26 Agustus - 01 September 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 47 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Aja kedlarung-dlarung anggone rumangsa nelangsa. Luwih becik gumregah makarya. Blanjane digatekake tenan, aja nganti kebo­bolan. Kasarasan durung pulih, butuh ngaso lan aja nindakake pa­karyan abot. Ngatasi masalah kulawarga butuh wektu, aja grusa-grusu.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Aja gampang pasrah lan nglokro. Isih ana wong kang migatekake amrih terus maju klawan rancangan panjenengan. Panemu lan pambiyantune migunani banget. Ing kene ana pangarep-arep an­tuk sukses lan bebathen. Sing optimistis anggone nglakoni urip bebrayan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Wayahe siyaga amrih bisa nampa kaya ngapa wae asile, amarga pancen isih adoh saka pangarep-arep. Aja njagakake janji manise uwong liya. Luwih becik konsentrasi marang perkara, sing sana­dyan sepele, nanging ana pepesthene. Asmara: pasangan dijak rembugan. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sadurunge jumangkah luwih adoh, rancangane dipetung maneh. Mbokmenawa perlu ana owah-owahan, amrih gancar lan gega­yuhane kasembadan. Yen perlu, konsultasi marang kang ahli, lan rembugan klawan kulawarga. Sareh, aja bingung.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Konsentrasi marang kegiyatan lan jejibahan sing lagi ditandangi. Kalodhangan becik iki aja nganti muspra. Upayakake amrih bisa kasil lan ndadekake tentrem. Rejeki ing ngarep mripat aja nganti disrobot liyan. Anggone brah-breh dilereni. Sing teges lan tanggung jawab.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Minggu iki kudu ngati-ati lan waspada. Aja percaya makelar, layang, lan guneman kang ora ana buktine. Kanggo antuk samubarang kudu percaya marang kaprigelan panjenengan. Lan kudu sapa-temon karo sing duwe utawa pimpinane. Mesthi beres lan nyenengake.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Bathi utawa tuna gumantung anggone panjenengan milih mitra kerja. Yen waton lan kesusu bisa ndadekake gela. Pasrahake ma­rang wong kang wis pengalaman mbiji wataking liyan. Banjur aja gampang molah-malih panemune.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Aja royal kang ora ana mupangate. Ajar nyelengi amrih ora kecingkrangan ing tembe mburi. Tangeh lamun wong liya utawa kulawarga nyokong terus-terusan. Kudu bisa mandhiri lan males  budi. Sing teges, greget, lan diwasa anggone mikir. Aja aleman.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Ilangana pikiran ala, cubriya kang ora cetha kawitane. Yen lagi susah aja kesusu nggawe kputusan. Netenana nganti entek minggu iki, temtu bakal antuk kamulyan. Kasarasan badan dijaga, aja nganti telat dhahar lan kurang turu.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Yen ana kang ngganjel utawa cubriya marang liyan, aja grusa-grusu lan tumindak kasar. Bisa luwih mbebayani lan urusan karo polisi. Disidik luwih dhisik bener lan orane, lagi nggawe putusan kang wicaksana. Amarga bab iku ora ngelongi kasuksesan panjenengan.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Minggu iki swasanane kepenak, kena leren sedhela lan nikmati kanthi rena. Sing dagang uga lancar pametune. Aja ngereh tenaga, yen ana gaweyan sing bisa ditungka dhisik ya ora susah ngaya. Asmara: kenangan endah nanging yen bisa njalari gendra becike disingkirake.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Panjenengan bakal rangu-rangu. Maju utawa mundur, terus utawa pupus. Yen bisa ngilangake sangsi, bakal antuk banthi akeh. Coba golek kalodhangan kanggo introspeksi. Njaluk pituduh marang Gusti. Gaweyan njalari iwut, mula kudu pinter anggone njaga komunikasi.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus