Ngijoli
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 243 kali

Lagi wae bali saka narik becak lan ngebrukake bokonge ing lincak, Gimin diwaduli Giyah, bojone, sing njedhul saka pawon sajak gita-gita.

“Ana kabar apik, Kang, sing dhek mau takrungu saka Bu Harjo nalika aku dikon ngumbahi neng daleme.”

Gimin isih meneng wae, malah nyandhak kendhi isi banyu putih banjur dilangga sajak seger banget.

“Ora, Kang, dijak omong kok sajak nyepelekake,” kandhane Giyah karo mrengut.

“Wis gek omonga, kok le crigis. Mbok ya ngerti wong lanang kesel, lagi wae teka kok wis ngroweng. Pira bara njur digawekake wedang, syukur diladeni madhang pisan.”

“Walah, Kang, wong aku ya mentas mulih saka buruh ngumbahi. Bali njur ngliwet, ning durung mateng”

“Ha njur arep omong apa?” pitakone sing lanang rada sareh.

“Anu, Kang,  Wiji adhiku kuwi kabare saiki wis ngandheg rong sasi. Wah bocahe mesthi seneng banget, wong aku sing krungu wae melu bungah kok, Kang. Rak iya ta?”

“Ya kuwi nek utege wong goblog, Yah.”

“Lho, goblog piye? Apa kowe ora melu seneng, Kang? Wong lehe omah-omah wis wolung taun, olehe kepengin duwe anak wis suwe, saiki bisa ngandheg.”

“Nah, nek Wiji ngandheg kuwi rak calone duwe anak kandhung ta? Ha njur Timan anake dhewe sing dipupu kuwi, sesuk dadine rak ra duwe warisan saka Karjo. Rak mesthi njur diwariske anake Karjo dhewe ta kuwi mengko calone? Ora marang Timan sing ming anak pupon.”

“O ha iya ya, Kang. Njur piye becike? Apa Timan dijaluk kon mulih neng ngomahe dhewe maneh pa ya?”

“Nek ngono kuwi ya saru Yah, ketok yen awake dhewe ora seneng yen Wiji ngandheg. Wis ngene wae, takgolek reka supaya Wiji batal olehe duwe anak.”

“Carane piye, Kang?”

“Ngene Yah, aku takpesen tukang jamu kutha kana, takkone nggawekake jamu kanggo nggugurake kandhungan. Mengko kowe sing ngeterake neng nggone Wiji, kandhowa nek kuwi jamu sing nyuburake kandhungan. Terus konen ngombe, tunggonana.”

“Wah aku wedi, Kang. Nek Wiji  nggrajag getihe mengko aku rak njur konangan.”

“O goblog kowe kuwi, Yah. Mesthine apa-apa kuwi rak ya nganggo proses, ora njur sanalika gugur kandhutane. Dhasare Wiji kae rak seneng jamu, apa kandhane uwong janji muni sing marahi duwe anak, rak mesthi dilakoni. Piye, saguh ora kowe Yah?”

“Yoh .... yoh kang aku saguh.”

 Sauntara wong loro meneng, Gimin njur takon, “Tinem ki neng di Yah, golek kayu neng proyek apa buruh setlika?”

“Kang, Tinem ki rak wis rong ndina iki sambat mumet wae, mula takkon leren. Ora sah golek kayu neng proyek lan ya ora buruh-buruh dhisik. Mbok menawa mung kekeselen utawa masuk angin, mula tak kon ngaso dhisik.”

Krungu wangsulane bojone, Gimin menyat…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye