Lodan saka Segara Kiudl (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 140 kali

Herdarsa Prabancana sajake marem karo servise Yolandha. Uger mara menyang Dhiskotek Madubranta, Hendarsa ajeg nja­luk dikancani Yolandha. Yolandha dhewe paham piye carane gawe krasane pelanggan, apa maneh pelanggan sing kandel kanthonge. Mula yen Hendarsa arep mara, Yolandha sengaja ora nampa tamu. Dandane uga sing luwih resep di­nulu. Suwe-suwe Madubranta mung ka­ya kanggo panggonan kangsen, awit kena dipesthekake Yolandha bablas di­gawa Hendarsa menyang hotel kanggo ngentekake sisane wengi sawise dhis­kotek tutup.

Saka Hendarsa, Yolandha entuk tips murwat, kepara luwih-luwih. Ora mung loma, Hendarsa uga nggolekake omah kontrakan  sing pantes kanggo Yolandha. Tumrap Yolandha sing pengasilane saka Madubranta mung rog-rog asem, entuk pelanggan Hendarsa padha karo nampa rejeki nomplok. Dheweke wis ora ngekos ing kamar sumpeg lan mambu got ma­neh, nanging ngalih menyang omah kon­trakan sing luwih memper. Sewane omah dibayari Hendarsa, prabotan di­kom­pliti. Cekake  Yolandha kari ngleboni. Nanging kabeh mau mawa pitukon, Yo­landha kudu samapta yen sawanci-wanci  Herdarsa butuh diladeni.

Yolandha uga wiwit ngerti sapa sa­temene pelanggan sing nyimpen dhe­weke kuwi. Hendarsa jebul sawenehe pengusaha dol tinuku lenga kopra. Gu­dhange mapan ana Tanjung Perak. Bis­nis liyane arupa proyek-proyek kon­struksi. Lan saka critane Hendarsa, Yo­landha dadi mudheng yen lanang sete­ngah umur iku bakal macung minangka anggota dhewan propinsi. Nganggo dhu­wite sing turah-turah, Hendarsa bisa nu­ku nomer urut saka partai tinamtu nadyan dheweke dudu kadher.

Saka katreme anggone nguja se­neng, Yolandha kecolo­ngan. Dheweke wis ora nggarap sari. Wetenge kecondhokan wohe se­sambungan peteng karo Hendarsa. Sumurup Yo­landha meteng, Hendarsa sajak cuwa. Dheweke  su­thik tanggung jawab, ke­para ngakon Yolandha nggugurake janin sing dikandhut. Yolandha ora gelem, dheweke tetep nun­tut Hendarsa ndha­dhagi tumindake. Sesam­bungan sing sekawit kebak sengsem tumrap Hendar­sa iku suwe-suwe krasa nyebeli. Hendarsa banjur  nginggati Yolandha.

Yolandha kelimpungan. Wirang isin apa sing di­sang­ga yen nganti anake lair tanpa bapak. Wetenge ora saya cilik, nanging saya gedhe. Hendarsa sing ma­une gemati lan brah-breh  dadi angel disambungi. Dhiskotek Madu­branta sing kulinane dadi jujugane Hen­darsa meh saben wengi, malih ora tau disaba. Yolandha kontrang-kantring, dhe­weke kentekan akal. Wusanane ne­kad kirim WhatsApp ngemu pangancam marang Hendarsa. Wose yen Hendarsa puguh emoh tanggung jawab, tumindake ngetengi dheweke iku bakal dibukak ma­rang wartawan.

Tumrap Hendarsa sing bakal macung minangka wakil rakyat, pangancame Yo­landha kuwi padha karo…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor