LSW 35 / 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 54 kali

Dimen Cepet Apal lan Nulis Carakan Jawa

LSW ku kang dimuat ing PS no. 25 tgl. 23 Juni 2018, marang sdl. Soedjijono tak suwun supaya suratku ing alinea 1,2,3 anggep bae ora ana. Apa sebabe?!

Sawise LSW tak kirim, aku banjur tak teliti maneh pemanggihe Sdl. Soedjijono hala-naka sateruse tak ganti aksara jawa.

Lhadalah; aku lagi pana (dhong) marang pemanggihe Sdl. Soedjijono! Sing dipantha dadi sangang pasang wangune sing meh padha.

Sarana mangkono panemuku sing kleru tak lurusake. Aku banget nyengkuyung marang pemanggihe panjenengan.

Muga-muga sing berwajib (kawogan) uninga, sukur-sukur karo maringi bebana lan bisa sumrambah marang guru MAPEL basa Jawa mligine ing Prop. Jawa Timur. Nuwun!

M. Alist  — Jl. Gading Karya IV/5  —  Surabaya-60134

 

Marang Mas Ismadi K-Jogjakarta

Aku maca seratan panjenengan ing PS no 2/2018, ing kono disebutake garwane Bung Tomo asmane Sulastri. Kepareng aku nyuwun pirsa apa Bung Tomo kagungan Garwa sak liyane ibu Sulistinah?? Olehku bisa matur mengkono Jalaran Bung Tomo nalika Timur sak RT karo suwargi ibukku daleme Bung Tomo no. 10 daleme ibu no. 18 ana tlatah lowok waru Malang, Ibu Sulistinah karo suwargi Ibu akrab banget. Mengkono sing dak aturake yen ana klera-klerune ukara nyuwun Gunging Pangaksama. Nuwun.

NH Sudaryanto — Polowijen II / 486 C RT 1 RW 4—Malang-65126

 

Roman Jawa “Mrojol Selaning Garu”

Dhek taun 1962 PS nate ngemot cergam karyane Indri Soedono ing samak mburi, kanthi irah-irahan “Gara-gara banjir Serayu”. Crita muyeg kanthi setting Banyumas iku nggambarake wong bener Kasan Ngali, mungsuh wong mursal Dalim – Gutho merga prekara prawan ayu Ngaisah.

Cergam mau babon asline saka roman Jawa “Mrodjol selaning garu” anggitane Raden Sasraharsono, babaran Bale Poestaka taun 1922. Buku asline tulisan Jawa, saiki nembe daklatinake, yen wis dadi kandele kira-kira 75 kaca. Sing ngersakake bisa pesen karo aku, alamat: Jl. Flamboyan No. 10 Kapling DKI Cipayung Jakarta Timur, HP 081315 787850. Mangga.

Gunarso TS - Jakarta

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae