Jejer Cewek Ayu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 73 kali

Preinan semesteran aku pancen wis duwe rancangan arep mulih, ngentekake preinan ana ngomah idhep-idhep ngrewangi bapak ibu resik-resik omah. Amarga saploke aku kuliyah ana Sala, bapak ibuku kang ngramut omah kuwi dhewe. Kamangka bapak ibuku PNS, wis meh purna pisan, dadi saben ndina tindak ngayahi kuwa-jibane minangka abdi negara. Mula saka iku gawean ana ing kampus tak rampungke luwih cepet kareben plong ora ana pikiran maneh yen aku preinan neng omah.

Sawise beres-beres aku nitipake kunci kamar kos marang ibu kos mesisan pamitan mulih. Aku terus nyangklong tas tumuju halte bis ngarep kampus UNS. Katon saka kadohan ana bis Eka. Sawise tanganku kemlawe, bis saka wetan kuwi kuwi tleser-tleser mandheg nyedhaki aku. Mula aku banjur mlayu munggah bis mau. Kursi ing njero bis pranyata padha kebak, mung ana kursi kosong dheretan nomer telu, lan dilungguhi ijen dening sawijining kenya kang ehm ayu banget. Merga bangku sing kosong mung kari kuwi, mula aku banjur lungguh ana sisihe.

Tleser-tleser bis ninggalake ngarep UNS terus mlebu terminal Tirtonadi sedhela lan banjur mlaku maneh nuju ngulon. Rikala kuwi kenya jejerku iki isih katon malu-malu kucing, nanging sakwise tekan Kartasura, cewek iki wiwit gelem ngobrol karo aku. Dheweke nepungake jenenge Nety, jebul uga mahasiswi UNS, jurusane seni tari, mula awake lencir banget. Wooo… jebul sakpeguron karo aku. Bubar kuwi aku karo Nety banjur ngobrol ngalor ngidul. Aku ya nepungake jenengku, lan ngandhakake yen mengko mudhun terminal Yogya. Dene yen dheweke jare arep mudhun Prambanan.

Sinambi ngobrol kang tambah gayeng, ora lali dheweke nawani aku permen. Ya taktampa wae wong diwenehi kanca anyar minangka tandha paseduluran kok, apamaneh sing menehi cewek ayu!

Eee.. ladalah, nalika permen sing takemut durung entek lha kok rasane mripatku nguantuuuk pol! Cekake ngantuk iki ora bisa ditahan kaya wong dianastesi ngono kae. Ocehane Nety wis ora takreken. Aku satemene krungu dheweke ngomong apa, nanging aku ora bisa mangsuli. Omongane mung mlebu kupingku tengen lan langsung bablas metu kupingku kiwa. Aku banjur keturon! Nganti tekan terminal Yogya, aku lagi nglilir merga digugah dening kondhekture.

Aku tangi gragapan merga wis tekan tujuwanku. Ora lali Nety tak goleki. Nanging cewek sing kawit mau bareng lan ngobrol karo aku iki wis ora ana ing sandhingku. Jare kondekture dheweke mau mudhun Klaten, kamangka kandhane arep mudhun Prambanan. Wah ngapusi aku cah iki, batinku.

Aku tata-tata, cepak-cepak arep mudhun bis. Nanging saiba kagetku nalika sak clana tak senggol pranyata kempes, ateges dhompetku ora ana. Apa ceblok ngisor kursi bis ya?

Aku clingukan nggoleki nanging meksa ora ana. Semono uga nalika aku ndemek sak klambi saperlu arep njupuk HP arep ngurupake sentere kanggo nggoleki dhompet mau, pranyata uga ora ana! Nangdi pisan HP-ku iki?

Aku meksa mudhun saka bisa kanthi kebak rasa anyel. Meruhi kahanan kaya wong bingung mau (pancen bingung temenan) ana sawijining kondhektur bus jurusan Purwokerto nawani aku supaya bareng wae numpak bise.

Iki amarga bise ngliwati Purworejo yaiku alamat omahku. Aku ora mikir dawa maneh, mula ngiyani wae apa kang ditawakake dening kondhektur apikan kuwi.

Ora lali dheweke nyritakake yen jare kondhektur bis Eka sing taktumpaki saka Sala mau, aku mentas wae dadi kurbane permen maut kang diwenehake dening wanita ayu kang jebule copet kuwi.

Tujune wae aku mau ora nggawa dhuwit akeh. HP sing ilang kuwi uga HP jadhul. Lan wiwit saiki, aku janji yen lelungan ora arep gampang kena bujuk rayune liyan, apamaneh dening wanita sing ayu banget. Aku bakal luwih waspada lan ora gampang ketaman asmara….

(dening Aris Irianti)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia