Ditantang Lelembut
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 150 kali

Saelore kreteg  Jarakan ana pratelon. Yen menengen tumuju Madiun, dene mengiwa arah Ma-getan. Ngliwati pratelon wanci jam wolu bengi, Senthot sing nunggang sepedha onthel wis mlebu Desa Keniten. Ancase bakal nonton  kethoprak ing desa kono. Nalika kuwi, antarane taun pitung puluhan, Keniten durung mambu listrik.

 Sadawane dalan mung dicoloki ting sing digantung ana emper omahe warga. Sing ndadekake dalan ketok rada padhang merga sunare rembulan tanggal sepuluhan. Lurung sing diambah gronjalan. Dalan makadham sing watune sa-endhog-endhog banyak gedhene.

Sepedha onthel sing ditunggangi Senthot kepetung mentereng kanggo ukuran jaman semana. Weton anyar, tumpakane alus. Mula nadyan kadhang kala rodhane nenggel watu, nanging ora nuwuhake swara gemradag.

Sinambi nggenjot pedhal, Senthot ndhangak nyawang rembulan. Nalika bali nyawang lurung Sethot kaget. Weruh-weruh neng ngarepe ana bocah cilik mlaku ijen tanpa rowang ing tengah dalan. Senthot petotoran anggone ngerim. Kanggo nyingkiri tabrakan sikile sing sisih enggal didhunake kanggo mbantu ngerim. Nanging sajake keseimbangane ringkih, mula Senthot kepeksa mencolot saka sadhel. Tujune ora nganti nubruk.

“Mlaku neng tengah dalan, bosen urip ya?” ucape Senthot atos.

“Ya mripatmu kuwi sing ora nyawang dalan! Mlaku wis neng pinggir kok isih arep ditabrak wae,” sing disemantani ora kalah sengol.

“Bayi sak kepel ngono dadak kakeh-an omong!” wuwuse Senthot emosi.

“He he he,” sing diuneni mrenges.

Senthot njondhil. Nalika mlengeh, untune bocah kuwi cumlorot.

“Bayi wingi sore reka-reka nganggo untu emas!” guneme Senthot.

“Nadyan bayi wingi sore, yen aku nganti kalah balapan sepedha karo kowe, daksembah ider-ideran!”

 Senthot maspadakake premana bocah ing ngarepe. Jebul wis uwong, mung dedege wae sing cebol.

“Kowe aja nyepelekake wong cebol, Le. Kalah balapan karo kowe pilih dadi gedibalmu aku,” panantange maneh kaya-kaya ngerti sing dipikirake Senthot.

 “Hla endi sepedhamu kok ngajak balapan?”

“Ora perlu sepedha, aku dakmlayu  wae.”

“Ngece ya kowe?” guneme Senthot atos merga rumangsa diina.

“Cobanen. Yen kowe bisa ngalahake playuku, ampuh tenan kowe, Le.”

“Yoh, daksanggupi tantanganmu. Njaluk tekan ngendi?”

“Sak njalukmu!”

“Huh, songar. Mlayuwa dhisik kana, daktututi!”

Wong cebol ndhisiki mlayu. Lakune sing kethiwelan nerak sunare mbulan. Senthot mesem nyepelekake. Sepedhah dipancal lon-lonan. Niyate ora arep nyalip dhisik. Ngenteni si cebol kentekan napas lagi…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe weruh semut kepleset lan ceblok ing banyu, mula angkaten lan tulungana dheweke...  Sapa ngerti kuwi dadi sebab anane ampunan tumrapmu ing akherat mengko.

Klik

FESTIVAL CAGANARES

Caganers yakuwi sawijining festival kang dianakake saben wulan Desember ing daerah Catalunya utawa Barcelona, Spanyol. Festival iki bakal ndadekake sapa wae gedheg-gedheg. Kepriye ora, merga masyarakat ing kono ngumpulake maneka figur tokoh dunia kang lagi mbukak kathoke lan (ngapunten) bebuwang. Tokoh duniane macem-macem, kaya Ronaldinho, Albert Einstein, Michael Jackson, Donald Trump, Barrack Obama, lsp. Festival iki ngemu teges yen sapa wae satemene padha tanpa ndeleng trah utawa jabatane nalika bebuwang. (d/ist)***

Pethilan

LP Banda Aceh ribut, 113 napi kabur

Sapa sing betah nang pakunjaran?

Cawe-cawene guru ora bisa digenteni

Apamaneh sing jenenge Pak Google

600 dina kasus penyerangan Novel durung kawiyak

Aparat lagi asyik ngetung dina mbok­menawa