Ngregengake HUT RI bebarengan Rotary Club Surabaya Kaliasin
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 93 kali

Kanggo mahargya dina kamardikan, sakehing adicara kerep katindakake dening masyarakat saindenging Nuswantara. Ing saben sekolahan, kampung lan kompleks dianakake maneka lomba lan kegiyatan liyane. Semono uga klompok utawa komunitas, mesthi ngrancang acara sing regeng. Kaya kang katindakake dening Rotary Club Surabaya Kaliasin.

Mapan ing Panti Werdha Hargo Dedali, sawijining papan kanggo uwong-uwong sing wis ngumur, Rotary Club Surabaya Kaliasin ngrawuhake para veteran lan anglelipur warga panti. “Aku sakanca asung pakurmatan marang para veteran, mesisan aweh panglipuran kanggo para lansia ing kene,” jlentrehe Presiden Rotary Club Surabaya Kaliasin, Dian Kyriss

Ing kalodhangan iku, salah sijine veteran banjur crita bab perjuwangan. Piyambake ngandharake tegese veteran lan maneka jinise, banjur crita nalika jaman berjuwang ing hotel Oranje (saiki dadi hotel Majapahit). Para veteran ora lali ngajak para mudha amrih bisa ngurmati labuh labeting para pahlawan. Yaiku ngisi kamardikan kanthi ngupayakake majuning bangsa, ngraketake paseduluran, persatuan lan kesatuan.

Rotary Club Surabaya Kaliasin uga ngajak kabeh sing rawuh lan ana kono ngumandhangake lagu Padamu Negri lan Hari Kemerdekaan. Sanadyan wis padha thuyuk-thuyuk, nanging warga panti isih padha semangat anggone nyanyi.

Salah sijine pengelola Hargo Dedali, Tyas Putri, njlentrehake sejarahe panti kasebut. Panti Werdha Hargo Dedali madeg saka prakarsane ibu R. Soedarijah Soerodikoesoemo, utawa misuwur kanthi jejeuluk ibu Dar Motir. Piyambake salah sawijine wanita pejuwang ing kala semana. Ibu Dar Motir madegake panti iku kanthi pawadan mbentuk pengganti kulawarga kanggo para sepuh, amrih bisa antuk kegiyatan sing trep. Kejaba saka iku, standar papan lan maneka wernane uga dipasake karo kahanan para anggotane. Dadi yen lara, lelarane uwong tuwa, ya diwenehi usada sing trep. Nalika ana rasa sedhih utawa liyane, ya dijak rerasan lan dilelipur kanthi selaras.

Ibu Tyas Putri uga kanthi gamblang aweh gambaran maneka kegiyatan sing ditindakake warga panti saben dinane. Marang saben warga uga diapali kabisane lan kahanan uripe nalika isih timure. “Punika rumiyin kepala sekolah, ingkang punika dhokter gigi,” kandhane nepungake mbaka siji.

Sanadyan wis padha ngumur, tenaga ora sepiroa, nanging kegiyatane para lansia estri iku werna-werna. Ana sing seneng uthak-athik, mula diwenehi kalodhangan nggawe maneka rerenggan saka monte. Ana kalung, gelang, lsp. Dene yen ana giyaran sing lagi “hits”, warga panti uga kerep padha nonton bareng.

Nalika iku wartawan PS ngajak pacelathon salah sijine warga panti, geneya kok mapan ing panti werdha, ora milih urip karo anak putune. Simbah iku mangsuli yen dheweke ora kepengin ngrepoti anak, mantu, lan uga putu. Mula, sawise sing kakung seda, dheweke banjur njaluk dipapanake ing kono. “Nganti puput yuswa sabisa-bisane ora dadi sanggane anak putu,” ujare.

Tansaya awan, warga malah katon tambah sigrak. Mula banjur dijak nyanyi bareng. Ana sing nyanyi lagu pop Andaikan Kau Datang Kembali, lagu kanthi basa Landa, uga lagu basa Mandarin. Panitia uga ngajak warga panti cangkriman. Sing bisa mbedhek kanthi cepet lan bener, antuk bebana. Pranyata sanadyan wis padha tuwane nanging yen rebutan ngecungake tangan lan aweh wangsulan isih rame.

(nn)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik