73 Taun Merdika Wong Cilik Panggah Rekasa Kang Makmur Jibar-Jibur
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 175 kali

Tanggal 17 Agustus 2018 Republik Indonesia wis ngumur 73 taun. Pejabat lan politisi padha melu mengeti HUT RI ing Istana Negara, rakyat salumrah cukup ana tingkat RT-RW-Kelurahan. Banjur apa entuk-entukane RI merdika 73 taun? Sawise ngancik alam reformasi, pejabat-politisine sing makmur jibar-jibur, dene rakyate beras wae akeh sing kangelan  nempur, wong cilik akeh sing panggah urip ngrekasa!

ANTARANE jam 08.30 Jemuwah esuk (17/08) kreta kencana Kyai Jaga­raksa mlaku lon-lonan ninggalake Mo­numen Nasional ngener menyang Istana Negara kang dohe mung 500-an meter. Kreta kencana yasan saka Purwakarta kasebut ditarik jaran 15 saka Detasemen Kavaleri Berkuda Bala Turangga Sakti TNI AD lan Detasemen Mabes Polri, kanthi kusir Kopda Iwan Satria.

Kreta kasebut momot gendera pu­saka Merah Putih kang sedhela maneh bakal dikerek jroning upacara HUT RI ing Istana Negara. Iring-iringan kreta kencana kang ginarebeg dening prajurit sabregada, ngelingake marang upacara kraton ing Surakarta lan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kuning kumpul padha ku­ning, pindhane podhang areraton, sing abang kumpul padha abang, katinon saking mandrawa pindha Kongres PDIP…..

 

HUT RI bareng karo AG-18

Wiwit HUT RI ka-71, prosesi kirab gendera pusaka gagrak Kraton mau dig­elar ing Istana, merga saka kersane Pre­siden Jokowi. Malah ing pengetan HUT RI sing ka-73 wingi Presiden Jokowi nga­gem busana adat Aceh dene Wapres JK ngagem busana adat Makasar. Wiwit taun 2016 HUT RI ing Istana Negara Presiden-Wapres ngagem busana adat dhaerah, iki nggambarake yen Presiden Jokowi pancen nengenake semangat NKRI.

Beda karo sing uwis-uwis, pengetan HUT RI ka-73 kabarengan karo pesta agung olahraga Asian Games (AG) ka-18. Saengga kawigatene rakyat lan pemerintah dadi mangro; ya mangayu­bagya HUT RI, ya mapag AG-2018. Ing Jakarta upamane, taun kepungkur saben RW diwajibake nggelar upacara bendera HUT RI, nanging taun iki prei amarga Pemprov isih munjerake kawigaten ma­rang kajatan olahraga Asia sing ang­garane nganti Rp 6,3 trilyun dhewe.

Presiden Jokowi ora tanggung-tanggung mangayubagya AG-2018 iki. Awit ya mung panjenengane sing entuk kalodhangan ngajangi lan nyekseni sawise Bung Karno taun 1962. Pak Harto sing ngasta presiden 32 taun wae ora komanan, apa maneh BY Habibie, Gus Dur, Megawati lan SBY. Dadi ya ora maido yen Jokowi kepengin gawe atraksi AG-2018 sing spektakuler. Upamane ngarepake pembukaan ing stadion Uta­ma Gelora Bung Karno Senayan, ngerti-ngerti penonton antuk tontonan video sing gawe gawok. Apa tumon, Presiden Jokowi katon nitih sepeda motor blebar-bleber “mabur” pindha manuk sikatan nyamber walang.

Adegan mbebayani mau pancen ditin­dakake dening paraga stuntman (pengganti), dudu presiden piyambak. Ewa semono pehak oposisi wis komentar nyleneh bin lambe nggambleh, jare pen­citraan wong presiden kok ngempongi rakyate. Yen mung nganggo stuntman mesthine wiwit awal wis digenahake.

Kaya adate, saben mahargya HUT RI ing Istana Negara, Presiden Jokowi tansah ngudi bisa cedhak karo rakyat. Kejaba ketemu para anggota Paskibraka, uga para teladan. Ing HUT RI ka-73 iki, Jokowi uga ngundang Joni, bocah kelas I SMP ing Belu NTT, sing moncer dada-kan awit kekendelane menek cagak gendera 23 m sing macet kerekane jroning upa­cara bendera kang dirawuhi Bupati Belu dhek 17 Agustus kepungkur.

Ora kabeh rakyate bisa darbe ka­lodhangan kaya si Joni saka NTT kase­but, ngrasakake nikmate kamardikan liwat HUT RI. Banjir hadiah lan “sugih” cecekan merga saka prestasine sing dadakan. Senajan wis merdika 73 taun lawase, sacara umum  akeh rakyat Indonesia sing isih urip ngrekasa. Luwih-luwih sawise ngancik alam reformasi, wiwit taun 1998 nganti seprene sing bisa urip makmur ngrasakake legining gula kamardikan mung kalangan pejabat lan politisi.

 

Kemiskinan selot mudhun

Wiwit merdika taun 1945 nganti 1967, bangsa Indonesia urip ing jaman Orde Lama. Akeh gagasane Bung Karno – Bung Hatta sing durung bisa maujud, amarga keterak pembrontakan ing kana kene. Ana DI/TII ing Jawa Barat (Karto Suwiryo), DI/TII ing Aceh (Daud Beu­reuh), RMS ing Maluku (dr. Soumokil), Permesta ing Sulsel (Vientje Samual) PRRI ing Sumbar (Ahmad Husein). Ke­tambahan kabinet sing niba-nangi gonta anti Perdana Mentri, njalari perekomian RI saya momrot. Inflasi nganti 300 per­sen, lan tingkat kemiskinan nganti 40 per­sen ing taun 1966 saka gunggung cacah jiwa sing durung nganti 100 juta jiwa. Jaman semana penduduk padha antri beras, malah lenga patra asring ngilang kaya dhemit!

Presiden Sukarno sing ngantepi politik ekonomi berdikari (berdikari di atas kaki sendiri), nampik bantuwan asing uta­mane saka AS. Mula rikala perusahaan Freeport pengin ekspolarasi ing Irian Barat, Bung Karno ngidini yen bagi hasile RI-AS 60-40 persen. Freeport ora gelem, malah pasang “darubeksi” tembayatan karo CIA, wekasane dumadi pembron­takan G.30.S/PKI. Bung Karno lengser, Pak Harto ngeculake pertambangan ing Irian Barat kanthi royalti mung 1 persen.

Jaman Orde Baru perekonomian RI wiwit ngulet, tingkat kemiskinan mudhun kari 11,7 persen rikala penduduk Indonesia gunggunge  wis ana 197 juta ing taun 1998. Jaman Orde Baru pancen murah sandhang-pangan, senajan saka bandha utangan. Kanggo stabilitas ekonomi lan pembangunan, demokrasi dikerasi. Rakyat dijamin nyokot nanging aja nyocot lan nyacat marang pemerin­tah. Sing wani-wani bisa muskwa, diculik munggah suwarga pangrantunan.

Ning bareng dumadi Krismon 1997, Presiden Soeharto lengser 21 Mei 1998, ganti ngancik alam reformasi. Presiden penggantine kaya BJ Habibibie, Gus Dur, Megawati; ora tanek mimpin Indonesia amarga mung saknyukan. Nembe SBY sing bisa wutuh njabat rong priode (10 taun). Manut data BPS, nganti September 2014 angka kemiskinan kari 27,73 juta jiwa utawa 10,96 persen saka gunggunge penduduk RI sing wektu kuwi 255 juta jiwa.

Ngancik pemerintahan Jokowi-JK dinane iki sing nembe 4 taun, manut data BPS jumlah penduduk miskin sasi Maret 2018 kacathet 25,95 juta. Jumlah kase­but mudhun nganti  633,200 jiwa. Gung­gunge penduduk RI ing taun iki kacathet ana 265 juta. Mangka manut SBY sing lagi mempeng-mempenge njagokake putrane nembe iki, jare gunggunge wong miskin Indonesia malah melar dadi 100 juta. Endi sing bener, becike ditakokake marang: rumput yang bergoyang, hoho hoho…..hoho!

 

Pejabat-politisi

Sing genah angka kemiskinan pancen ora angel ilang-ilangane yen kudu nganti nol persen. Jer manut kitab suci, rikala wong-wong wis ora butuh pawewehing liyan, malah wong arep nyumbang wae kangelan, ya kuwi wis nyedhaki dina kiyamat. Mula rikala gunggunge wong miskin isih akeh, iku kena dienggo “daga­ngan” kaum politisi, kanthi pawadan: membela orang miskin.

Dinane iki, mligine sawise ngancik era reformasi, gunggunge wong sugih RI sing bandhane matrilyun-trilyun wis ana 150-an wong. Paling “kere” kaya Cawa­pres Sandiaga Uno wae asete ora ku­rang saka Rp 5 trilyun. Bisa uga yen meja ing omahe gonjing, mantan Wagub DKI kuwi cukup ngganjel mejane nganggo lempitan dhuwit eketan ewu.

Wong sugih RI kanthi bandhane sing sing ora umum, kabeh iku kalangan pengusaha. Iku pancen luput cinatur. Sing mejanani, 73 taun Indonesia merdika akeh wong sing makmur jibar-jibur, kasugihane ndedel dhestun saka kalangan politisi lan pejabat. Mangka jaman saiki mono pejabat lan politisi kuwi jan-jane mung nunggal misah. Awit akeh wae pejabat sing asale saka politisi. Sing mbedakake yen manut trias politica-ne Montesqie, pejabat kuwi eksekutif lan politisi kuwi legislatif.

Ing ndalem prakteke dinane iki, kabeh padha sengkud golek dhuwit anumpuk donya brana, becik kanthi cara sing kalal utawa dene mursal menyunyal kaya kadal. Coba ta kaya Setya Novanto sing ndhisike bakul madu ideran, bareng dadi politisi Senayan bandhane dadi atusan milyar, ora ketang direwangi bathuke mencono sak bakpao isi kacang ijo, lan wekasane mlebu LP Sukamiskin.

Semono uga Fuad Amin tilas Bupati Bangkalan (Madura) lan Ketua DPRD, bandhane ngumpul nganti Rp 400 milyar uga saka mempenge lab-leb…. nampa sogok jaman dadi bupati. Piye anggone ora tetep mblegedhu, wong senajan wis dudu bupati sogokane tetep sempulur merga bupati penggantine ya anake dhewe. Mung saiki Fuad Amin wis nunggal papan ing LP Sukamiskin Bandung karo Setya Novanto, padha-padha dadi napi korupsi.

Nanging sing jeneng koruptor mono, merga bandhane wis dibeslah negara, mbesuk yen wis bebas bakal bali ngasal dadi wong miskin maneh. Kuwi yen umure isih nyandhak. Yen ora, ya ahli warise sing kecipratan jeneng ala. Oo, kae anake  koruptor Sukamiskin ta, mesakake temen! Mula yen ngenut Serat Kalatidha-ne Raden Ngabei Ranggawar­sito, sak beja-bejane sing lali; isih luwih beja sing eling lan waspada. (Gunarso TS)

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…