Surabaya nampa penghargaan utama
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Anyar Katon - Dibaca: 123 kali

Wali Kota Surabaya Tri Rismaha­rini mratelakake, ora gampang nyukupi ukuran kanggo mbiji (kriteria) Kota La­yak Anak (KLA). Sebabe, sing dibiji kuwi nyakup sakehing segi wawasan. Ora mung gegayutan fasilitas kanggo anak, nanging uga kepriye ngrungokake sam­bate bocah-bocah.

Bab kasebut dipratelakake Risma sa­wise nampa penghargaan saka Kemen­terian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Su­sana Yembesi, ing Dyandra Convention Center (DCC), Senin bengi (23/7) ke­pungkur. Kejaba Surabaya kutha kang uga nampa penghargaan KLA 2018, yaiku Kota Surakarta.

“Kota Layak Anak paling angel, iki paling rekasa. Jalaran sing dibiji komplit banget, wiwit kesehatan, pendhidhikan, nganti jaringan tranportasi kaya dene penyeberangan jalan uga dibiji kabeh,” ujare Risma.

Sawise nampa penghargaan, Risma sajak isih duwe saperangan “PR” kang­go anak-anak ing Surabaya. Salah sijine PR kasebut yaiku madhahi sakehing anak kang nduweni prestasi sing akhir-akhir iki saya akeh.

Mula saka iku, Risma mbudidaya nyi­apake wadhah kanggone bocah-bocah kang ‘multi talenta’ iki. Kayadene nyi­apake lan mepaki fasilitas main musik, fasilitas olahraga ing sekolah-sekolahan kudu pepak.

“Nyukupi fasilitas iki sing abot, ewa­samono tetep bakal daktindakake. Ora mung nyukupi fasilitas, uga ngrungok­ake kabutuhane anak-anak,” tandhese Risma.

Penghargaan iki diakoni dudu seka­behane. Tujuwan utamane ora kanggo golek penghargaan, nanging minangka kepala daerah, bisa nindakake hak-e bocah-bocah Surabaya, kang kudu di­cukupi pamarentah lan kabeh warga Surabaya.

“Aku kepengin anak-anak, iku hak-e nampa pendhidhikan lan keseha­tan kang samesthine, lan uga hak bermain. Aku ke­pengin dheweke kabeh bisa sekolah tanpa rasa wedi bisa mbayar lan bisa nerusake sekolahe,” tan­dhese Risma.

 

177 Penghargaan

Ing acara iki, Menteri Pemberdayaan Perempu­an dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembesi nerangake, gung­gunge sing kasil nampa penghargaan ing taun 2018 iki kehe ana 177, saka 389 kabupaten/kota sing dievaluasi.

Cacah iku ing antarane penghargaan marang 10 Pemerintah Provinsi, peng­hargaan utama Kota Layak Anak (KLA) diwenehake ma­rang kutha loro (Sura­baya lan Surakarta, Red), penghargaan Nindya diwe­nehake marang 11 kabu­paten/kota, penghargaan Madya didumake marang 51 kabupaten/kota, lan penghargaan Pratama di­wenehake marang 113 kabupaten/kota.

Perlu kawuningan, ta­un kepungkur Surabaya uga kasil nam­pa penghargaan utama Kota Layak Anak.

Ora mung fasilitas thok  kang diper­lok­­ake. Nanging, kepriye anggon kita ma­trapake anak. Saben taun dheweke kepengin gawe apa. Kadhang gagasane lucu, kandhane Risma. Upamane pas aku gawe drag race circuit. Critane, ana sawijining bocah kang ora disenengi wong akeh gara-garane seneng ngebut. Wong tuwane ora seneng, gurune uga ora seneng. Aku malah kandha, “Aku seneng marang kowe. Kowe ora nginum ta nalika wayah ngebut?” Dheweke mangsuli ora. Akhire aku gawe sikuit drag race iku. “Nah, sing ngono-ngono iku uga dibiji,” jlentrehe Risma. (Bsh)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae