Kidung Perenging Dieng (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 176 kali

“Aja was sumelang. Ora perlu gantalan wektu pendherekmu bakal nglumpuk ing lataring pendhapa pesanggrahan.”

“Bagus. Yen ngono ayo ngayahi karya, aja leda-lede!”

Rojeng Pati nuthuk kenthongan kanggo ngundang wargane. Wong-wong banjur gumrudug nglumpuk aneng pelataran pendhapa. Rojeng Pati mrenata kanca rowange jalaran wong-wong mau durung padha pana mungguh gatine klumpukan. Rojeng Pati banjur sesorah sing wose grombolan Gagak Ireng kudu samapta, awit bakal dilurug prajurit saka Kedhu.

Trewaca prentahe Rojeng Pati, warga bramacorah nuli tata-tata nyamaptakake gegamane. Tumbak, pedhang, klewang sarta gegaman liyane disiyagakake. Grombolan dipantha manut ayahane sowang-sowang. Nalika wadya grombolan Gagak Ireng wus siyaga, Rojeng Garung banjur niti priksa siyap siyagane rowange. Sawise ora nguwicani, bala brandhal iku banjur dibudhalake nyegat prajurit Kedhu ing perenging Dieng.

Sawatara wektu anggone ngenteni, saka kadohan katon dhampyak-dhampyak lakune wadya bala saka Pakuwon Kedhu kang dipandhegani Manggalayuda Dorandana. Kumerap lakune tumuju laladan Dieng iring kidul, susuhe grombolan Gagak Ireng. Campuhing prang ora bisa disingkiri. Pangluruge wadya Kedhu coba dibendung dening Rojeng Garung sakanca. Prajurit Kedhu nerjang grombolan Gagak Ireng. Grombolan Gagak Ireng wis metung sakehing kahanan, mula panrajange prajurit Kedhu diadhepi kanthi sikep bedhama.

Gada ginada, pedhang pinedhang, tendhang tinendhang. Kumenclange gegaman gathik wor suh klawan jerit sesambat, binarung aba-aba saka pangarepe klompok sowang-sowang. Rehne kalah nguwasani medhan pabaratan, prajurit Kedhu suwening suwe kedheseg mundur. Dorandana kang mulat kesesering barisan bedhama, sigra mrentahake prajurit panah ngudani mungsuh. Cumlorote panah ewon nibani bala brandhal. Kabeh kocar-kacir padha golek aling-alingan. Akeh warga grombolan kang nandhang tatu.

Raden Raja Suwala kang dadi senapati pengamping ngoyak  grombolan Gagak Ireng kang sesingidan. Pangoyake Raja Suwala diadhang Rojeng Pati. Lelorone nuli jandhon. Ora kasamaran maneh Raden Raja Suwala nyumurupi Rojeng Pati awit kekarone wus nate andon. Rojeng Pati entuk lawan sababag.

“Rojeng Pati, tumungkula wae sadurunge susuhmu dakobrak-abrik! Manuta dakbanda, daksowanake ana ngarsane sang akuwu Bras­mara. Tontonen kae wong-wongmu wis kocar-kacir!” wuwuse Raja Suwala.

“Aja lanyo-lanyo pangucapmu, Raja Suwala. Rojeng Pati dudu pawongan sing jirih nggetih. Nadyan rowangku keseser, nanging ora watake Rojeng Pati nungkul marang Kedhu.”

“Yen ngono ora kena dakeling­ake sarana aris. Kepeksa kowe kudu dakcekel urip utawa mati, Rojeng Pati!”

Raja Suwala ngrabasa Rojeng Pati nggunakake pedhang pusaka piyandele. Nanging………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang paling hebat pisan kanthi idhe-idhene kang  paling brilian, bisa wae dikalahake de­ning wong kang bo­dho kanthi akale kang kerdhil. Mula tokna idhe-idhe bri­lianmu apa wae ka­hanane.

Klik

JEMBATAN NGISOR KALI

Meh kabeh, yen jenenge jembatan kuwi mlangkring ing sandhuwure banyu. Nanging ora mangkono karo jembatan kang ana ing Fort de Roovere, sacedhake Desa Halsteren, negara Landa iki. Ing kana ana jembatan kang ora mlangkring, nanging peres karo banyune. Jembatan iki pancen nyigar tlaga cilik kang banyune anteng. Dadi…. kapan maneh ya bisa nrabas banyu nanging ora teles?? (d/ist)***

Pethilan

TVRI nyoba ngrombak stigma

Saingane luwih maju banget

Sing manther anggone ngawasi praktek politik dhuwit

Emane dhuwite ora mambu…

Sing lapor SPT adoh saka target

Akeh sing ‘golput’ pranyata…