Sugeng Tindak Mbah Brintik
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 131 kali

Ngger, aja kesusu kapiluyu

marang esem manis madu

titinen kang permati, kuwi asli apa palsu

Ngger, aja kegi

marang kang sarwa edi

tintingana kuwi murakabi

apa ora nyilakani

Ngger, aja gampang kepencut

kang sumunar kaya jamrut

lelimbangan amrih kowe ora kesikut

 

Cuplikan geguritan kanthi irah-irahan “Pituture Biyung” kuwi karyane Mbah Brintik. Geguritan sawutuhe kapacak ing PS No 25 - 23 Juni 2018. Senajan kacuplik ora wutuh, para pandhemen geguritan tamtu ora kangelan nemokake kaendahane. Tembung­tembunge ora ninggal idhiom-idhiom Jawa, tumata lan dinamis, maknane mentes ngemu pepindhan. Isine ngudhal pangrasane penggurit, katujokake marang putrane, magepokan karo keyakinan ngenani lakune urip lan panguripan.

Penulis tepung karo karya-karyane Mbah Brintik wis kalebu suwi, nanging tepung karo wonge (adu arep) lagi taun 2005 kepungkur. Wektu iku Mbah Brintik ngrawuhi undangan Sanggar Sastra Triwida ing acara tanggap warsane kang ka 25 taun (seprapat abad). Mungkur iku, ing taun-taun bacute banjur asring ketemu. Ing acara temu sastra, sarasehan, lan liya-liyane. Ya krana asring ketemu banjur akrab karo piyambake.

Lha sing ora bisa dila-lekake karo penulis nalika padha-padha ngestreni KSJ II ing Semarang lan rekreasi bareng brayat PS menyang Bali. Nalika ing Semarang isih “malu­malu kucing”, nanging bareng ing Bali wis wani blaka yen sejatine minangka wanita lumrah (senajan wis klebu lansia) uga isih duwe tresna marang sawijining priya. Mula ing kalodhangan kasebut, penulis banjur dituduhi surat-surate priya kasebut.

Krana wis akrab, nalika Mbah Brintik gerah limang taun kepungkur, penulis uga bezuk menyang daleme ing Kepanjen, Malang. Bezuke penulis bareng-bareng brayat Triwida (pak Narko, Pak Tiwiek, Pak Dawam, lan swargi Pak Irilono). Kamangka penulis wektu iku duwe rasa was-was, mengko gek ana kedadeyan apa-apa. Ning krana kadhung wis apik karo Mbah Brintik gek budhale bareng karo kanca-kanca Triwida, pungkasane ya banjur nekad budhal.

Wektu iku ing desane penulis ana Pilkades. Sedina sadurunge coblosan, atine penulis wis ora kepenak. Apa maneh wektu iku mbok ndhewore penulis uga dadi panitia. Rasa ora kepenake kasebut muncul bareng nyumurupi anggone pasang tarub panitia cacahe telu gek ora dislameti pisan. Kamangka kajadan Pilkades iku rak ya luwih gedhe yen dibandhing karo wong ewuh (wong duwe gawe), yagene kok ora dislameti (istilah wong ewuh disambung tuwuh). Sakjane yen panitia ora duwe dana kanggo iku rak ya bisa njaluk ubarampe kanggo slametan marang calon sing ngacung Kades. Sabanjure apa kang dikuwatirake penulis dumadi tenan, nalika rombongan isih tekan tengah perjalanan wis di-sms, yen Mbah Djair seda ing papan coblosan.

Penulis terakhir ketemu karo Mbah Brintik nalika Sanggar Sastra Triwida nganakake ambal warsa kang ka-35 ing Kanigoro, Blitar. Wondene ing taun-taun bacute wis ora ketemu maneh. Mula nalika di-sms Mas Wawan Susetya yen Mbah Brintik wis kapundhut dening Gusti Allah, uga kaged. Amarga ora ana warta yen Mbah Brintik gerah, kok dumakan malah entuk warta yen wis seda.

Ora maido menawa akeh kang rumangsa kelangan, awit swargi Mbah Brintik mono sawijining sastrawan, seniman apadene budayawan kang gedhe lelabuhane marang jagading kabudayan kita. Sadurunge kapundhut sowan ing ngarsaning Gusti Allah ora keprungu yen piyambake nandhang gerah.

Sedane Mbah Brintik gawe pengangen kita kabeh kang padha asung bela sungkawa, amarga lelakon piyambake anggone nrisnani sastra, lan kabudayan Jawa. Wis akeh seratan anggitane kang sumebar ing papan-papan kang minulya. Nyemak marang lelabuhane marang jagading sastra lan kabudayan sabenere piyambake ora bisa diselaki. Sapungkure Mbah Brintik ninggalake pirang-pirang kenangan kang mancep ing rasa lan jantraning intelektual Jawa. Sugeng tindak Mbah Brintik! (Budiono MG)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen saperangan gedhe urip kita en­tekake kanggo mu­lang, mula kita bakal dikenal mi­nangka guru nali­ka kita ma­ti. Yen kita entekake wek­tu kita kang­go main, kita mati mi­nangka gamers.

Klik

PERANG TOPAT

Ing Lombok Barat, NTB, ana tradhisi unik kang arane Perang Topat. Tradisi iki digelar sasi November-Desember, utawa sawise panen lan sadurunge mangsa tandur maneh. Masyarakat suku Sasak lan warga keturunan Bali ing Lombok Barat nggelar ritual iki bebarengan ing Pura Lingsar. Puncake perayaan ditindakake kanthi tradhisi pujawali perang topat utawa padhadene nyawatake kupat ing antarane warga. Ora ana rasa mangkel utawa memungsuhan ing acara kang wis umur atusan taun iki, sing ana malah rasa sukacita tumrap warga kang beda-beda agamane ksb. (d/sit)***

Pethilan

Hoaks luwih ngrusak ing negara berkembang

Ana sing seneng rusak-rusakan

Wajib njaga legitimasi Pemilu 2019

Sauger menang, apa wae ditindakake

Pradebat capres batal, paslon gela

Sabar… ngenteni kasus dagangan 80 yuta iku lerem dhisik