Ngregengake HUT RI bebarengan Rotary Club Surabaya Kaliasin
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 140 kali

Kanggo mahargya dina kamardikan, sakehing adicara kerep katindakake dening masyarakat saindenging Nuswantara. Ing saben sekolahan, kampung lan kompleks dianakake maneka lomba lan kegiyatan liyane. Semono uga klompok utawa komunitas, mesthi ngrancang acara sing regeng. Kaya kang katindakake dening Rotary Club Surabaya Kaliasin.

Mapan ing Panti Werdha Hargo Dedali, sawijining papan kanggo uwong-uwong sing wis ngumur, Rotary Club Surabaya Kaliasin ngrawuhake para veteran lan anglelipur warga panti. “Aku sakanca asung pakurmatan marang para veteran, mesisan aweh panglipuran kanggo para lansia ing kene,” jlentrehe Presiden Rotary Club Surabaya Kaliasin, Dian Kyriss

Ing kalodhangan iku, salah sijine veteran banjur crita bab perjuwangan. Piyambake ngandharake tegese veteran lan maneka jinise, banjur crita nalika jaman berjuwang ing hotel Oranje (saiki dadi hotel Majapahit). Para veteran ora lali ngajak para mudha amrih bisa ngurmati labuh labeting para pahlawan. Yaiku ngisi kamardikan kanthi ngupayakake majuning bangsa, ngraketake paseduluran, persatuan lan kesatuan.

Rotary Club Surabaya Kaliasin uga ngajak kabeh sing rawuh lan ana kono ngumandhangake lagu Padamu Negri lan Hari Kemerdekaan. Sanadyan wis padha thuyuk-thuyuk, nanging warga panti isih padha semangat anggone nyanyi.

Salah sijine pengelola Hargo Dedali, Tyas Putri, njlentrehake sejarahe panti kasebut. Panti Werdha Hargo Dedali madeg saka prakarsane ibu R. Soedarijah Soerodikoesoemo, utawa misuwur kanthi jejeuluk ibu Dar Motir. Piyambake salah sawijine wanita pejuwang ing kala semana. Ibu Dar Motir madegake panti iku kanthi pawadan mbentuk pengganti kulawarga kanggo para sepuh, amrih bisa antuk kegiyatan sing trep. Kejaba saka iku, standar papan lan maneka wernane uga dipasake karo kahanan para anggotane. Dadi yen lara, lelarane uwong tuwa, ya diwenehi usada sing trep. Nalika ana rasa sedhih utawa liyane, ya dijak rerasan lan dilelipur kanthi selaras.

Ibu Tyas Putri uga kanthi gamblang aweh gambaran maneka kegiyatan sing ditindakake warga panti saben dinane. Marang saben warga uga diapali kabisane lan kahanan uripe nalika isih timure. “Punika rumiyin kepala sekolah, ingkang punika dhokter gigi,” kandhane nepungake mbaka siji.

Sanadyan wis padha ngumur, tenaga ora sepiroa, nanging kegiyatane para lansia estri iku werna-werna. Ana sing seneng uthak-athik, mula diwenehi kalodhangan nggawe maneka rerenggan saka monte. Ana kalung, gelang, lsp. Dene yen ana giyaran sing lagi “hits”, warga panti uga kerep padha nonton bareng.

Nalika iku wartawan PS ngajak pacelathon salah sijine warga panti, geneya kok mapan ing panti werdha, ora milih urip karo anak putune. Simbah iku mangsuli yen dheweke ora kepengin ngrepoti anak, mantu, lan uga putu. Mula, sawise sing kakung seda, dheweke banjur njaluk dipapanake ing kono. “Nganti puput yuswa sabisa-bisane ora dadi sanggane anak putu,” ujare.

Tansaya awan, warga malah katon tambah sigrak. Mula banjur dijak nyanyi bareng. Ana sing nyanyi lagu pop Andaikan Kau Datang Kembali, lagu kanthi basa Landa, uga lagu basa Mandarin. Panitia uga ngajak warga panti cangkriman. Sing bisa mbedhek kanthi cepet lan bener, antuk bebana. Pranyata sanadyan wis padha tuwane nanging yen rebutan ngecungake tangan lan aweh wangsulan isih rame.

(nn)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…