Tukang Ojek lan Taksi Online (2)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Email Saka Jakarta - Dibaca: 42 kali

Ora nggumunake yen saiki pakaryan kaya taksi online lan ojek online mau pametune ora kaya rikala anyar biyen. Rikala isih anyar kae, lan kang makarya lagi sethithik, pametune ojek lan taksi online mau lumayan banget. Malah akeh kang banjur metu saka sopir taksi utawa pakaryan liyane milih dadi sopir taksi online apa ojek online. Mula ora nggumun­ake yen aku asring nemoni sopir taksi online mau sarjana lulusan saka pawitan luhur kawentar. Malah akeh kang wis dadi karya­wan ana perusahaan kang menthereng, na­nging banjur padha metu milih dadi sopir taksi online. Sejene iku ora mung mligi dadi sopir nanging uga dadi juragan nduwe ken­dharaan liyane ora ketang kreditan. Dadi kendharaan kang mlaku ora mung siji na­nging luwih saka loro.

Emane amarga kepenake dadi lan ndu­we taksi apa dadi ojek online mau, akeh kang banjur ambyur pindhah pakaryan mau. Dadine bisa dibadhe, antarane kang makarya dadi sopir lan ojek online mau dibandhingake kang mbutuhake ora im­bang dadine akeh banget kang banjur olehe penumpang suda. Saliyane iku peru­sahaan kang nduwe aplikasi mau tansaya suwe tansaya nggawe aturan anyar kang nggawe sudane pametune pakaryan mau.

Umpamane yen biyen taksi online bisa sawayah-wayah arep mlaku. Dina iki mlaku jam 10.00 amarga isih ngeterke anakke sekolah. Bubar iku sesuke mlaku jam 14.00 lst. Malah seminggu bacute ora mlaku ya ora apa-apa. Dadi salah siji kang narik padha melu dadi sopir taksi online mau kerjane bisa kapan wae gelem. Saiki wis ora bisa kanggone operator tinamtu. Ana batese. Umpamane seminggu ora mlaku bakal di­blok ora bisa maneh mlaku utawa ditokake saka sistem. Dadi yen kerja ana perusa­haan konvensional (perusahaan kaya bia­sane) padha karo diputus hubungan ker­jane (PHK).

Kaya yen melu dadi mitra Uber peru­sahaan rintisan lan jaringan transportasi kang pusate ana San Francisco Amerika Serikat sepisan kudu nduwe mobil apa nyewa mobil. Yen kudu kredit mobil, uang muka (DP) udakara limalas yuta. Banjur yen wis nduwe mobil kredit mau kewajibane kudu ngangsur saben sasi udakara patang yuta. Dadi saben ndina yen dietung kang­go nyicil mobil, biaya perawatan, asuransi saben ndina kudu nyisihake udakara Rp 175.000,00. Durung bensine, saben ndina kudu nyediakake Rp 150.000,00 –Rp 200.000,00. Gunggung kepruk sedina tak­si online nduwe wajib nyediakake Rp 375.000,00. La yen sedina kepingin antuk Rp 500.000,00  supaya bisa nggawa bali luwihan watara Rp 200.000,00 kudu kerja sedina kurang luwih nembelas jam.

Coba panjenengan bayangake saben ndina kudu kerja nembelas jam ana ing ndalan nyopir. Yen ora mengkono sida ora bisa nyicil mobil lan kanggo keperluan ke­luarga saben ndinane. La yen nyupuk libur sedina saben minggune ya mesthi wae suda maneh pametune saben ndinane utawa kudu kerja luwih suwe ana ndalan utawa luwih sregep maneh. Mula rikala aku numpak taksi online saiki asring padha sambat. Yen nyambut gawene luwih abot lan pametune uga ora kaya biyen.

Semono uga kang makarya dadi ojek online utawa melu Go-jek ana kang wiwit sambat. Manut paneliten utawa survei saka Pusat Kajian Komunikasi UI (Puskakom UI) kang nganakake survei marang tukang ojek Go-jek saka cacahe reponden 3.213 ing Jabodetabek mratelakake mangkene. Saka responden cacah semono mau 77% ngaku yen pametune saben sasi isih luwih saka UMR Nasional Rp 1.990.000,-. Dene sisane kang 23% ngaku yen pametune sangisore UMR.

Nanging panjenengan galih, kang 77% mau jam kerjane saben ndina luwih saka jam kerja normal. Yen ana aturan jam kerja sedina wolung jam kerja. La yen dadi ojek online sedina jam kerjane luwih saka rolas jam yen arep antuk pametu luwih saka UMR. Malah manut survei kang dianakake dening lembagane mas Agus Pambagio kang nate crita marang aku sedina tukang ojek online mau oleh kerja rata-rata malah nembelas jam. Coba para maos kerja sedina nembelas jam ana ndalan lan tanpa antuk pelindhung utawa awer-awer apa-apa kejaba jaket, helm. Panas, udan padha mlaku ana ndalan. Sedina, rong ndina ora apa la yen tahunan apa raga iku ora jebol temenan.

Coba bandhingake tukang ana ndesa wae kae, jam kerjane saben ndina wiwit jam 08.00. banjur jam 12.00 istirahat nganti jam 13.00 banjur wiwit nyambut gawe maneh lan laut utawa rampung jam 16.00 wis antuk Rp 100.000,00. Sedina jam kerjane udakara pitung jam. Iku wae saiki golek tukang utawa kuli wis angel ana ndesa. Kabeh padha mergawe. Malah yen mbutuhake kudu antri. Iku ana desaku.

Lha terus yen saiki sopir taksi online, ojek online jam kerjane kaya mengkono mau apa ora legrek temenan. La yen ora banjur dipayungi utawa antuk perlindhu­ngan saka pemerintah apa ora jebol ragane ing mengkone. Kamangka ana Indonesia ojek online mau ora kurang saka 400.000. Durung taksi online. Mula kadhang aku mesakake yen nyawang tukang ojek on­line panas-panas kaya saiki iki padha muter-muter ana ndalan ing kutha-kutha Indonesia padha golek pangupa jiwa. Sedina wae rata-rata nembelas jam. Sing liyane nyambut gawe ana ruangan kantor kang adhem nganggo AC. Dene kang dadi sopir online, bener olehe nyambut gawe ana njero mobil kang adhem nanging saben ndinane jam kerjane luwih saka rolas jam. Dadi nyambut gawe dadi ojek online lan mobil online mau jam kerjane bener-bener ora normal. La yen iki ora dadi kawigaten apa ora ing mbesok malah dadi masalah gedhe. Pancen kepenak kang dadi konsu­men antuk layanan kang luwih gampang lan murah, lan nguntungake sauntara iki kanggone sopir lan ojek online. Nanging yen dirasa kanthi wening, yen jam kerjane ora normal turna kerjane turut ndalan kebak polusi ora suwe awak ya mesthi ora kuwat lan banjur lara. La yen ora enggal diatur mesthi ngrugekake sapa wae ing mbesoke. Nuwun.*

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik