Bubar pesta sabu-sabu, Pulisi Angga Ditangkep Satnarkoba
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 63 kali

Brigadir polisi Angga Febrianto, anggota Sabhara Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya ditangkep Unit Idik I Satnarkoba Polresta­bes Surabaya jalaran kadenangan dadi tukang ider dalasan menganggo narko­ba. Dheweke ditangkep sawise nganak­ake pesta sabu-sabu (SS) nalika Juli ke­pungkur.

Saka katrangan kang kasil dikumpul­ake, Angga anggone nganakake pesta SS karo kancane loro sing jeneng cekak­ane H lan D. “Lelorone mujudake pasien langganane Angga,” kandhane sawijining petugas kang melu ngrangket Angga ka­sebut. Asil saka chat WhatsApp nuduh­ake yen dheweke wis makaping-kaping anggone nganakake pesta sabu-sabu.

Wiwitane, H ngubungi Angga. Nalika iku dheweke takon bab pasediyan (stok) barang. Dheweke arep tuku SS. Sakala iku Angga nanggapi pesan singkat-e H. Dheweke ngiyani. Tumbu oleh tutup. H lan D banjur sarujuk urunan tuku SS. “Re­gane kurang saka Rp 1 yuta,” ujare sumber kasebut.

H lan D antuk SS rong paket klip plastik. Sing saben plastik isine udakara 0,4 gram. Adhedhasar asil papriksan sa­watara, Angga dudu corake tukang ider kang nyimpen barang karam sing didol. Sawise ana order saka wong tuku, dhe­weke nembe njupuk SS kang dinuga sa­ka Jalan Kunti. Sawise iku, Angga nembe masrahake SS marang sing pesen.

Sawise ketemu H lan D, Angga ora sakala lunga. Wong telu iku malah gen­tenan ngisep SS. Dheweke pesta ing sa­wijining panggonan nalika awan ndran­dhang. Bubar iku, para penikmat bubuk karam kasebut mulih menyang omahe dhewe-dhewe.

“Sisa sing kari sapaket digawa D,” jlentrehe pulisi sing meling supaya je­nenge ora disebutake kasebut.

Panangkepe dianakake kanthi cara maraton. Angga ditangkep paling pung­kasan. H lan D dicidhuk luwih dhisik. Saka kene dheweke sakloron nyebut jenenge Angga minangka pawongan sing dodol barang karam kasebut. “Angga ditangkep ing Rungkut,” kandhane.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan mratelakake yen panang­kepe Angga minangka wujud tindakan tegas. Pehake ora bakal ngenengake tu­mindak penyelewengan apa wae kang bisa gawe kuceme Polri.

Pulisi klawan melathi telu ing pundhak iku nyebutake ora bakal nutup-nutupi pro­ses hukume Angga. Rudi mratelakake yen saiki Angga dipriksa Seksi Propam Polrestabes Surabaya. Nalika ditakoni bab PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat), Rudi ngandhakake isih durung duwe wangsulan.

“Sanksi tegas jelas ba­kal diwe­neh­ake. Nanging, nunggu pro­sese dhisik,” ujare.

Adhedhasar data kang kasil dikum­pulake, Angga pancen disumurupi mi­nangka pulisi kang mbeling. Dheweke kerep ora mlebu kerja. Sakehing kan­cane wis padha ngelikake supaya enggal ninggalake pakulinan alane, nanging ora nate ana sing digape.

Angga disumurupi wis suwe anggone ngosumsi narkoba. Biyen kondhang mi­nangka pemakai. Saiki malah minangka tukang ider. Angga dinuga duwe se­sambungan mligi karo sawijining bandar asal Madura. Mula ora nggumunake yen dheweke bisa adol barang tanpa nyim­pen.

 

Sweeping

Pepenginane Galih Cahyadi (24) bisa dadi sarjana sajake kudu kandheg. Ma­hasiswa semester pungkasan ing sawi­jining perguruan tinggi swasta ing Su­rabaya iki kepeksa kudu mlebu sel ta­hanan Polsek Wonokromo, jalarane mer­ga ketangkep dadi tukang ider sabu-sabu.

“Galih Cahyadi diamanake nalika ana ing Stasiun Wonokromo,” kandhane  Kom­­bespol Rudi Setiawan, Rebo (8/8).

Ditangkepe Galih kawiwiti nalika ang­gota Polsek Wonokromo nggelar pe­ngamanan suporter bal-balan ing Sta­siun Wonokromo, Sabtu (4/8).

Nalika iku, petugas weruh kelompok massa ing sacedhake stasiun. Salah si­jine, solah bawane nyujanani. Pulisi ban­jur nyedhak lan nakoni Galih.

“Nalika ditakoni, Galih malah ngalih. Anggota ge­gancangan nyekel,” ujare Rudi.

Sawise ditangkep, Galih sing asale saka Jombang banjur dipriksa lan di­gledhah. Asile, pulisi nemokake ponsel Iphone 5S kang digunakake minangka piranti kanggo ngiderake sabu-sabu ing Surabaya. “Ing Iphone ana pesan singkat sing isine pesen narkoba,” jlentrehe Rudi.

Sawise dianakake pengembangan, Galih ngaku dadi kurir (tukang ngeter­ake) sabu-sabu lan nyimpen barang karam iku. Pulisi uga ngledhah kamar kos-kosane Galih ing Jalan Siwalankerto.

Asile, petugas nemokake sabu 1 ons. “Anggota uga nemokake alat isep (bong) lan korek gas, sarta piranti nyabu liyane,” tandhese.

Saliyane barang bukti iku, pulisi uga mbeslah pipet sing isih isi sabu, sendhok plastik lan alumunium foil, klip plastik limang pak, sarta buku nota sing isine jeneng-jenenge sing tuku sabu.

Dikendhaleni saka njero LP

Sasuwene ana ing njero sel Mapol­restabes Surabaya, Galih tansah nutupi pasuryane. Dheweke ngaku, nembe telung sasi anggone dadi tukang ider sabu.

Wiwitane, dheweke mung minangka ‘pemakai’, nanging akhire dadi tukang ider sabu kanggo wewengkon Surabaya, kabawah kendhaline pawongan na­rapidana ing LP Ngawi, sing jeneng cekake AD.

“Aku mung nggawa lan ngeterake pesenan. Sing antuk pasien (wong tuku), ya kancaku sing ana ing tahanan ing Ngawi,” kandhane Galih.

Dheweke nambahake, tansah dite­lepon dhisik dening AD yen arep njupuk lan masrahake sabu marang sing pesen. Dheweke mung njupuk sabu ing pang­gonane kang wis ditemtokake, migu­nakake sistem ranjau.

“Nalika njupuk sabu sa-ons, aku njupuk ing Jalan In­dragiri cedhak GOR Pancasila,” jlentrehe.

Dheweke ngaku, ora melu dol-tinuku (transaksi) sabu. “Sing tuku langsung transfer dhuwit menyang nomer re­keninge AD,” tandhese.

Dheweke antuk opah Rp 1 yuta nalika njupuk sabu sa-ons mau. Bubar nge­terake barang marang sing pesen, Galih bali antuk opah maneh saka AD. Asil anggone dadi tukang ngeterake sabu iku kanggo ragad urip ing Surabaya, klebu digunakake kanggo mbayar kos lan bayar kuliah. (Bsh)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng