Amrih Copy Paste ing Android Saya Gampang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 32 kali

Aktifitas copy lan paste mesthi wis biasa digunakake jroning aktifitas sedina-dina. Semono uga jroning migu­nakake smartphone Android mesthi kanca-kanca nindakake kegiatan salin lan tempel kanggo nggampangake bab kuwi. Copy lan Paste biasane bisa arupa ukara-ukara saka messenger engga link situs-situs tinamtu. Nanging ing android clipboard mung nyimpen sepisan wae ukara/kalimat kang bakal disalin mau.

Mula mesthi bakal repot yen banjur pengin maste uka­ra/kalimat sing sadurunge. Apamaneh upamane ukara/kalimat mau sering digunak­ake. Luwih-luwih kanggone kanca-kanca kang biasa bis­nis, mesthine wis biasa yen kerep paste nomer rekeninge menyang calon pembeli. Nah, amrih ora repot golek cathe­tan ukara/kalimat ksb, kanca-kanca bisa nyoba aplikasi Clip Stack Clipboard Manager iki.

Jroning aplikasi Clip stack, clipboard bisa luwih saka siji. Sing nyenengake, kanca-kanca bisa nandhani (aweh tandha) minangka ukara/kalimat favorit. Saengga ang­gone maste luwih gampang lan cepet. Kaunggulane apli­kasi iki gratis lan ora ana iklane. Ditambah maneh klawan penampilane wis ngusung antar muka Material Design.

Amrih bisa migunakake aplikasi iki kanca-kanca bisa ngunduh Clip Stack Clipboard Manager ing kene https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catching now.tinyclipboardmanager. Banjur aktifke services-e. Aplikasi iki bisa digunakake kanggo Android 4.0 mendhuwur lan ukurane mung 1.4 MB.

Kanggo nyalin ukara/kalimat kang dicopy, kanca-kanca bisa menyang notifiaction bar. Ing kono ana history lan clipboard favorit. Kanca-kanva uga bisa nambahake teks kanthi manual.

Jroning pengaturan Clip Stack Clipboard Manager ana floating bubble. Yen diaktifake bakal muncul tombol Clip Stack ing sakupenge aplikasi, saengga luwih gampang ngakses-e.

Wasana nyumanggakake (d)***

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye