Mangayu Bagya
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 93 kali

Bab Gaji Ke-13

Aku pelanggan setiya P S, ing kene aku pengin ngudhal panguneg-unege ati: Ngene critane : dhek th. 2017 aku nampa gaji 13 dhobel aku pensiunan PNS Polri lan saka bojoku (sing wis seda) pensiunan Kandep Dik Bud. Let sak minggu dhuwite bojoku mau dijaluk.  Jare utusan saka pusat yen bojoku ora oleh. Aku ngomong yen dhuwite wis entek engko potongen gaji depanku. Terus aku protes liwat surat kabar, akhire jare bapake ya oleh, ora sida mbalekake. Lho kok saiki ya ngono maneh nanging iki langsung ora diwenehi, jare wis mati ora oleh gaji 13. Lha kancaku lek oleh nanging kancaku mau ora nyambut gawe.

Mula bapak Redaksi PS, ing kene aku arep nyuwun pirsa marang Bapak sing kawogan mbayari gaji 13 mau. Kenging napa pak semah kula sakmenika kok mboten angsal gaji 13? Kamangka kanca-kanca ingkang rumiyin mboten nyambut damel taksih pikantuk gaji 13 -ipun semahe ingkang sampun seda. Menapa bab menika wonten Oknum ingkang nyandhet gaji 13 -ipun semah kula kanthi alasan kok enak men wis gak nyambut gawe kok oleh gaji 13. Padahal sedaya Janda angsal, menika dos pundi Pak genahipun?

Matur nuwun bapak redaksi penjenengan muat uneg-uneg kula.

Hj. Ruliyah — Pagerjo Gedeg Mojokerto

 


Mangayu Bagya

Ndherek mangayu bagya dhateng paslon Bupati-Wakil Bupati, calon urut nomer tiga. Bp. Dr. Drs. H. Suprawoto, SH. Msi lan pasanganipun Ibu Hj. Nanik Endhang Rusminiarti, Spd. Mpd. Mimpang wonten  Pilkada saregedegan kala  27-06-2018 mugi-mugi tansah lestari widada ngantos Pelantikan. Sarta sinengkuyung masyarakat Kabupaten Magetan. Amin yarabalalamin!!!

Kula ugi warga saking Madiun, trepipun celak redi Pandan, Kec. Pilang Kenceng. Nuwun!!!

M. Ali Soeparmantoro. Jl. Gading Karya 4/5 — Surabaya

 Katur Bapak Redaksi

Kula gadhah apalan kangge ngapalaken neptu pekenan tuwin dinten, mawi sekar Pucung:

1. Dinten :  Katma Nèntu, Akad Lima Senèn Catur, Slasa neptu tiga, Rebo pitu neptu nèki, Kemis wolu, Jum’at nenem Sabtu sanga.

2. Pekenan :  Pana pontu, si Epon neptune pitu, Wage neptu papat. Kliwon wolu, neptu nèki. Legi lima, saben Paing neptu sanga.

Sitti Isminah  —  Jl. Welirang 31 Kediri

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng