Respati Lair (5)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 66 kali

Laju lampahe prajurit Purwacarita kang ndherekake ratu gustine nitih rata tumeka tapel wates negara. Sigeg. Ganti kang winuwus, ing Kahyangan Hargameta, dewaning gelmu kang bebisik Bathara Gana ya Bathara Ganesa, tuhu beda klawan titah liyane awit amustaka gajah. Nuju ari sajuga Bathara Gana lenggah sekeca ing Hargamerta. Kesaru sowane Prabu Kandhihawan kang kadherekake dening Semar lan Baledo.

Alon  Bathara Gana ngacarani  putra keponakan kang katemben prapta, “Hong wilaheng. Ora kleru panyawang ulun, kaya iki sowane putra keponakan ulun Prabu Kandhihawan. Apa kanthi karaharjan sowan kita ana pengarepan ulun, Kaki Prabu?”

“Inggih Paman Pukulun. Raharja lampah kula, namung pangabekti kula mugi konjuk, Paman.”

“Banget panarima ulun, ora liwat pudya pangestu ulun genti kita tampa, Anak Prabu.”

“Sanget ing pamundhi kula, Pukulun.”

“Kados punika Wa Ismaya ingkang ndherekaken Kaki Prabu Kandhihawan. Sami wilujeng, Wa?”

“He hiya, Bathara Gana. Nanging saiki aku jejer pamomong, aranku Semar ya Badranaya. Kowe putrane adhiku Bathara Guru patutan karo Dewi Parwati. Banget panarimaku dene kowe mbagekake marang aku, slamet salakuku ndherekake Sinuwun Prabu Turunan ya Prabu Kandhihawan.”

“Lajeng  menapa Wa Semar sam-pun kagungan putra ing ngarcapada?”

“E kok anak piye? Aku iki isih jaka, durung rabi. Kok duwe anak saka ngendi?”

“Lha lare ingkang paduka kanthi minggah Hargamerta punika sinten, Wa?”

“Iki ming daknggo kanca, jenenge Baledo. Tak aku adhi, awit pamomong kuwi uga minangka seksi. Hla seksi mono kudu sithike ana loro. Gandheng yen siji iku durung ganep, aku golek kanca. Tur kena kanggo kanca greneng-greneng lan mbat-mbatan yen ana parigawe apa ta apa. Saiki isih jaman raja dewa, aku durung mikir rabi, apa maneh anak. Mbuh yen mengkone aku wus tumurun momong janma manungsa ing ngarcapada. Sawuse jaman raja dewa, aku durung ngerti, awit kabeh iku isih sinengker dening Gusti Kang Akarya Jagad.”

“O mekaten ta, Wa?”

“Hiya. Rikala aku ndherekake Sinuwun Prabu Sri Maha Punggung, aku duwe kanca loro, yaiku……………..

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia