Candra Sewu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 327 kali

Prayitna sing tangi luwih dhisik lenger-lenger keduwung. Getun dene wis ulah salulut karo kenya sing lagi wae dikenal. Ke­nya sing durung dimangerteni asal-usule. Kenya sing turu angler nglegena tanpa awer-awer iku dipandeng tajem. Ana rasa nggregel ing atine Prayitna. Rasa dosa dene wis ngiyanati Prabarini pacangane. Atine dadi mangro tingal. Separo katres­nan sejati muhung marang Prabarini, lan separo marang Ni Luh Martya kang men­tas dipethik makuthane.

Nalika Prayitna isih njethung nggetuni tumindake, Ni Luh Matrya kruget-kruget nglilir. Enggal nyaut slimut kanggo nutupi badane sing tanpa awer-awer. Isih ana rasa pekewuh nglegena ing sangarepe Prayitna. Mingsed nyedhaki Prayitna karo ngrangkul kenceng. Nangis sesenggukan ing dhadane jejaka kuwi.

“Bli Prayit, ceni ora gela wis masrah­ake kasucenku marang kowe. Pancen mung Bli Prayitna sing dadi pepujanku. Emane sampeyan wis dadi pacangane Rini. Mangka tresnaku mung kanggo sli­ramu,” ucape ngalem.

Nalika pepisahan saka hotel kuwi, Ni Luh Matrya katon bingar kebak esem. Mulih menyang Banjar Kerambitan karo rengeng-rengeng ing njero taksi. Beda karo Prayitna sing lakune kaya dibandhuli watu sikile. Dheweke bali menyang pa­nginepan nggawa ati semplah. Ranca­ngane mengko sore bakal nyambangi Prabarini ing omahe mbakyune. Dheweke ngenam pikir ngadhepi dina-dina sa­banjure sing dibebidhung rasa dosa.

Padha wektune ing papan liya, Made Anom Palguna sanja menyang Banjar Serangkih. Kepengin nonton solahe Pra­barini sing mentas ditamani guna dhesthi. Dheweke yakin yen aji pangasihan Can­drasewu wis tumama ing anggane Pra­barini lan bakal manut marang sakabehe reh prentahe. Kanggo mbuktekake kasi­yate susuk pengasihan, dina iku Prabarini bakal diajak dolan-dolan. Palguna dipi­narakake ing ruwang tamu dening Nar­swari, awit Prabarini lagi metu menyang minimarket sedhela. Sumurup tekane Palguna, Prabarana age ngawe sisihane mlebu kamar.

“Narswari, stiker aji sing wis dirajah Pamangku Raka iki pasangen ing mobile Palguna, pilihna papan ngremit sing ora ngawistarani.  Dene aku sing ngurus sada lanang kae,” ucape klesak-klesik.

 Narswari metu sesidhemen, banjur nyedhaki mobile Palguna sing diparkir ana plataran. Rewa-rewa lungguh ing kursi taman karo maca majalah ing sangisore wit semboja. Dene Prabarana nyekel sa­da lanang, ngucapake mantra saka Pa­mangku Raka. Mbarengi wektu iku Pal­guna metu karo Prabarini. Pamit arep dolan menyang Ubud. Narswari manggut, nanging tangane menehi sandi marang sisihane. Prabarana enggal nyabetake sada lanang kaping telu ing bumi. Swara jumedhor kaya mercon gawe kaget.

Palguna mbengok banjur nggeblag kaya…………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kita sukses, bakal akeh ‘kanca palsu’ lan akeh ‘lawan nyata’. Ora usah perduli, tetepa dadi wong sukses apa wae kahanane!

Klik

DESA KANTHI PENDHUDHUK GOLEKAN

Desa Nagoro kang ana ing Jepang ndhisike dipanggoni atusan kepala keluarga. Nanging saikine kabeh mau wis owah. Sing ngenggoni mung puluhan wae, sing liyane wis padha tilar donya. Sing rada aneh saka desa iki, amrih ora sepi merga sithike pendhudhuk, akeh golekan kang dipasang ing ngendi-endi kanthi dipacaki kaya patrape menungsa tenanan. Kaya upamane lagi jagongan, nyapu, nyawah lsp. (d/ist)***

Pethilan

Kekarone capres ajeg nyapa calon pemilih

Wiwit selfie nganti aweh klambi

Anggaran pelatnas seret

Pengin emas, wenehana baki

Bab ngragati partai, parpol siap aweh data menyang KPK

Apik kuwi, katimbang menehi koruptor wae…