Nulung Kepenthung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 363 kali

Krungu pratelane Dhik  Jiweng Markuni,  aku bungah. Sawetara wektu ke­pungkur priya umur patang puluh lima taun iku kandha jare ke­pengin dadi penulis Jawa. Pe­penginan luhur mau daksurung lan daksengkuyung. Sapa ngerti sesuk- sesuk Dhik Jiweng Mar­kuni kasil dadi penulis Jawa. Syukur bage kondhang ngem­peri Mas Sunarko “Sodrun” Bu­diman apadene Mbah Brintik.

“Aku pengin kaya sampeyan, Mas. Saben-saben entuk kiriman majalah pe-es gratis. Bubar kuwi entuk kiriman ha-er. Wis ngono dikenal wong akeh”, ngo­no ujare Dhik Jiweng nalika sanja neng pondhokku. Kanca sing dak­anggep kayadene adhiku dhewe iku pancen pandhemen berat majalah PS.

“Aku ora tidha- tidha, Dhik. Sakehing ilmuku bakal daksuntak nyang kowe. Senajan ilmuku ya mung dakangsu kanthi otodhidhak. Muga-muga pepengi­nanmu bisa mawujud. Embuh suk kapan”, wangsulanku nanggapi pratelane.

Ing ngarepe Dhik Jiweng aku blak kotang, kandha jujur, apa nyatane. Dadi penulis Jawa mono ora bisa sugih. Penga­silan saka nulis Jawa ora bisa dijagakake. Ora bisa kanggo nguripi kulawarga. Ana piweling saka para jamhur: “Aja urip gu­mantung sastra Jawa, nanging urip­uripen sastra Jawa”.

“Nanging menawa sliramu mantep tenan, aja mundur. Sinau terus, ajar terus, nyoba terus, aja gampang mutung, iku pa­witane. Lha yen dudu sliramu, sapa maneh sing bakal ngleluri sastra Jawa?!”, ujarku serius. “Aja cilik ati. Senajan ora sugih ban­dha, dadi penulis Jawa iku sugih kanca, sugih sedulur,” sambungku.

Dhik Jiweng ngerti dhewe, merga sawise dadi penulis Jawa, neng ngendi-endi aku duwe sedulur. Akeh pawongan, dudu sanak dudu kadang, padha ngajak seduluran. Senajan siji-loro uga ana sing durung nate kepethuk jekluk. Komunikasi lumantar telpun pranyata bisa ngruma­ketake ati.

Kaya “adhiku” Taat Pamuji kae. Sepisan wae durung nate kepethuk. Merga seneng maca tulisanku, banjur ngajak seduluran. Aku dijaluk amrih gelem dadi sedulur tu­wane. Dhik Taat Pamuji mono pawongan asli Purworejo, nanging wis puluhan taun dadi priyayi Batak, manggone ing Kabu­paten Serdang Bedagai, Sumatra Lor. Pa­ngajak mau daktampa kanthi gumbiraning ati. Jer seduluran mono mungguhing aku minangka bandha kaskaya kang ora bakal ilang. Bola-bali “adhiku” mau telpun, yen aku gelem dolan mrana arep diplesirake menyang Danau Toba.

“Ora mung kuwi, Dhik. Pak Anto Sar­mudhi, warga negara Suriname, wis kaping pindho rawuh ing omahku kene. Piyambake kenal aku ya mung merga kerep maca tulisanku kang diemot neng pe-es,” ngono critaku akeh-akeh.

Dhik Jiweng serius ngrungokake do­pokanku. Dheweke pana menawa dopok­anku mono dudu dopokan nggedebus, wa­ton muni. Ana bukti lan nyatane. Nggonku crita kaya mengkono ora kanthi tujuwan pamer. Mung kanggo “memotivasi” Dhik Jiweng. Dakanggo ngobong semangate amrih pepenginane dadi penulis Jawa ora mung anget-anget telek pitik utawa obong-obong blarak. Murub sedhela bubar iku mati pet.

Pengarep-arepku marang Dhik Jiweng gedhe banget. Saupama mbesuk dheweke kasil dadi penulis Jawa, aku dadi………………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Akeh-akehe wong nyenengi kaum kang lemah, nanging ngetutake kaum kang kuwat. Tetepa mbela wong-wong kang lemah apa wae kahanane.

Klik

KUDHA NIL ING DHARATAN

Patung unik lan lucu iki mesthi wae digawe dening arsitektur seni profesional. Patung-patung iki digawe kanggo narik kawi gatene wong akeh. Patung-patung iki digawe saunik-unike amrih nduweni daya tarik sekaligus aweh kesan ikonik sawijining kutha. (d/ist)***

Pethilan

Wutuhing bangsa aja dikurbanake jroning masa kampanye

Eling lo, pemilu limang taun pisan mesthi bali maneh

BBM ora kena pengaruh mundhake rega lenga

Kena pengaruhe sik dienteni, ngen­teni coblosan

KPU ngajab ora milih caleg tilas koruptor

Muga-muga caleg liyane dudu calon koruptor