Misteri Siluman Asu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 150 kali

Gedhong sungsun telu kuwi katon medeni yen disawang, apamaneh wayah bengi kaya ngene iki. Temboke wis padha lumuten, cete kusem wernane. Jendhela lan lawange kebak klamat kalamangga, dene plafone kanggo susuhe lawa. Ambune ruwangan apeg nduleg irung, ketambahan hawane atis gawe githok mrinding.

Robert sing ngadeg ing ruwangan lantai siji kumudu ora betah karo ambune telek lawa. Weteng muneg-muneg, cangkem mungkug-mungkug. Dheweke kepengin enggal metu, nanging dipenggak dening Draco.

“Wolung taun kepungkur gedhong iki penginepan sing rame, tamune sasat ora tau sepi,” ujare Kanzaki sing minangka warga dhaerah kono. “Nanging saploke ana kedadeyan nggregirisi kuwi, paklikku wis ora tau ngurusi usaha penginepan iki maneh.”

“Kedadeyan nggregirisi apa kuwi?” pitakone Draco.

“Nalika semana dumadi kobongan neng ruwang dhahar lantai loro, penyebabe saka bocore tabung gas kanggo ngangeti panganan,” sambunge pemudha sing umure watara nem likur taun kuwi. “Wektu kuwi ngespasi jadwal mangan bengi, kurban sing tiwas merga kebetheng geni nganti  wong pitulas.”

“Ooh, dadi Mister Sakazuki sing duwe gedhong iki paklikmu ta?”  Robert nrambul.

“Bener, Mas. Nanging paklikku mau wis tinggal donya limang wulan kepungkur merga gerah kanker paru-paru.”

“Kedadeyan mistis apa sing asring kelakon ing gedhong kene sawise mataun-taun ora dirumat?”  Draco penasaran.

Kanzaki banjur crita yen saben uwong sing kebener liwat kiwa tengene gedhong njenggarang iku ing wanci surup mesthi mambu ganda sedhepe masakan sing nyogrok irung. Nanging nglanjak tengah wengi ambu masakan mirasa iku ilang, ganti keprungu swara sesambat njaluk tulung binarung pating grobyage meja numpleg lan pecahe piring sarta gelas pating krompyang. Kaya-kaya nuduhake kahanan sing lagi panik.  Nanging ora cetha saka ngendi asale swara-swara aneh mau.

Saka sakabehing kedadeyan mistis ing njero gedhong kuwi, miturut Kanzaki, ngatone siluman asu sing paling kawentar.

“Piye maksude siluman asu kuwi?” pangoyake Draco.

Kanzaki banjur njlentrehake yen biyene Mister Sakazuki ngingu asu minangka klangenan. Sakazuki tresna banget marang asune, mula anggone ngopeni uga kanthi gemati. Nanging embuh piye mula bukane kok kewan kuwi munggah menyang ruwang mangan lantai loro nalika kobongan dumadi. Tundhone asu ules ireng iku katut kebetheng asep lan geni engga dadi lan tiwase. Sabubare kedadeyan nggregirisi kuwi bangkene asu ingon-ingon tinemu pereng.

 Ujaring kandha, rohe asu iku isih klambrangan. Kadhangkala keprungu pambaunge sing mengkirigake wulu githok, nanging wujude ora katon. Ana maneh warga sing kandha menawa tau weruh asu kanthi awake kebak geni pencolodan ing omah angker kuwi.

 Sawise antuk keterangan saka Kanzaki, Robert enggal ngetokake………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye