Ditantang Lelembut
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 217 kali

Saelore kreteg  Jarakan ana pratelon. Yen menengen tumuju Madiun, dene mengiwa arah Ma-getan. Ngliwati pratelon wanci jam wolu bengi, Senthot sing nunggang sepedha onthel wis mlebu Desa Keniten. Ancase bakal nonton  kethoprak ing desa kono. Nalika kuwi, antarane taun pitung puluhan, Keniten durung mambu listrik.

 Sadawane dalan mung dicoloki ting sing digantung ana emper omahe warga. Sing ndadekake dalan ketok rada padhang merga sunare rembulan tanggal sepuluhan. Lurung sing diambah gronjalan. Dalan makadham sing watune sa-endhog-endhog banyak gedhene.

Sepedha onthel sing ditunggangi Senthot kepetung mentereng kanggo ukuran jaman semana. Weton anyar, tumpakane alus. Mula nadyan kadhang kala rodhane nenggel watu, nanging ora nuwuhake swara gemradag.

Sinambi nggenjot pedhal, Senthot ndhangak nyawang rembulan. Nalika bali nyawang lurung Sethot kaget. Weruh-weruh neng ngarepe ana bocah cilik mlaku ijen tanpa rowang ing tengah dalan. Senthot petotoran anggone ngerim. Kanggo nyingkiri tabrakan sikile sing sisih enggal didhunake kanggo mbantu ngerim. Nanging sajake keseimbangane ringkih, mula Senthot kepeksa mencolot saka sadhel. Tujune ora nganti nubruk.

“Mlaku neng tengah dalan, bosen urip ya?” ucape Senthot atos.

“Ya mripatmu kuwi sing ora nyawang dalan! Mlaku wis neng pinggir kok isih arep ditabrak wae,” sing disemantani ora kalah sengol.

“Bayi sak kepel ngono dadak kakeh-an omong!” wuwuse Senthot emosi.

“He he he,” sing diuneni mrenges.

Senthot njondhil. Nalika mlengeh, untune bocah kuwi cumlorot.

“Bayi wingi sore reka-reka nganggo untu emas!” guneme Senthot.

“Nadyan bayi wingi sore, yen aku nganti kalah balapan sepedha karo kowe, daksembah ider-ideran!”

 Senthot maspadakake premana bocah ing ngarepe. Jebul wis uwong, mung dedege wae sing cebol.

“Kowe aja nyepelekake wong cebol, Le. Kalah balapan karo kowe pilih dadi gedibalmu aku,” panantange maneh kaya-kaya ngerti sing dipikirake Senthot.

 “Hla endi sepedhamu kok ngajak balapan?”

“Ora perlu sepedha, aku dakmlayu  wae.”

“Ngece ya kowe?” guneme Senthot atos merga rumangsa diina.

“Cobanen. Yen kowe bisa ngalahake playuku, ampuh tenan kowe, Le.”

“Yoh, daksanggupi tantanganmu. Njaluk tekan ngendi?”

“Sak njalukmu!”

“Huh, songar. Mlayuwa dhisik kana, daktututi!”

Wong cebol ndhisiki mlayu. Lakune sing kethiwelan nerak sunare mbulan. Senthot mesem nyepelekake. Sepedhah dipancal lon-lonan. Niyate ora arep nyalip dhisik. Ngenteni si cebol kentekan napas lagi…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…