Dhemit Lemah Bera
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 138 kali

Lemah bengkok iku diarani lemah bera dening warga desa. Sejatine lemah iku ora bera. Dadi bera jalaran wis lawas pancen ora ana sing wani nggarap. Ujare kandha lemah kuwi wingit lan dadi  papane dhemit mesang-grah. Buktine, lemah ing sakiwa tengene lemah bera iku subur, senajan ora dioncori banyu saka kali irigasi.

Kawit jaman Landa  lemah bera iku pancen dianggep sangar dening warga desa. Panganggep iku turun-tumurun engga seprene. Tau ana pa-wongan sing nekad nan-duri lemah iku. Sawise kuwi wonge  asring girap-girap merga ngimpi ala. Kepara ora let suwe banjur ketaman lelara. Kedadeyan iku nambah kandel kapercayane warga desa bab anane dhemit ing lemah bengkok mau.

Senajan lemah bera  iku diyakini minangka lemah sangar, ewasemono para nom-noman padha ora wedi nggunakake kanggo bal-balan. Bocah-bocah wis padha ngerti aturane bal-balan ana papan kono, ing antarane sadurunge srengenge angslup kudu wis padha bubar. Mbuh bener mbuh ora, sawijining warga ngaku jare tau weruh wewayangan padha playon ing lemah bera mbeneri wayah wengi. Malah ana sing kandha tau weruh wewujudan medeni padha jengklekan binarung unine gendhing klenengan kanthi wirama uyon-uyon. Swarane ngrangin ginawa angin, nuwuhake mengkirige githok.

Nalika iku titi wancine tandur. Ora adoh saka lemah bera, Parman lagi ngoncori sawahe kanthi  mbendung iline banyu irigasi. Rehne salurane dibendung, sawahe Harjo ora kebanyon jalaran iline banjur menggok menyang sawahe Parman. Parman kepeksa mbendung banyu tanpa musyawarah karo warga kanthi pawadan selak arep lunga menyang Sumatra. Mula dheweke niyat ndhisiki tandur.

 Nedhenge Parman ngileni sawahe,  Harjo teka karo mikul pacul. Weruh sawahe kapiran banyu, Harjo nesu. Wuwuse sugal, “Man, kowe kok dadi nyalahi kesepakatan. Kudune sawahku ndhisik sing diileni banyu!”

“Halah, kesepakatan apa,” wang-sulane Parman sajak nyepelekake. “Aku iki selak arep lunga adoh. Sabara sithik, iki aku wis meh rampung.”

Harjo saya muntab. Tanpa wigah-wigih dheweke nyandhak pacul. Dalan banyu sing kanggo ngileni sawahe Parman ditableg  nganggo lemah.  Parman ora trima. Tangane ngeruk lendhut banjur disawatake raine Harjo.  Harjo klilipen, atine wimbuh kobong.

Harjo sing prawakane gagah gedhe dhuwur iku tanpa mikir dawa nuli mba-langake pacule marang Parman. Pacul natap bathuke Parman. Tujune sing namper bathuk mung dorane, dudu pacule sing landhep. Nadyan kena do-ran pacul, panone Parman kumepyur. Dheweke ambruk njebrabah ana gale-ngan sawah. Weruh Parman ngathang-athang, Harjo durung marem. Parman banjur diidak dhadhane karo muwus sereng,”Rasakna, Man. Kelakuanmu iku ora beda karo kelakuane setan!”

Kahanan dadi geger. Wong-wong sing lagi ana sawah padha………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng