05 - 11 Agustus 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 57 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki swasana anteng lan ora ana perkara abot. Nanging emosine dikendhaleni lan kudu luwih wicaksana. Rejeki lancar lan ora ana butuh gedhe dadakan. Nalika makarya aja kemrungsung, amrih awak tansah kepenak. Katentreman kulawarga kudu digatekake.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Ana saingan kang perlu diwaspadani, utamane pawongan kang katon lamis. Rejeki lancar. Jaga kasarasan kanthi olah raga lan ngatur anggone memangan. Yen perlu teges aja rangu-rangu, amarga padha-padha anggota kulawarga kudu sopan lan ngajeni.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Sing sareh, amrih minggu iki samubarang perkara bisa diatasi kanthi becik. Celengane dietung maneh lan diselarasake karo butuhe. Sing wigati didhisikake. Nadyan ati mangkel, pikiran kudu jenjem. Kebak etungan lan tetimbangan ing madyaning bebrayan iku lumrah.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Akeh bab kang njalari kuwatir, nanging kudu diadhepi kanthi man-teping pikir. Yen duwe utang enggal disaur, amrih ora tetep diper-caya liyan. Badan isih riskan kena penyakit, mula kudu dijaga anggone memangan lan aja kesed olah raga. Marang kulawarga sing tinarbuka.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Yen kepengin kasil, minggu iki aja luntang-lantung wae. Wayahe gumregah makarya kanthi sengkud. Antuk masalah bab dhuwit, mula endhanana gengsi. Kasarasan badan apik, aja dibaleni anggo-ne lelaku urip ora sehat. Kulawarga butuh digatekake, aja menange dhewe.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Kabeh urusan ditindakake kanthi lumrah lan samadya. Amrih lancar lan ora ana sing grundelan. Rejeki lancar. Kudu pinter ngemonah lan nyisihake kanggo jagan yen ing tembe mbutuhake. Aja asring melek wengi lan aja kekeselen. Ana mangsane pacangan sibuk, dimaklumi wae.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Ora perlu kuwatir, amarga isih akeh kalodhangan kang bakale teka. Gregete kudu diundhakake. Rejeki minggu iki luwih apik tinimbang sadurunge. Anggone memangan lan ngaso ditata, lan aja kesed olah raga. Yen bisa tumindak becik lan nyenengake kulawarga.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Aja ketungkul marang sawenenhing bab, amarga isih akeh kalodhangan liya kang tinarbuka. Kudu digunakake kanthi becik. Akeh bab kang mbutuhake dhuwit saengga bakale rada ruwet. Kasarasan badan apik. Swasana kulawarga nyenengake.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Sanadyan kamujurane wis rada geser, nanging swasana isih lancar lan nyenengake. Rejeki lancar, nanging aja obral janji. Ngati-ati. Yen ana perkara kang dadi sanggan pikiran enggal dirampungake, amrih ora ngrusak kasarasan. Muji syukur, aja kakehan nggresula marang kulawarga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Kasil utawa ora iku gumantung panjenengan. Piranti lan kahanan iku mung sarana. Kudu bisa gumregah nggayuh sakabehane. Aja gampang motangake dhuwit. Kasara­san badan apik, nanging pikiran kudu diresiki saka dhendham. Omongane dijaga, marang kulawarga aja juweh.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Sing ngati-ati amarga saingane wiwit main curang. Ora susah digape, lan aja melu-melu tumindak kang ala. Rejeki lancar lan antuk tambahan. Kasarasan badan apik. Yen arep lelungan adoh ora perlu kuwatir. Aja leren anggone ngupayakake katentreman kulawarga.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Minggu iki kudu konsentrasi lan konsisten sanadyan kahanane rada kaco. Rejeki lancar. Nanging yen sembrono, bakale mumet ing tembe mburine. Yen krasa ana sing ora kepenak, enggal priksa menyang dhokter. Ing kulawarga kudu bisa ngupayakake swasana kang nyenengake.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae