LSW 33 /2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 35 kali

Nyuwun Pirsa

1. Kagem sedulur-sedulur sutresna Panjebar Semangat; aku nyuwun tulung diterangke sapa wae sing ngerti. Aku rumangsa bodho banget, ditakoni dening pu­tuku (umurku 80 lan putuku 9 tahun), babar blas ora isa njawab/nerangke. Yaiku; kenangapa utawa apa sebabe sak sakan (kanthong) celana (panjang/pendek), utawa jaket, yen dicuci, dikumbah nganggo mesin cuci sak sakane mesthi pada ku­walik/metu.

2. Nalika taun 1955 (aku isih klas 3 nang P.G.N.N. Purwokerto), aku tuku buku nang Toko Buku M. ATMA Purwokerto, judule Kawruh Begja, anggitane Ki Ageng Surjo Mataram. Yen ora kleru buku kuwi diterbitke dening Penerbit Tan Koen Swie Jawa Timur (Kediri?) basa Jawa lan huruf Jawa. Saiki bukune wis ilang, mula se­dulur sedulurku sapa wae sing kagungan buku kuwi aku nyuwun “diphoto copikan”. Mengko aku diparingi/dikirimi sakbuku, aku mengko ngaturi sembulihe sepira wae aku manut. Matur nuwun.

R.S.Karti Suhadi

Jl. MAN No. 13 RT 02 RW 02 Pangenjurutengah—Purworejo 54114

 Apa Maknane?

Katur Redaksi PS  utawa  para kadang sutresna sapa wae  sing bisa paring sesuluh, aku arep nyuwun pirsa apa makanane:

1. Mirungan

2. Gestur (Kompas, Minggu, 11 Maret 2018. “Bahasa dan gestur politik kini jadi bentuk komunikasi nonverbal para elit politik”

- Bahasa politik dalam pidato, Jokowi dan SBY, kemudian gestur yang ditunjukkan Jokowi sebatas cara masing-masing memberikan penghematan.

Aku wis wiwit 1952 maca PS, Dok Oktober 2014 aku nyang Ponorogo awit ana keponakan mantu. Baline mampir Surabaya omahe adik, njur disangoni PS tahun 2014 no. 32-42. Januari kepungkur anakku nyang Semarang anake wedok (putuku) diwisudha lulus UNDIP dhek tgl. 23 Januari 2018. Baline uga mampir daleme Bu Like lan disangoni PS taun 2018 No. 5. Dadi aku seneng banget bisa maca PS maneh, isine pancen mantep tenan. Apa maneh tulisane sdl. Gunarso TS.

Dak suwun PS sing dikirim sing ana tulisan iki, matur nuwun atas kawigatene.

Prawito - Jl. Bangau No.1 B-Aek Habil — Sibolga 22533

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus