Dhemit Lemah Bera
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 63 kali

Lemah bengkok iku diarani lemah bera dening warga desa. Sejatine lemah iku ora bera. Dadi bera jalaran wis lawas pancen ora ana sing wani nggarap. Ujare kandha lemah kuwi wingit lan dadi  papane dhemit mesang-grah. Buktine, lemah ing sakiwa tengene lemah bera iku subur, senajan ora dioncori banyu saka kali irigasi.

Kawit jaman Landa  lemah bera iku pancen dianggep sangar dening warga desa. Panganggep iku turun-tumurun engga seprene. Tau ana pa-wongan sing nekad nan-duri lemah iku. Sawise kuwi wonge  asring girap-girap merga ngimpi ala. Kepara ora let suwe banjur ketaman lelara. Kedadeyan iku nambah kandel kapercayane warga desa bab anane dhemit ing lemah bengkok mau.

Senajan lemah bera  iku diyakini minangka lemah sangar, ewasemono para nom-noman padha ora wedi nggunakake kanggo bal-balan. Bocah-bocah wis padha ngerti aturane bal-balan ana papan kono, ing antarane sadurunge srengenge angslup kudu wis padha bubar. Mbuh bener mbuh ora, sawijining warga ngaku jare tau weruh wewayangan padha playon ing lemah bera mbeneri wayah wengi. Malah ana sing kandha tau weruh wewujudan medeni padha jengklekan binarung unine gendhing klenengan kanthi wirama uyon-uyon. Swarane ngrangin ginawa angin, nuwuhake mengkirige githok.

Nalika iku titi wancine tandur. Ora adoh saka lemah bera, Parman lagi ngoncori sawahe kanthi  mbendung iline banyu irigasi. Rehne salurane dibendung, sawahe Harjo ora kebanyon jalaran iline banjur menggok menyang sawahe Parman. Parman kepeksa mbendung banyu tanpa musyawarah karo warga kanthi pawadan selak arep lunga menyang Sumatra. Mula dheweke niyat ndhisiki tandur.

 Nedhenge Parman ngileni sawahe,  Harjo teka karo mikul pacul. Weruh sawahe kapiran banyu, Harjo nesu. Wuwuse sugal, “Man, kowe kok dadi nyalahi kesepakatan. Kudune sawahku ndhisik sing diileni banyu!”

“Halah, kesepakatan apa,” wang-sulane Parman sajak nyepelekake. “Aku iki selak arep lunga adoh. Sabara sithik, iki aku wis meh rampung.”

Harjo saya muntab. Tanpa wigah-wigih dheweke nyandhak pacul. Dalan banyu sing kanggo ngileni sawahe Parman ditableg  nganggo lemah.  Parman ora trima. Tangane ngeruk lendhut banjur disawatake raine Harjo.  Harjo klilipen, atine wimbuh kobong.

Harjo sing prawakane gagah gedhe dhuwur iku tanpa mikir dawa nuli mba-langake pacule marang Parman. Pacul natap bathuke Parman. Tujune sing namper bathuk mung dorane, dudu pacule sing landhep. Nadyan kena do-ran pacul, panone Parman kumepyur. Dheweke ambruk njebrabah ana gale-ngan sawah. Weruh Parman ngathang-athang, Harjo durung marem. Parman banjur diidak dhadhane karo muwus sereng,”Rasakna, Man. Kelakuanmu iku ora beda karo kelakuane setan!”

Kahanan dadi geger. Wong-wong sing lagi ana sawah padha………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Aja gumedhe mung merga ayu-ne rupa, amarga kuwi bakal luntur dening wektu. Nanging elinga, ayune kridha ora bakal luntur senajan digawa mati pisan...

Klik

NGANTUK

Ora kober ndlosor, semendhe ing tembok uga ora apa-apa. Mangkono mbokmenawa ujare si meong iki. (d/sit)***

Pethilan

Trilyunan rupiah dhuwit negara mili menyang desa

Koruptore aja nganti katut keli

Lumantar gerakan #2019Pilpres Ceria, Mahfud MD ngajak publik milih kanthi cerdas

Amarga kecerdasan kita wis saya ilang akibat memusuhan

Golkar ngukuhi caleg mantan koruptor

Ngajab para pemilihe padha pikun!