19 - 25 Agustus 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 58 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sing sareh, aja kesusu nggawe putusan. Isih ana wektu kanggo mikirake kanthi luwih temen. Aja ngaya, yen salah petung bisa tuna, tundhone dadi gela. Asmara: yen keduwung nesu, tetem­bungane ngabangake kuping, sing sabar lan aja dadi atimu.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Isih bisa katulungan, nanging rejeki ora kaya kekarepan panje­nengan. Kudu sabar, nanging uga sregep lan ngirit. Aja mundur lan nglokro, amarga isih ana pangarep-arep nyenengake. Gusti kang ngatur sakabehe, mula aja uwal anggone sembahyang.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Kasunyatane adoh saka pangarep-arep. Ya kudu bisa nampa kan­thi lila legawa. Iki mujudake pengalaman, kanggo pancadan nalika arep jumangkah ing tembe, amrih bisa luwih siyaga. Asmara: gelaning ati sing wis kawuri ora susah diundhat-undhat, tinimbang ngrusak swasana. 

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Nasibe apik, rejeki uga lancar. Nanging aja banjur umuk, lali mula bukane. Tetulung utawa menehi ganjaran marang wong kang wis sabiyantu panjenengan. Aja kendho anggone ndedonga. Yen perlu nganakake slametan utawa pengajian.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Nasibe kurang begja, rejeki seret. Akeh tenaga lan pikiran kabuwang muspra. Wong kang diperjuwangake ora ngaturake pa­nuwun, malah kepara mblenjani. Kudu ngati-ati, aja nggawe rekasa awake dhewe. Lan aja nganti lara amarga kurang anggone ngaso.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Nasibe apik, rejeki uga nyenengake. Bisa maju terus, spekulasi amrih gegayuhan enggal kasembadan. Sing sregep, greget, lan optimistis. Jembarna pasrawungan lan nganakake kongsi klawan wong kang bisa dipercaya.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Nasibe molah-malih, nanging rejekine apik. Bab kasebut njalari kahanan munggah-mudhun, gonta-ganti tujuwane. Coba konsen-trasi marang bab siji bae, amrih kasil lan dadi wit bakuh, ora gampang rubuh. Jalaran akeh pengaruh kang ndadekake panjenengan kurang suskses.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Wewayangan bebathen tansaya blawur. Ananging isih ana kalodhangan kanggo antuk bebathen liyane. Iki wayahe miwiti obyekan anyar, nanging petungane kudu digatekake tenan. Asmara: kudu bisa ngepek atine.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Nasibe wiwit apik, rejeki mundhak mbaka sethithik. Aja diforsir, ngetutake ilining laku. Apa anane disyukuri, nanging aja meneng lan ngenteni. Usaha sabisane, sing penting ora ngrepoti liyan. Sregep, utun, lan optimistis.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Kahanan anteng, rejekine uga cukupan. Durung wayahe nggayuh sukses lan bebathen akeh. Isih mbutuhake tuntunan lan pitutur saka wong tuwa lan paraga kang wis sukses. Aja isin takon amrih ora kliru. Ndedonga, lan aja kagawa nepsu.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sing sareh, ora susah ngaya. Wektune durung trep, kadidene arep mangkat layar nanging ketrajang barat gedhe. Prayogane golek slamet, introspeksi lan nyepakake rancangan sing luwih tumata. Asmara: nalika pasangan adoh ing paran kudu tetep komunikasi.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Isih bisa nggayuh pepenginan. Nanging rejeki kurang lancar. Ana kang malangi ancas lan rancangan panjenengan. Mula kudu waspada klawan wong-wong ing sakupeng panjenegan, ngati-ati anggone nggawe dudutan. Marang wong-wong kang lagi kenal, aja sembrono.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae