Kurban lindhu Lombok Krisis Panganan lan Obat-Obatan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 241 kali

Penanggulangan bencana gempa sing kekuwatane 7 SR ing Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB, isih ngadhepi sakehing pepalang. Sali­yane masalah evakuasi, distribusi logistik durung bisa njangko kabeh panggonan pengungsian. Sapera­ngan akeh pengungsi isih kekura­ngan (krisis) panganan lan obat-obatan.

Kahanan iku diakoni Badan Na­sional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kapasitas sumber daya kang winates lan panggonan pe­ngungsian kang mencar-mencar ndadekake pengiriman logistik angel. “Iki tantangan. Aku butuh mo­bilitas komunikasi kang apik. Aku arep netepake koordinator ing pa­ngungsen,” kandhane Kepala BNPB Willem Rampangilei ing plataran Kantor Bupati Lombok Utara, NTB, Selasa (7/8) kepungkur.

Ing posko pangungsen Dhusun Te­laga Wareng, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lom­bok Utara, Selasa awan kepungkur, warga durung nampa kiriman panganan, minuman, apadene obat-obatan wiwit lindhu, Minggu (5/8). Para pengungsi mangan sega lan tanduran saanane ing pekarangan.

“Aku kabeh kekurangan banget. Wis rong ndina rong mbengi saperangan akeh warga mangan sega lan sayur sa­anane,” kandhane Herman, Kepala Dhu­sun Tealaga Wareng.

Ing dhusun iku ana 15 warga kang nemahi tiwas. Puluhan uwong nandhang tatu entheng engga balung tugel merga kembrukan bangunan. Warga sing tatu uga durung antuk tamba lan layanan kesehatan.

Ing Desa Tanjung, Kecamatan Tan­jung pengungsi tahan urip merga ma­ngan mi instan lan pala pendhem saka kebon, uga merga durung antuk kiriman logistik. Dheweke kabeh kadhemen jalaran turu payonan terpal tilas, ke­mulan saanane.

Data BNPB, engga Selasa bengi, wong sing tilar donya kehe 108 lan sing nandhang tatu-tatu wong 134. “Sakehing bangunan durung bisa dibongkar jalaran durung ana alat berat teka. Kemungki­nan ana warga kang kembrukan ba­ngunan, “ kandhane Soni Hadi, Kepala Dhu­sun Karang Pasor.

Ngenani cacahe pengungsi engga saiki isih durung genah. BNPB isih ngi­tung panggonan pangungsen kang ka­sebar.

Gubernur NTB Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul Majdi mratelakake, pemerintah nembe wiwit ngirim logistik Senin awan jalaran sadurunge munjer marang evakuasi lan nentremake warga sing bingung merga pengumuman anane tsunami.

Wingi, sakehing pehak swasta duwe niyat mbiyantu. Tahir Foundation, upa­mane, nyaguhi mbangun 1.500 omah lan sawijining pasar ing Desa Pemenang Barat, Lombok Utara. “Pak Gubernur nga­jap pembangunan omah saklompok ing Desa Pemenang Barat supaya kabeh antuk bantuwan kang padha,” ujare Tahir sabubare niliki panggonan kang ketaman lindhu ing Dhusun Telaga Wareng.

 

Evakuasi wisatawan

Kejaba kurban lindhu, evakuasi wi­sa­tawan menyang panggonan sing luwih aman uga terus ditindakake. Engga Se­lasa, wis ana 8.200 wisatawan asing lan domistik kang dievakuasi saka Pulo Gili Trawangan, Gili Meno, lan Gili Air.

Direktur Operasi Badan SAR Nasional Bambang Suryo ngandhakake, 8.200 wi­satawan saka pulo telu iku wis dipindhah nganggo sakehing kapal menyang pang­gonan kang luwih aman. “Akeh-akehe sing dievakuasi yaiku wisatawan asing saka Gili Trawangan. Dheweke dhewe sing njaluk dipindhah,” ujare Bambang Suryo. Dene sing ora gelem dipindhah saka Gili Trawangan cacahe ana 400 wisatawan.

Simon (26), wisatawan saka Selan­dia Baru, bareng karo kancane melu dievakuasi saka Gili Meno. Dheweke pilih lunga saka Gili Meno merga kuwatir anane lindhu susulan lan tsunami. “Ing kana uga wis ora ana panganan maneh, banyu ngombe, listrik merga toko-tokone padha tutup,” kandhane.

Kementerian Pariwisata mesthekake lakune evakuasi wisatawan mancanega­ra ing Kepuloan Gili rampung kabeh. Tim Tourism Crisis Center (TCC) Kemenpar bareng karo TNI-AL lan Polisi Air dan Udara (Polairud) mubeng nurut kepuloan iku. Ing kana kira-kira ana wisatawan kehe wong 7.000.

“Evakuasi wisatawan ing Gili Trawa­ngan migunakake kapal nuju Pelabuhan Benoa, Bali, lan Pelabuhan Lembar ing Ampenan, Kota Mataram,” kandhane Ketua TCC Lombok Guntur Sakti.

Menteri Perhubungan  Budi Karya Su­madi mratelakake, pehake tansah nga­wat-awati evakuasi wisatawan. “Aku tansah koordinasi karo tim Kemenhub ing NTB,” ujare.

Ing Bali, sakehing asosiasi lan per­himpunan pengusaha pariwisata kang kagabung ing Bali Tourism Hospitality mbiyantu lakune evakuasi wisatawan saka Lombok. Luwih saka 1.200 wisata­wan dievakuasi saka kepuloan Gili lan saiki ana ing Bali.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana ngandhakake, dheweke nyepakake kapal, bis, lan mobil gratis kanggo mindhah wisatawan. “Kanggo penginepan, kanca-kanca pengusaha sa­rujuk menehi rega khusus engga diskon 50 persen,” ujare.

 

Banyu lan sanitasi

Ing Jakarta, pemerintah mratelakake munjer nyepakake banyu resik lan sa­nitasi tumrap pengungsi. Aalat-alat berat uga enggal dipindhakake menyang Lombok.

Menteri Pekarjaan Umum dan Peru­mahan Rakyat Basuki Hadimuljono ne­rangake, isih ana sumur lan banyu lemah ing sakehing laladan. Nanging, sumber-sumber iku ora gampang dijangko pe­ngungsi. Ing laladan tanpa sumber banyu kaya ing Lombok Utara digawekake sumur bur.

Saka perangan infrastruktur, lindhu iku sajak ora nuwuhake kerusakan. Na­nging, pemerintah enggal mindhahake alat-alat berat wiwit dump truck lan ekskavator saka proyek-proyek menyang laladan NTB.

Saka babagan kesehatan, menteri kesehatan Nila F Moeloek mratelakake, tim krisis kesehatan wis ana ing pang­gonan bencana bareng karo dinas kese­hatan. “Dokter ortopedi wis budhal mra­na merga kemungkinan balung cuklek luwih akeh,” pratelane.

Ing panggonan seje, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Asko­lani ngandhakake, APBN 2018 wis ne­tep­ake jatah kanggo anggaran bencana kehe Rp 700 miliyar sing sawayah-wa­yah bisa dijupuk BNPB. Anggaran iku antara liya kanggo tanggap darurat lin­dhu ing Lombok.

“BNPB bakal ngitung maneh kebutuh­ane. Yen ana tambahan, sajake ngajok­ake tambahan anggaran menyang Ke­menterian Keuangan,” kandhane.

 

Kukuh

Omahe atlet lari internasional saka Indonesia Lalu Mohammad Zohri ing Lombok Utara (kang dadi punjere lindhu) isih kukuh. Omahe Zohri sing manggon ing Dhusun Karang Pangsur, Desa Peme­nang Barat, Lombok Utara sing nembe dibangun tentara mung gogrog gen­dhenge papat.

Zaini, pamane Zohri ngandhakake, omahe Zohri sing direnovasi lan direnca­nakake rampung sasi ngarep, sajak ora ana tilase mentas keterak lindhu. “Nem­be sasi kepungkur didegake lan renca­nane bakal rampung sasi ngarep. Lan kanggo sauntara pembangunane dilereni dhisik merga lindhu,” kandhane Zaini.

“Wis daktiliki, ora ana rusake. Beda karo omah-omah sing ana ing sakiwa tengene,” jlentrehe.

Omahe Zohri sajak katon kosong ora ana uwonge. Mangkono uga omah-omah ing sisihe padha ditinggal ngungsi.

 

Masjid rubuh

Masjid Jamiul Jamaah ing Dhusun Karang Pangsur, Pemenang Barat iku ambruk. Masjid sing kulinane dienggo Zohri shalat jamaah iku ambruk digoyang lindhu gedhe. Ing njerone masjid isih ana wanita loro sing kembrukan.

Saiki masyarakat butuh alat berat kanggo ndhudhah rontogan bangunan kasebut. Sadurunge, pancen ana swara njaluk tulung, nanging durung ana ba­n­tuwan alat berat sing teka.

Salah sawijining warga aran Dayat kandha yen mbahe putri isih ana ing njero, lan dipercaya swara iku swarane mbahe. “Iya mbahku ana ing njero. Rak saben minggu ana pengajian ing kene, dadi wektu iku durung kober metu.

Masjid iku kulina kanggo shalat Zori, awit panggonane ora adoh saka omahe Zohri. “Iya, ing kono kuwi omahe Zohri. Dheweke kulinane ing kene,” kandhane Bai Ihsan, warga ngenggon.

Bai Ihsan uga ngandhakake ana kula­wargane Zohri sing isih ana ing njero masjid. “Iya iku isih ana ing njero. Akeh jamaah ing njero. Jarene pamane Zohri,” jlentrehe.

 

Kepencil

BNPB ngandhakake, isih ana 21 desa sing kepencil sing durung bisa ditulungi. Desa kepencil kasebut akeh-akehe ana ing Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, lan Lombok Timur. “Isih ana sape­rangan masalah utamane ing Lombok Uta­ra. Nganti saiki durung kabeh ma­syarakat sing ngungsi antuk bantuwan,” kandhane Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nu­groho.

Sawatara iku data pungkasan kang ditampa BNPB nuduhake kurban mati wis nggayuh wong 108, lan sing nandhang tatu-tatu ana wong 236. Ewonan omah rusak lan ewonan warga ngungsi. (Kps/Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng