Ngendhalekake Narkoba Saka Njero Kunjara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 127 kali

Bandar kakap nyamarake dhuwit asil narkoba liwat kiriman dhuwit  jatah kulawargane TKI ing Indonesia.

Pakunjaran isih dadi panggonan pandhelikane para bandar narkoba kelas ka­­kap. Saka waliking ruji wesi, dheweke malah bisa kanthi aman ngendhaleni kelompoke. Sing nem­be dumadi, Selasa (31/7) Badan Narkotika Nasional (BNN) nglapurake anane dhuwit lan aset pengaji Rp 1,3 triliyun duweke bandar narkoba menyang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Saka temonan kasebut, petu­gas nembe bisa mbeslah dhuwit lan puluhan aset pengaji Rp 24 miliyar. Wujude saliyane dhuwit kontan, omah mewah, sepedha motor sport lima, lan mobil uga lima.

“Miline saka tersangka Juvictor Indraguna,” kandhane Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko nalika sapatemon karo wartawan ing Mul­yorejo, Surabaya mentas iki.

Juvictor mujudake pawongan sing ngiderake sabu-sabu kang ketangkep dhek 4 Maret 2017. Dheweke ndhekem ing Lapas Bulak Kapal, Bekasi. Trekah bejate Juvictor iki dudu kang sepisanan. Dheweke nate ditangkep Polda Jawa Barat jalaran ngendhalekake sakehing pengiriman bubuk karam menyang sa­kehing kutha. Pelaku ditangkep petugas nalika ana ing njero sel tahanan.

Trekah alane Juvictor kadenangan ma­neh nalika Agustus 2017. Sajake dheweke ora kapok anggone ngendha­leni kelompok narkoba saka njero lapas. Nalika iku BNN nemokake anane iline dhuwite Juvictor kang ngarah marang usaha money changer. Panduga kasebut saya kuwat nalika BNN Provinsi (BNNP) Jawa Timur uga nemokake anane usaha money changer kang dinuga anane dhu­wit karam lagi mili menyang Surabaya.

Data kasebut banjur dikumpulake dadi siji. Investigasi bareng antarane BNN lan PPATK ditindakake. Asile, sakeh­ing jeneng nembe muncul saka waliking kendhaline bandar iku. Saka cacah 23 rekening sing dijingglengi, tetala para bandar kasebut ngedegake sakehing perusahaan ing sakehing usaha. Wiwit pertambangan emas, tembaga, engga money changer. “Sing ana (operasine) mung money changer, liyane palsu,” jlentrehe Direktur Tindak Pidana Pen­cucian Uang (TPPU) BNN Brigjen Pol Bahagia Dachi.

Nalika iku BNNP Jatim ditugasi ngawal Adiwijaya alias Adi alias Kwang. Sebab dheweke sing duwe dalasan sing nampa langsung dhuwit karam kasebut. Ahine Adi sing engga saiki isih buron mujudake pawongan sing ngurusi money changer ing Taipei, Taiwan.

Sawatara iku, BNN tugase ngawat-awati solah bawane Army Roza alias Bobo lan Ali Akbar Sarlak, napi loro kasus narkoba ing Lapas Tangerang. Uga Ta­mia Tirta Anastasya, katresnane Ali, lan Lisan Bahar, kanca bisnise Adi.

Tamia, Lisan, lan Adi akhire ditangkep petugas nalika Maret 2018. Adi ditang­kep ing Surabaya. Tersangka loro liyane ditangkep ing Jakarta. Petugas banjur nganakake pemblokiran rekening lan mbeslah sekabehe aset. “Aset omah lan barang kasebar ing Surabaya, Jakarta, Magetan, Cilacap, Tangerang, lan Tai­pei,” jlentrehe Heru.

Banjur Roza lan ali ditangkep petugas BNN ing njero Lapas Tangerang. Saka wa­liking sel tahanan, lembaga antimadat iki nemokake dhuwit Rp 6,5 yuta, hand­phone, sakehing buku tabungan, router wifi, lan token saka sakehing bank.

Praktek bosok iku wiwit kawiyak. Wi­wit Agustus engga Maret, para tersangka tetala nindakake kontag tampa pepalang. Malah, pengiriman dhuwit asil kejahatan iku bisa ditindakake klawan sakepenake dhewe.

Dachi ngandhakake, changer pancen dadi pilihan utamane para bandar kang­go money laundering.

Ana sawatara cara tinamtu kang di­tindakake kelompoke Adi iki. Yaiku, kla­wan nyampur dhuwit transfer asil keja­hatan karo dhuwite para TKI ing Taipei, Taiwan. Dhuwit jatah bulanan duweke para TKI sing kulinane dikirimake kanggo kulawargane ing Indonesia iku kang dadi tumpangan gratise para bandar.

Dhuwit sing dikirim kehe udakara Rp 50 yuta engga Rp 5 miliyar. Didum-dum menyang 23 rekening duweke para ter­sangka. Adhedhasar asil papriksan para tersangka, BNN uga miyak modhuse Ali anggone nresnani Tamia. “Kanggo ngga­wekake rekening,” kandhane Heru.

Malah, saking tresnane Tamia ma­rang Ali lan dhuwit karame, dheweke  ge­lem tumindak apa wae. Klebu malsu jatidhirine supaya bisa mbukak rekening anyar. Dheweke disumurupi gawe sakeh­ing kartu identitas palsu nganggo jeneng Sunny Edward. Tamia sejatine dedunung ing Jakarta. Nah, kabeh identitas palsu duweke digawe ing Banten.

Dachi njlentrehake, asete para ‘pe­main’ kakap iku sejatine kasebar ing limang negara. Telu ing antarane ana ing Singapura, Tiongkok, lan Taiwan.

Direktur Analisis Transaksi PPATK Aris Priyatno nerangake, pehake mung duwe wenang mbiyantu penyidikan. Prinsip sing digunakake PPATK yaiku follow the money lan asset tracing.

Rilis pamiyake kasus pencuciang uang iku ditindakake ing salah sawijining omah duweke Adi pengaji Rp 3,5 miliyar. Dununge ana ing Jalan Mulyosari Utara No.45 Surabaya. Isine omah sing jem­bare 18 x 25 meter kasebut wis ora ana alias kosong. Sing kari mung sofa, lemari sandhangan, lan piranti pawon.

Omah susun loro iku kerep digunak­ake Adi patemonan karo andhahane. Dheweke duwe sepedha motor sport lima. Yaiku, Yamaha X-Max, Yamaha N-Max, Yamaha R250, Kawasaki Ninja ZX250, lan Kawasaki Ninja 150RR. Ke­jaba iku uga ana mobil lima duweke tersangka liyane. Ing antarane yaiku BMW 320i, Honda CR-V Prestige, Toyota Fortuner VRZ, Ford Ranger, lan Renault Duster.

 

Andhahane kesangkud

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Utami aweh panyengkuyung lan uga nggetuni cara kerjane andhahane gegayutan kasus narkoba kang dikendhaleni saka njero tahanan lan kunjara. Dheweke nyaguhi siyap mbongkar kawiyake kasus pen­cucian uang narkoba jaringan lapas.

Dheweke emoh kecolongan kasus kang padha bakal dumadi maneh.

Sapatemon karo wartawan ing omah beslahan duweke bandar kakap ing Mul­yosari Utara, Surabaya, Utami nyengku­yung upaya kawiyake kasus kasebut. “Kecepatan dan ketepatan tumindak dadi bukti wujud nyata perang lumawan nar­koba,” kandhane.

Utami nyengkuyung BNN tumindak tegas lan naliti pelaku engga tuntas. Uga marang petugas lan pimpinan Lapas Ta­ngerang. “Ana anggota lapas sing sem­brana nindakake tugase lan melu ke­sangkud. Bakal enggal dianakake pe­nyelidhikan,” tandhese.

Pehake bakal nlesih liwat handphone duweke tersangka sing wis dibeslah. Saka kono bakal disumurupi pehak-pe­hak kang duwe lelabuhan.

Anane akses tersangka liyane ing njaba lapas uga dadi kawigatene. Bab iku ndadekake sebab kesangkude petu­gas lapas. “Yen carane wae, (aku) ku­rang ngerti ya,” kandhane.

Pehake ora bakal gegabah anggone tumindak marang petugas sing kesang­kud. Mengko dideleng saka handphone duweke tersangka dhisik. Saka kono bakal disumurupi oknum anggota lapas kang melu kesangkud.

Utami ngakoni anane sakahing upaya pencegahan supaya ora dumadi maneh kasus narkoba kang dikendhaleni saka waliking lapas. Ing antarane klawan ma­sang alat detektor barang mlebu-metu lan X-ray ing njero lapas. “Klawan anane piranti iku saka pamarentah, mesthine ora bakal dumadi kasus kaya ngene iki,” ujare. Nanging, tambahe, nyatane isih ana wae napi sing bisa nganakake tran­saksi narkoba ing lapas. Malah ajine nggayuh puluhan miliyar. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng