Memedi Ndhas Coplok
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 160 kali

Aku duwe kanca jenenge Sumaji. Sedina-dinane dheweke ora tau nyambut gawe. Mbuh oleh teka ngendi olehe dhuwit bendinane,  sing cetha dheweke ora tau kekurangan mangan. Untunge durung omah-omah, dadi ora duwe tanggungan. Oleh rejeki ya dipangan dhewe.  Mak lan bapakke wis ora bisa ngandhani. Saben-saben dituturi wong tuwane, jawabe Sumaji mung ‘pokoke beres.’

Contone wae, sarunge wis bedhah tur amoh. Nanging ora suwe wis ganti sing apik.  Kok ya oleh ae sarung anyar, mbuh oleh nyilih teka ngendi. Tapi siji wateke sing aku dhemen, yaiku ora gelem ngrusuhi kanca, apa maneh pek pinek duweke kancane.

Dene kelakuwane Sumaji sing ora taksenengi yaiku anggone karem omben-omben nganti mendem. Yen kadung mendem mripate katon abang lan ngomel-ngomel ora karuwan. Sok mengkonowa, arepa mabuk berat paribasane, dheweke ora gelem ngrusak bekakas, apa maneh barang duweke liyan.

Tau Sumaji kesurupan. Ujaring kandha, dheweke lagi golek ngelmu menyang tanggaku wong sing wis tuwa. Embuh apa sebabe kok Sumaji gelem diwenehi ilmu kaya ngono. Sumaji dikongkon mengkurep terus disebul mbun-mbunane. Ora let suwe dheweke ndadi kaya jaran kepang mencak-mencak, nubras-nubras nabrak pagere tanggane nganti dadi lan rusake.

Bareng diendheg lan disuwuk, ujug-ujug dheweke sadhar. Anehe, awake Sumaji ora bundhas babar blas nadyan wektu ndadi mau niba tangi jempalikan ora karu-karuwan. Sajege iku jenenge Sumaji ditambahi kanca-kancaku dadi ‘Sumaji Sakti’. Nanging iki mung guyonan lho.

Malem Jemuah Kliwon (aku lali tanggale) taun 1978, Sumaji karo Sidiq, kanca ngombene, arep dolan menyang nggone Marwan. Jarene ana acara bancakan selapan ndina anake.

“Ketepakan pas ora nduwe dhuwit, ana ae sing ngejak mangan,” pikire Sumaji.

Budhale ngliwati kuburan lawas, dalane mbrobos kawat eri sing ambane pas sak awak.  Ngliwati warung ana kono wis padha lelungguhan kanca-kancane sak grup. Sumaji diawe lan dijak ngombe bareng kaya adat saben. Sumaji akhire menggok. Bareng wis kumpul lan nenggak omben-omben karo kanca-kancane, niyate kenduren Sumaji menyang omahe Marwan ilang plas. Tumrap dheweke, pista inuman keras luwih narik kawigaten tinimbang kendhuren.

Ora gantalan suwe inuman keras pirang-pirang gelas wis cumepak. Kanggone Sumaji nenggak sak gelas durung apa-apa. Entek sak gelas tambah maneh lan tambah maneh nganti dheweke wiwit krasa nggliyeng. Telung bonjor pesenane Ribut wis arep entek. Kari sak puteran ludhes.

 “Tambahana, Cak. Kari sak bonjor maneh. Ditambahi bir patang gelas cu-kup sampek jam 11,” ujaring Sumaji setengah ndleming krana wis kena pa-ngaribawane omben-omben mendemi.

Dasar Sumaji lan Sidiq cocog, terus wae ngombe nganti……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.