Kidung Perenging Dieng (9)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Rakyat - Dibaca: 171 kali

Lagi wae mlebu laladan Dieng, wadya Mataram kang ngombyongi tindake Patih Baureksa cinegat grombolan Gagak Ireng. Gundhul malang kadhak ana tengah dalan. Dicegat bala brandhal semono akehe, wadya Mataram kepeksa mandheg.

“Sapa sing dadi tetunggule bebarisan iki?” wuwuse Gundhul.

“He sapa sira iki wani nyegat lakuku?” Patih Baureksa anjlog saka kreta kanthi pasuryan abang ireng, rumangsa diasorake drajate dening wong-wong pating bedhigas kuwi.

“Rungokna kupingmu, Baureksa.  Aku Gundhul, jejenggule grombolan Gagak Ireng.”

“Gerombolan Gagak Ireng? Lagi sepisan siji iki aku krungu ana grombolan Gagak Ireng.”

“Ngertiya Baureksa, grombolan Gagak Ireng iki kang mataun-taun nguwasani perenging Dieng kene.”

“Yen ngono sira kabeh iku bangsane sambang dalan. Arep ngapa kowe ngendheg lakuku?”

“Manut prentahe pimpinanku, kabeh bandha kang kok gawa kudu ditinggal kene, dipasrahake marang grombolan Gagak Ireng.”

“Keparat, kowe kuwi caturan karo patih Mataram. Aja lanyo-lanyo pa-ngucapmu!”

“Mbuh ora idhep. Mbuh patih, mbuh

tumenggung, iki wis dadi pranatan. Sapa sing bakal caos sesaji menyang Candhi Dieng kudu masrahake kabeh bandha donyane marang aku.”

“Dieng iku klebu tlatah Mataram. Sing yasa Candhi Dieng kae Prabu Sanjaya duking nguni. Malah kowe sing kudu nungkul marang aku, awit pakartimu wis nerak angger-angger-ing negara.”

“Aja kakehan wuwus Baureksa, bakune aku sakanca ora bakal su-mingkir yen bandha donyamu ora kok tinggal. Saiki pasrahna bae bandha donyamu kuwi!”

“Heh prajurit Mataram! Sing siya-ga lan ngati-ati. Sajake ana sambang dalan kang gawe ribet. Ayo rangketen wong-wong iki!” prentahe Patih Baureksa.

Prajurit Mataram kang manggul senjata enggal tumandang. Gundhul nedya dirangket, nanging dheweke mlayu nggiwar karo ngiwi-iwi. Wa-ringuten, prajurit Mataram ngoyak playune Gundhul. Ora ngertiya yen kuwi mung karti sampeka. Nalika para prajurit kedereng anggone nguber Gundhul, grombolan Gagak Ireng ngrabasa Patih Baureksa sapendhereke, mamerake kasu-dibyane ulah yuda. Tumbak, pe-dhang, klewang sesamberan mra-wasa kang lena.

Kumenclange pedhang kang tempuk mring pedhang, tumbak kang tinampanan tameng, mbengi-ngehe jaran lan bengok pating bra-ok wor suh ing pabaratan. Swasana dadi gidhuh lan riwut. Sekawit ke-kuwatane wadya Mataram lan grombolan Gagak Ireng setimbang. Nanging saya suwe prajurit Mata-ram keteter, apamaneh satemene para prajurit iku ing kahanan lung-krah sawise nempuh laku kang cukup adoh saka kutharaja tumuju Gunung Dieng.

Suwening suwe prajurit Mataram kalindhih. Akeh kang………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik