02 - 08 September 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 46 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Yen katon ana owah-owahan, aja kaget lan aja kesusu nggawe putusan. Jalaran, sejatine swasana pasar isih durung stabil. Yen ana pametu linuwih, dikemo­nah kanthi becik amrih bisa nduwe ja­gan kanggo ing tembe. Asmara: pasangan ora kinira olehe nggatekake. 

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Yen pancen durung paham tenan, aja wigah-wigih takon marang kanca, ndhuwuran, utawa uwong sing luwih pengalaman. Aja nuruti gengsi tinimbang kejeglong lan getun tiba mburi. Endhanana rasa meri lan srei. Asmara: aja obral janji yen ora bisa netepi. 

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki kudu wiwit konsisten mandhiri. Aja tansah njagakake pitulungane liyan sing tundhone nuwuhake kapitunan. Pancen wiwitane angel, nanging yen ora dijajal tangeh lamun bisa nindakake. Alon-alon ananging dilakoni. Asmara: sing tinarbuka marang pasangan. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Aja gigrig ngelikake liyan yen pancen wis nyalahi aturan. Ananging kudu dipikir tenan lan lelandhesan rasa eklas kepengin ndadani luwih becik. Aja kanthi cara ngala-ala, lan kudu bisa aweh solusi. Asmara: pikirane kudu tansah wening amrih swasana tetep nyenengake.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Rejeki wiwit mili, kudu bisa nyelengi. Aja ngetutake pepenginan sing tundhone malah muspra ora dadi bathi. Luwih prayoga nggawe rancangan sing mateng. Yen ana sing nawani obyekan dipetung sing tenanan. Asmara: pocapane dijaga amrih ora njalari lara atine liyan.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Iki wis wayahe makarya kanthi tumata, diatur wektune lan carane nindakake. Aja nyebal saka rancangan, apamaneh yen mung adhedhasar rasaning ati. Kudu bisa jumangkah sing rasional. Asmara: yen nduwe janji ditetepi, yen omong kudu padha karo kasunyatane.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Sepira wae asile, aja tansah dipaido. Prayogane disyukuri, lan banjur ngupaya kanthi luwih temen amrih antuk undhak-undhakan. Eling, urip iku kaya cakra manggilingan, ora susah nggresula.  Asmara: swasana nyenengake aja dirusak dening rasa cubriya. 

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Dalane pating gronjal lan munggah mudhun. Ora susah digetuni. Ya iki jenenge ujian amrih bisa mundhak samubarange. Introspeksi, lan lembah manah, aja nganti nuwuhake perkara liyane maneh. Asmara: swasana nyenengake, pasangan bisa nentremake. 

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Masalah bakale jumedhul ing tengahe minggu. Mula kudu luwih waspada lan ngati-ati. Aja kuwatir, nanging kudu tansah siyaga. Iki mono dalan kanggo introspeksi amrih bisa luwih tliti. Asmara: sabar ya, amarga swasanane kurang nyenengake.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Aja kakehan omong, nanging gunakake wektu kanggo mikirake rancangan kanthi tliti. Kanthi mangkono bisa kelakon lan nuwuhake bebathen. Aja ngotot golek bener, tinimbang dadi gela ing pungka­sane. Asmara: sing wis kepungkur kareben mungkur, saiki wayahe maju.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Minggu iki ana lintang pitulungan sumunar, njalari swasana sing nyenengake. Aja gela yen asile isih durung gedhe, disyukuri bae lan ngupaya kanthi luwih temen. Sing mantep ati lan pikirane, sing sregep makaryane. Asmara: aja nggresula wae, elingana marang katresnane. 

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Aja gampang percaya omongane liyan sanadyan katone gebyar-gebyar ndemenakake. Jajal ditliti maneh kaya ngapa bukti nyatane. Minggu iki pametu lancar, lan ana rejeki nomplok. Asmara: uwong tresna kudu wani ngalah lan nggatekake kekarepane pasangan. 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae