Lodan saka Segara Kiudl (8)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 96 kali

Herdarsa Prabancana sajake marem karo servise Yolandha. Uger mara menyang Dhiskotek Madubranta, Hendarsa ajeg nja­luk dikancani Yolandha. Yolandha dhewe paham piye carane gawe krasane pelanggan, apa maneh pelanggan sing kandel kanthonge. Mula yen Hendarsa arep mara, Yolandha sengaja ora nampa tamu. Dandane uga sing luwih resep di­nulu. Suwe-suwe Madubranta mung ka­ya kanggo panggonan kangsen, awit kena dipesthekake Yolandha bablas di­gawa Hendarsa menyang hotel kanggo ngentekake sisane wengi sawise dhis­kotek tutup.

Saka Hendarsa, Yolandha entuk tips murwat, kepara luwih-luwih. Ora mung loma, Hendarsa uga nggolekake omah kontrakan  sing pantes kanggo Yolandha. Tumrap Yolandha sing pengasilane saka Madubranta mung rog-rog asem, entuk pelanggan Hendarsa padha karo nampa rejeki nomplok. Dheweke wis ora ngekos ing kamar sumpeg lan mambu got ma­neh, nanging ngalih menyang omah kon­trakan sing luwih memper. Sewane omah dibayari Hendarsa, prabotan di­kom­pliti. Cekake  Yolandha kari ngleboni. Nanging kabeh mau mawa pitukon, Yo­landha kudu samapta yen sawanci-wanci  Herdarsa butuh diladeni.

Yolandha uga wiwit ngerti sapa sa­temene pelanggan sing nyimpen dhe­weke kuwi. Hendarsa jebul sawenehe pengusaha dol tinuku lenga kopra. Gu­dhange mapan ana Tanjung Perak. Bis­nis liyane arupa proyek-proyek kon­struksi. Lan saka critane Hendarsa, Yo­landha dadi mudheng yen lanang sete­ngah umur iku bakal macung minangka anggota dhewan propinsi. Nganggo dhu­wite sing turah-turah, Hendarsa bisa nu­ku nomer urut saka partai tinamtu nadyan dheweke dudu kadher.

Saka katreme anggone nguja se­neng, Yolandha kecolo­ngan. Dheweke wis ora nggarap sari. Wetenge kecondhokan wohe se­sambungan peteng karo Hendarsa. Sumurup Yo­landha meteng, Hendarsa sajak cuwa. Dheweke  su­thik tanggung jawab, ke­para ngakon Yolandha nggugurake janin sing dikandhut. Yolandha ora gelem, dheweke tetep nun­tut Hendarsa ndha­dhagi tumindake. Sesam­bungan sing sekawit kebak sengsem tumrap Hendar­sa iku suwe-suwe krasa nyebeli. Hendarsa banjur  nginggati Yolandha.

Yolandha kelimpungan. Wirang isin apa sing di­sang­ga yen nganti anake lair tanpa bapak. Wetenge ora saya cilik, nanging saya gedhe. Hendarsa sing ma­une gemati lan brah-breh  dadi angel disambungi. Dhiskotek Madu­branta sing kulinane dadi jujugane Hen­darsa meh saben wengi, malih ora tau disaba. Yolandha kontrang-kantring, dhe­weke kentekan akal. Wusanane ne­kad kirim WhatsApp ngemu pangancam marang Hendarsa. Wose yen Hendarsa puguh emoh tanggung jawab, tumindake ngetengi dheweke iku bakal dibukak ma­rang wartawan.

Tumrap Hendarsa sing bakal macung minangka wakil rakyat, pangancame Yo­landha kuwi padha karo…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik