Mahar ... !?
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 6 kali

Nggoleti Yamun bujang tuwa, angger wayah bar ngisa kaya kiye, biasane agi tongkrongan nang warunge Kaki Narso pinggir gili gedhe. Temenan, bareng tekan warunge Kaki Narso, Kaki Bawor weruh Yamun karo Darman Betor lagi jagongan karo medangan, gagehan Kaki Bawor nusul njejeri njagong, karo nepuk pundhake Yamun, “Lha, temenan bisa ketemu nangkene. Kaki Narso, tulung gawekna wedang kopi sing nasgitel.”

“Eh, Ramane,nggoleti inyong, yah? Ana apa koh?” Yamun gole takon karo mingsed bokonge, kepeksane Darman Betor ya melu mingsed.

“Kaya kiye, ngesuk sore inyong sakeluarga garepan maring Kroya, ngeteraken calon penganten lanang, anake adhine biyunge Tebok, sing garep ulih anake wong desa Pesanggrahan. Gandheng adoh, kepeksane ya kudu nginep. Mulane, Mun, tulung ngesuk tunggokaken umah, kepriwe? Teyeng mbokan?” tembunge Kaki Bawor.

Yamun sing wis tanggap, gagehan wangsulan “Ya, sendika Ramane.”

Kaki Bawor manthuk-manthuk, krasa lega “Lha, kebeneran ana Darman. Sisan inyong njaluk tulung maring Ko, Man. Ngesuk-esuk tulung Tebok karo Biyunge de jujugna maring pasar, terus sorene jujugna maring stasiun. Teyeng mbokan?”

“Iya saip, eh siap, Ramane,” semaure Darman sing agi ngemplok gedhang goreng, mandan gugup. “Anu genahe garep mborongi apa koh, nang pasar?”

“Iya mung garep tuku jajanan, nggo ulih-ulih, karo wingi de welingi kon nggoletaken seperangkat alat sholat kumplit Kitab suci Al Qur’an, arep de nggo mbayar mahar pengantene,” semaure Kaki Bawor karo menyat nampani wedang kopine.

“Mahar..? Kayonge miki tes baen de rembug Yamun karo Darman,” Kaki Narso nyelani ngomong, bar ngulungna gelas kopi maring Kaki Bawor.

“Seh, beda Kaki Narso. Kiye toli mahar nggo penganten,”  saurane Yamun karo nyomot mendhoan. “Mau sing de rembug toli mahar sekang bakal calon Gubernur karo bakal calon Bupati sing padha arep maju melu Pilkada, maring Parpole.”

“Eh, mengko dhisit. Anu mahar kepriwe genahe koh?” takonane Kaki Bawor karo ndamoni wedange sing egin panas kebul-kebul.

“Kaya kiye, Ramane. Ana kabar jarene pasangan bakal calon Gubernur apa Bupati, sing arep maju melu Pilkada kudu mbayar mahar nganti atusan juta maring Parpol pengusunge. Kuwe anu kepriwe, Ramane?” takonane Darman Betor.

“O, kuwe. Anu kabar kaya kuwe aja digugu nemen. Aja giri ngandel nek ora genah asale, ora ngerti sumbere. Sing genah, jenenge Pilkada, Pileg, karo Pilpres kuwe pancen akeh ragade. “Wangsulane Kaki Bawor, karo nyruput wedang kopine.” Jajal baen de pikir, wiwit gawe persyaratan, gawe alat peraga kampanye, terus de nggo ngumpulna kader-kadere, ngumpulna masa calon pemilihe, nggo mbayari seksine nang saben TPS, kabeh mau toli gole mbayar kudu nganggo dhuwit. Lha, kabeh biaya kuwe sing kudu nanggung biasane, kejabane bakal calone, ya uga Parpol pengusunge.”

“Lha kuwe. Marase, nek wis dadi, mbok padha ngecakaken aji mumpung, golet pulihan. Lha sing ora dadi, bisa kenthir mergane kakehan utang,” ujare Yamun karo ngentekaken wedange.

Klilan ...

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye