12 - 18 Agustus 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 35 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Masalah lan pakaryan numpuk, nanging aja nganti njalari mandheg anggone gawe trobosan. Aja sungkan nembung panyengkuyung saka ndhuwuran. Njajal dhisik, nanging aja njagakake. Sabar lan sregep sembahyang. Asmara: sabar yen krungu pocapane.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Lintange lagi surem, aja neka-neka. Kang isih ana diutuni. Aja nganakake owah-owahan lan dol tinuku. Sumarah marang Gusti. Tumindak kang becik, aja nambah masalah lan maksiyat. Sing bisa ngampet bakale slamet.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki swasana ayem. Kudu tetep waspada lan gunakake wektu kanggo nyepakake rancangan sabanjure. Nindakake kase­nengan kena wae. Eling marang kulawarga sing sasuwene iki aweh kawigaten. Asmara: eling tetembungan lan janjine marang pasangan.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki ana rasa gela lan bisa ketaman lara. Mula, aja mikirake wong liya, ngurus awake dhewe dhisik. Yen perlu priksa menyang dhokter utawa lelungan plesir nglelipur ati. Makarya aja ngaya, santai nanging seneng klawan asil kang lumayan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Lintange apik, nyengkuyung rancangan-rancangan panjenengan. Gunakake kanggo maju, ngrembaka, lan nindakake owah-owahan kang menehi bebathen. Nyepakake kanggo tembe mburi lan jang­kah sabanjure. Aja rangu-rangu lan aja katut panemuning liyan.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Lintange wiwit sumunar, pratandha ana pangarep-arep anyar. Mbokmenawa asile kurang nyenengake, nanging ora dadi panji klanthung. Tindakna kanthi sregep, eklas, lan sumarah marang Gusti. Tetep ndedonga njaluk dalan kang padhange.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Ana pepalang mula lakune rancangan ora gancar. Isih bisa antuk rejeki yen panjenengan dhewe kang makarya. Mula aja dipa­srahake wong liya. Omongan apik durung mesthi atine becik. Mula ati-ati lan waspada.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Krentege surut, akeh pikiran, mula anggone makarya ora maksimal. Kurang konsentrasi ndadekake kliru ing pakaran. Butuh wektu kanggo lerem, introspeksi, lan metung maneh tuna bathine. Pa­njenengan dhewe kang bisa nglarasake.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Rejekine pancen akeh, nanging butuhe uga mbanyu mili. Aja leha-leha lan lena ing kamulyan. Yen nganti ora kasil, bakale isin. Tetep jumangkah miturut racangan. Kudu disiplin lan gemi. Kasarasan badan apik. Yen arep lelungan adoh ora perlu kuwatir.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Lintang panjenengan ngajak mundhak drajat. Mula wektu lan kalodhangan digunakake kanggo makarya, nggayuh sukses kang­go tembe mburi kang mulya. Yen ana rejeki akeh, saperangan kudu dicelengi. Aja umuk lan kumalungkung, mundhak cilaka.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Aja rangu-rangu olehe nggawe rancangan. Digawe sing rinci lan ditindakake kanthi manteb. Sing teges anggone memitran, yen pancen kliru enggal dielingake. Asmara: kabeh wis lumaku, mula ya dibacutake kanthi sumarah.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Lintange padhang, wayahe tumandang gawe kanthi tenanan. Aja milih senenge dhisik. Nanging paite, rekasa ing kawitan. Sing mantep, teges, disiplin lan tanggung jawab. Jejibahan didhisikake, dituntasake. Aja anut grubyuk pangajake liyan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus