Jokowi Sengkud Ngrangkul Mungsuh-mungsuh Politike
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Laporan - Dibaca: 193 kali

Ngadhepi Pilpres 2019 ngarep iki tantangan sing diadhepi Jokowi luwih dening abot. Mungsuh-mungsuh politike (oposisi) tanpa leren nggepuki liwat serangan dharat lan udara (medsos). Kanthi gaman “aji-aji” Satru Sekti Andayani, Jokowi nyoba ngulur panguwasane nganti rong periode. Tokoh-tokoh wigati saka kaum oposisi akeh sing dirangkul, genti dienggo tameng saka pangrabasaning mungsuh.

WEKTU kuwi ngarepake Pilpres 2014. Program “Mata Najwa” ing Metro TV nggelar debat antarane Khofifah Indar Parawansa Timses Jokowi lumawan karo Mochtar Ngabalin Timses Prabowo. Rikala ditakoni Najwa Shihab apa alasane dene kok ngantepi Prabowo, Mochtar Ngabalin kandha, “Indonesia kuwi jembar banget, butuh pemimpin sing kuwat lan mrebawani. Pemimpin kaya ngene iki mung diduweni Prabowo.”

Banjur rikala kampanye Pilpres ing Papua, ing hotel Aston Jayapura Mochtar Ngabalin sing omongane nyebelin kuwi kandha marang pers, “Aja milih presiden sing kuru krempeng.” Mesthi wae kubu Jokowi-JK mrekitik, saengga jurkamnas Prabowo-Hatta mau dilaporake Bawaslu Papua. Sebab gunemane Mochtar Ngabalin sing nggepok anatomine Capres Jokowi kuwi wis klebu ngina lan ngedu masyarakat.

 

Dadi bemper Jokowi

Wolak-waliking jaman, patang taun candhake ya dinane iki, kahanane wis malik grembyang. Ali Mochtar Ngabalin sing ndhisike sengite ngured-ured karo Jokowi sing saiki dadi Presiden RI, malah kuwalik dadi nyunggi-nyunggi. Bebasan tinebak sumangga jaja, tinigas sumangga jangga. Yen nyilih basane kaum marhen marang Bung Karno biyen, pokoke: pejah gesang ndherek Bung Jokowi.

Saploke Prabowo kalah nyapres, jeneng Mochtar Ngabalin pancen banjur kesilep bin mendelep. Kaya-kaya dheweke mungkur ing jagad politik. Apa maneh bareng Golkar partai sing diantepi banjur mentiyung manunggal karo koalisine Jokowi, Mochtar Ngabalin dadi saya kelangan rai. Mongsok biyen ngantem, kok saiki dijejeli apem.

Mochtar Ngabalin pancen duwe kaluwihan micara, pinter omong kanthi logika sing ndalan. Presiden Jokowi sajake ketarik karo pribadine cah Fakfak (Papua) siji iki. Wekasane Mochtar Ngabalin dikukup, didadekake staf ahli ing KSP (Kantor Staf Presiden) kanthi kalungguhan dadi jubir Istana, mikuwati Johan Budi jubir Istana sadurunge. Ing foto-foto banjur sumebar, kaya ngapa Mochtar Ngabalin sing mundhuk-mundhuk, cium tangan marang Presiden Jokowi.

Ngaton sepisanan ing TV dadi Jubir Istana kanthi sorban modhel Teuku Umar –bedane kupluk pendek– akeh sing ngarani Mochtar Ngabalin tukang golek pendhok (penjilat). Kanthi kalem dheweke njlentrehake, politik kuwi dinamis, dina iki bisa manunggal, mbesuk memungsuhan. Nanging yen tujuwane kanggo kepentingan bangsa lan negara, kudu wani ngilangi rasa pangigit-igit mau.

Mochtar Ngabalin dipasang dadi Jubir sajake pancen sengaja kanggo ngadhepi klompok oposisi sing ndhisike balane Mochtar Ngabalin dhewe. Awit kasarane, Mochtar Ngabalin wis ngerti kartu as lan lambe atine klompok sebelah. Omongane kelompok oposisi kaya dene Fahri Hamzah, Fadli Zon lan Amien Rais pancen kerep nggregetake. Ana kedadeyan apa wae, mesthi diantemake Presiden Jokowi. Saiki bempere si Ngabalin, bebasan satru sekti andayani.

Upamane wae nembe iki Amien Rais kandha, ing Pilpres 2019 mbesuk Presiden Jokowi bakal dilengserake Gusti Allah. Mochtar Ngabalin banjur ngelikake Amien Rais kanthi tembung, “Jaga lisanmu....!” Minangka Jubir Istana pinilih, Mochtar Ngabalin sajak omongane wis ora nyebelin –kanggone sing pro–. Pamilihing tembung wis pas, kepenak ing kuping. Coba yen tembung “lisanmu” mau diganti “cang-kem” apa “cocot”-mu apa pehak opo-sisi ora saya muring lan tambah nyinyir?

 

Satru sekti mejanani

Kekendelane omong, Mochtar Ngabalin pancen ora beda karo Ruhut Sitompul, mantan politisi Demokrat sing wis suwe ngeblok Jokowi, senajan kudu kelangan kursi DPR. Dheweke ndhisik jaman kampanye Pilpres 2014 omongane uga sugal maciya-ciya, wani ngunekake Jokowi, “Walah, tukang kayu wae kok reka-reka nyapres.” Ning merga saka kuwating naluri politike, sadurunge Pilpres kaleksanan dheweke wis nungkul karana aris tanpa ginebak ing papra­ngan. Ruhut Sitompul tetep setya ing KIH (Koalisi Indonesia Hebat) senajan ora entuk kalungguhan apa-apa.

Yen ana acara ILC (Indonesia Lawyer Club) ing TV One, Ruhut Sitompul mesthi dipasang embat-embatan karo Dian Napitupulu (PDIP) kanggo nandhingi omongane politisi oposisi bangsane Fahri Hamzah lan Fadli Zon. Yen lagi debat, woo.... gundlem (gayeng) temenan,  munggel-pingunggel omongane uwong dadi bab sing lumrah. Kala mangsane Karni Ilyas juragan ILC-ne nganti kuwalahan anggone dadi wasit.

Mochtar Ngabalin sing saiki manunggal dadi balane Presiden Jokowi bareng karo Ruhut Sitompul, biyene uga  “alumni 212” (klompok pendemo Ahok tgl 2 Desember 2016, jaman Pilkada DKI) sing kerep melu demo ing Monas. PA (Paguyuban Alumni) 212 katone ora antop ora segu marang malik keblate Ngabalin. Sing digetuni dhestun TGB (Tuanku Guru Bajang) utawa Zainul Majdi Gubernur NTB sing saiki mbalik mbe-lani Jokowi kanggo nggayuh periode ka-2. Mangka TGB iku dilela-ledhung  PA 212 dadiya Capres-Cawapres utama ngluhurake asmane ngulama, dadiya pandhekaring bangsa......

Wekasane ya wis lah..., ilang-ilangan endhog siji, jeneng TGB nuli dicoret saka paheman PA 212. Ning tumrap sing kawogan dhewe, dicoret saka daftar Capres ya gak masalah. Jer pilihan pribadi mau tujuwane kanggo moncer lan kuncarane bumi NTB sing lagi sengkud mbangun meneka warna proyek. Wewaton pengalaman, menawa ganti presiden adate proyek bisa mandheg ndalan, amarga presiden anyar ketenta ngecakake program-programe dhewe.

Lan satru sekti sing mejanani saiki dhestun Kapitra Ampera, tilas pengacarane Habib Rijiek. Advokat sing jarene mung dibayar donga dening Ketua FPI kuwi biyen dadi penggerak lan andherpati mbelani PA 212. Saiki dumadakan mak clengkom....., ngerti-ngerti dadi Caleg PDIP sing cetha-cetha lelawanan karo kelompok PA 2012 lan GNPF-MUI. Ujare, “Jan-jane aku dijak wong PDIP wiwit Mei kepungkur.”

Kapitra Ampera ngakoni, dheweke dipasang kanggo Dapil Sumbar, tanpa melu ngurus berkas pencalegan. Dheweke gelem-gelem wae didhapuk dadi Caleg PDIP waton tetep bisa nindakake kaislamane ana njero. Lan menjaba aku bisa dadi uwote kabecikan tumrape wong njaba lan njero. Ning karang dheweke pendhukung setya Habib Rijiek, bareng Ijtimak Ulama nembe iki malah mutusake ndhukung Capres Prabowo ketimbang Habib Rijiek, kontan sesumbar “Timbang milih Prabowo, aku ya milih Jokowi ngono....” Kasarane, Kapitra milih inkamben merga kepepet.

 

Ngadhepi klompok radial

Kanggone Capres Jokowi sing dibentengi brok KIH, Ruhut Sitompul-Mochtar Ngabalin-TGB-Kapitra Ampera sing nungkul karana aris tanpa ginebag ing pancakara, pancen diajab dadi Satru Sekti Andayani, kaya irah-irahan cersam PS jaman kawuri karyane Djatiatmadja (No. 41 Oktober 1959 nganti No. 1 Januari 1960). Mungsuh sing yen sesumbar galak maciya-ciya, bareng wis pana dening utamaning nata kang berbudi bawa leksana hanggeganjar saben dina, wekasane: ingkang celak manglung ingkang tebih tumiyung.

Ruhut Sitompul-Mochtar Ngabalin bisa ditanjakake kanggo mbemperi omongane klompok lambe nggambleh bangsane Fadli Zon, Fahri Hamzah lan Amien Rais. Dene TGB lan Kapitra Ampera bisa kanggo nyedhaki klompok Islam sing sasuwene iki mungsuhi Jokowi, utamane sing paham radikal seneng ngundhamana kanthi tembung-tembung kasar kaya ban radikal.

Yen ora mrucut saka gegadhangan, satru sekti andayani iki pancen dadi aji-aji sing banget mikolehi tumrape Jokowi nggayuh periode kapindhone minangka presiden RI. Jokowi pindhane Raden Damarwulan sing wis kasil nyekel gada Wesi Kuning-e Minakjingga, wekasane bisa nglumpuhake adipati Blambangan mau kanthi tinigas murdantaji. Yen wong dolanan kartu remi saupamane, yen wis kecekel kartu ash-e mungsuh dadi klipuk tanpa daya.

Yen manut ajaran Sun Tzu saka bangsa Cina, “Mangertenana awakmu, mungsuh-mungsuhmu lan palaganing aprang, istingarah kowe bakal menang jroning sewu paprangan.”  Malah Yames Allan Rarung ing ndalem Kompas.com (Kompasiana) nulis, sajake Jokowi jroning nglakokake rodha kabinete kanthi strategi “perisai militer”. Pensiunan jendral-jendral senior bangsane Wiranto, Sutiyoso, Luhut Panjaitan, Moeldoko padha dikerigake kanggo tameng kalungguhane ngadhepi oposisi sing uga dikendhaleni Prabowo, Kivlan Zein lan saiki ketambahan SBY.

Pilpres 2019 ngarep iki sajake sing bali maju ayun-ayunan Jokowi – Prabowo, napak tilas Pilpres 2014 kawuri. Kabeh padha dene darbe pasang gelar dhewe-dhewe, golek pengapesane satru. Jokowi kepengin ngulur mangsa jabatane, Prabowo kepengin nggenteni mimpin RI. Yatna yuwana, lena kena! n

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng