dhewe.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae