Sang Empu 1 Loro-loro Topeng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 386 kali

Yuswane wis kliwat sangang puluh taun, nanging isih katon bagas lan kuwat. Sing luwih nggumun-ake maneh  suwarane isih bening, kedaling ilat isih teteh lan napase isih cukup landhung. Iku Mbah Sastro Wijoyo. Lan gandheng dheweke iku empu karawitan, wong akeh luwih adhakan marabi Mbah Sastro Gender. Sejatine nyekel apa wae bisa. Wiwit kendhang, rebab nganti peking dheweke bisa nabuh tur mesthi apik. Nanging saben pagelaran karawitan dheweke mesthi dikon nyekel gender. Semono uga yen nabuhi wayang. Dhalange rumangsa kepenak yen sing nggenderi Mbah Sastro.

Ing atase seniman sing wis temen-temen njiwani senine, Mbah Sastro Gender tansah bingar kaya ora tau susah. Dhasar piyayine pancen grapyak sugih omong, tur akeh guyone, dadi nyenengake sing diajak guneman. Nanging akhir-akhir iki kok katon beda. Katon surem pola-tane. Lan ora akeh guneme. Embuh ana apa. Yen bab kulawarga wis ge-nah ora, sabab anak-anake wis padha mapan uripe lan padha bekti marang wong tuwa.

Bisa uga karana weruh glagat iku Marsidi sing padha-padha ahli karawi-tan merlokake nemoni Mbah Sastro. Ora arep ngurus perkara olehe katon rada susah. Iku rak klebu degsura, ingatase bocah enom ngurus-ngurus patrape wong tuwa. Marsidi mung arep ngajak omong-omong, kojah-kojahan, mligine perkara karawitan sing dadi kasenengane Mbah Sastro Gender wiwit bocah. Sapa ngerti iku bisa nglipur atine.

Nalika Marsi tekan omahe Mbah Sastro, njagragake sepedha motore ing latar banjur mlaku nyaketi lawang omah. Saka njaba wis katon Mbah Sastro lagi lungguh legog-legog ing kursi. Ora katon esem kaya adate. Sajake swara sepedha motore Marsi babar pisan ora kuwawa narik kawigatene.

“Kulanuwun, Eyang,” uluk salame Marsi.

Wong tuwa iku noleh. Lagi nalika weruh Marsi, katon eseme ing lathi kang  wis kisut iku.

“Eeh, mangga!” tangkebe semanak. “Kene, lungguh kene.” Banjur rada sora suwarane, “Ndhuk Rani, gawekna wedang rong gelas, Ndhuk. Iki aku duwe dhayoh istimewa.”

Marsi mapan lungguh ing kursi tamu kang tinata rapi ing tengah pendhapa wangun sinom iku. Persis ing ndhuwure ana lampu robyong kang endah, maweh titikan yen sing duwe omah iku klebu wong kesait, tegese wong mampu ekonomine.

“Dikepenakake lungguhe, Nak. Rak padha slamet ta?”

“Pangestunipun Eyang wilujeng sowan kula.”

Wong tuwa iku nyawang Marsi sa-untara. Nuli keprungu…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye