Lodan saka Segara Kidul (6)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 416 kali

Ombak sore pating jlegur ngantem karang-karang pesisir nalika mobile Darwanto tumapak Sunglon Sine. Mobil terus mecaki sa­urute lurung pinggir segara tumuju pa­kampungan nelayan. Sore ing gisik segara, sesawangan endah ngelam-ela­mi. Langite biru resik, kaya birune banyu samodra sing ngilak-ilak tanpa pagut. Pe­panthane men­dhung ngrempel lumaku lon-lonan mecaki bawerane gegana. Ma­nuk camar kekejer ing akasa. Angin su­milir ngobah-obahake blarak-blarak kla­pa. Prau-prau mancung ka­ton kumam­bang ing tengah segara, pra­une nelayan cilik sing kepeksa nempuh bebaya kang­go nyambung urip.

Ing sangisore bebarisane wit klapa, ing saselane nelayan-nelayan sing lagi men­thang jaringe, Darwanto mandheg.  Wong-wong sing lagi reresik jaring  le­ren olehe tandang gawe, nyawang mobil gres iku mandheg. Mujudake sesawa­ngan ora lum­rah dene ana mobil kinclong mlebu kam­pung nelayan. Darwanto lan Setyawan mudhun. Nyedhaki sawenehe nelayan sing nglesot ing wedhi pesisir,  ta­kon omahe Siswanda Janawidigna. Sing ditakoni pleng­gang-plenggong.

“Siswanda sinten nggih?” ucape.

“Mbokmenawa sing dikarepake Mase iki Mbah Sis kae lho,” nelayan sijine nyle­mong karo nyelehake piranti ngresiki ja­ring. “Griyane nika lho, Mas, wingking gu­muk ingkang ketingal saking ngriki ni­ka. Gampil menawi madosi, awit griyane radi kekiwa, tebih saking tanggi. Njene­ngan bablas mawon, nanging ingkang ngatos-atos, awit marginipun rumpil tur lunyu,” ujare karo tuding-tuding.

Sawise ngucapake panuwun, Dar­wan­to mbacutake laku. Bener ujare ne­layan mau, dalan tumuju omahe Sis­wanda rum­pil lan ciyut, mung sedheng kanggo sa­mobil. Ngono wae ngepres. Tujune Dar­wanto trampil olehe nyetir saengga ora kedrawasan mlesed menyang pereng­an cerung.  Sawise muteri bang­kekane gumuk, we­ka­sane mobil Mitsubishi Pa­jero Sport putih mulus menggok plataran sawiji­ne omah prasaja sing ma­dhep menyang samudra. Plata­rane amba, thinukulan wit-wit klapa. Saka plata­ran ing perenge punthuk kuwi lu­mahing segara ka­ton cetha, banyune biru lerap-lerap. Krasa edhum ing ati.

Siswanda pranyata pa­wongan sing wis umur. Pa­wakane kuru, dedege jang­kung. Rambut mublak putih, untune bogang. Ga­ritan-garitan umur wiwit ngebaki praupane, pipine rada kem­pong. Kulite ireng kepang­gang srengenge. Ewadene panyawange isih tajem mre­bawani. Sis­wan­da ke­dhep tesmak nyawang dha­yohe.

“Sinten nggih?” pitakone karo mas­pa­dakake tamune genti-genten.

“Kula Darwanto, Mbah,” Darwanto ndhi­­siki nepungake.

“Darwanto sapa?”

“Kula niki yogane Pak Margana. Riyin bapak kula ugi tiyang ngriki, wong sam­pun tepang kalih panjenengan napa.”

“Margana sapa ya, aku kok lali.”

“Rumiyin bapak kula niku karane Mar­gana Layur.”

Siswanda mlorok, “Toblas, dadi kowe kuwi anake………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor