Monumen Kampung Bebek
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 145 kali

Monumen Kampung Bebek

 

Sawetan kompleks perumahan sing dakpanggoni ana dhusun aran Mbiru. Mlebu menyang dhusun mau bisa saka iring wetan, liwat dalan kabupaten, Nogotirto, Gamping, Sleman. Kira-kira 100 meter saka dalan gedhe, sapa wae bakal mrangguli sawijining “monumen” gaweyan warga kono.

Monumen mau wujud sepedha motor bebek lawas werna abang, diangkruk-angkrukake ing sandhuwure cagak wesi dhuwure 2,5 meter. Ing ngisor sepedha motor diwenehi tulisan “Kampung Bebek”.

Akeh uwong ora ngerti maksud lan tegese tulisan kasebut. Luwih-luwih wong sing dudu warga dhusun kono. Ana sing ngira menawa Mbiru mau mujudake sentra peternak bebek. Uga ana sing ngira menawa Mbiru mujudake sentra kuliner mangsakan bebek. Pranyata pangira mau kleru. Dhusun Mbiru dudu sentra usaha peternakan bebek. Senajan, siji-loro wargane uga ana sing ngingu bebek. Semono uga dudu pusat kuliner mangsakan bebek.

Lha terus apa? Nalika daktakokake, salah sawijining warga kono aweh keterangan, menawa ing dhusun iku ana sawijining klub utawa komunitas pandhemen sepedha motor bebek lawas. Owalaaah…gawe  monumen wae kok ora cetha maksude.

FX. Subroto-Sleman

 

Jeneng Toni

 

Taun 2009 ana pemilihan umum (pemilu) nasional. Ing kampungku, rata-rata daftar pemilih tetap (DPT) saben sak tempat pemungutan suara utawa TPS gunggunge nganti 450 pemilih. Jumlah semono iku akeh banget kanggo ukuran sak TPS.  TPS 8 Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap Selatan, cacahe DPT uga semono. Rehne pemilihe akeh, mula petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) kudu cukat olehe ngladeni  pemilih.

Wektu iku  ing TPS-ku  ana kedadeyan  lucu. Petugas KPPS  wis bola-bali ngundang pemilih aran Toni, nanging wonge ora mara-mara. Bareng meh jam 12.00 nalika pemilihe mung kari wong nenem (lanang siji lan wadon lima), Toni diundang maneh. E lha kok sing teka sawenehe ibu.

 “Nuwun sewu Bu, sing kula undang niku Toni je, kok sampeyan sing ngriki? Napa sampeyan Bu Toni, garwanipun Pak Toni?” petugas TPS miterang.

“Lho  nami kula pancen Toni. Bojo kula jenenge Pak Tumiran,” wangsulane.

 “O ngaten. Nyuwun ngapunten nggih, Bu, kula wastani ingkang asma Toni niku bapak  menika,”ucape  petugas karo nudingi bapak sing lenggah kursi ngenteni giliran nyoblos.

Bapak-bapak sing dikira jeneng Toni mau mung mlengeh. Apa tumon, jeneng Toni dikiran lanang jebule wadon.

Karsidi Siswamihardja-Cilacap

 

Mokel

 

Senajan pasa iku ukume wajib tumrap umat Islam, yen pancen ora kuat ngampet luwe krana alasan tinamtu, ya diolehi mokel. Nanging mokel iku werna-werna, ana sing krana kepeksa, ana uga krana disengaja. Apa maneh akeh warung sing padha bukak ing wulan pasa.

Tumrap wanita sing wis niyat pasa nanging ujug-ujug “tamune teka,” gelem ora gelem kepeksa mbatalake olehe pasa.  Ana kalane yen ing ngomah ngakune pasa marang bojone, ning ing  njaba jebule ora. Contone kaya kadangku kang jenenge No Dik. Kamangka trawehe ora tau gothang, gek mesthi manggon ana shaf ngarep.

Nalika sepisan pindho anggone mokel durung konangan,  No Dik tenang-tenang wae. Ning anggone laku cidra mau konangan nalika  sawijining dina “tamune” bojone No Dik teka. Merga kadhung ora adang, bojone No Dik banjur budhal menyang warung saelore pom bensin saperlu andhok mangan. Alasane kang baku supaya olehe mokel ora dikonangi tanggane.

Ndilalah isih oleh limang sendhok anggone mangan, No Dik mara menyang warung mau.

 “Jangane lotho eneng, Mbah?” pitakone No Dik.

“Eneng,” wangsulane sing duwe warung.

“Entho-enthone?”

“Eneng.”

“Yen ngono aku gawekna sega pecel campur lotho,  lawuhe tempe lan entho-entho!”

“Dibungkus apa dipangan kene?”

“Dipangan kene!” wangsulane bojone No Dik.

No Dik njenggirat. Clilang-clileng nggoleki asale swara.  Bareng weruh yen sing mangsuli kasebut bojone, mula kanthi tetimbangan amrih ora ditukari sing wadon, dheweke banjur blaka yen sasuwene sasi Ramadan  iki ora tau pasa. Apa tumon, arep mokel kok konangan bojone.

Budiono SPd-Tulungagung

 

 

 

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus