Ngijoli
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Cekak - Dibaca: 722 kali

Lagi wae bali saka narik becak lan ngebrukake bokonge ing lincak, Gimin diwaduli Giyah, bojone, sing njedhul saka pawon sajak gita-gita.

“Ana kabar apik, Kang, sing dhek mau takrungu saka Bu Harjo nalika aku dikon ngumbahi neng daleme.”

Gimin isih meneng wae, malah nyandhak kendhi isi banyu putih banjur dilangga sajak seger banget.

“Ora, Kang, dijak omong kok sajak nyepelekake,” kandhane Giyah karo mrengut.

“Wis gek omonga, kok le crigis. Mbok ya ngerti wong lanang kesel, lagi wae teka kok wis ngroweng. Pira bara njur digawekake wedang, syukur diladeni madhang pisan.”

“Walah, Kang, wong aku ya mentas mulih saka buruh ngumbahi. Bali njur ngliwet, ning durung mateng”

“Ha njur arep omong apa?” pitakone sing lanang rada sareh.

“Anu, Kang,  Wiji adhiku kuwi kabare saiki wis ngandheg rong sasi. Wah bocahe mesthi seneng banget, wong aku sing krungu wae melu bungah kok, Kang. Rak iya ta?”

“Ya kuwi nek utege wong goblog, Yah.”

“Lho, goblog piye? Apa kowe ora melu seneng, Kang? Wong lehe omah-omah wis wolung taun, olehe kepengin duwe anak wis suwe, saiki bisa ngandheg.”

“Nah, nek Wiji ngandheg kuwi rak calone duwe anak kandhung ta? Ha njur Timan anake dhewe sing dipupu kuwi, sesuk dadine rak ra duwe warisan saka Karjo. Rak mesthi njur diwariske anake Karjo dhewe ta kuwi mengko calone? Ora marang Timan sing ming anak pupon.”

“O ha iya ya, Kang. Njur piye becike? Apa Timan dijaluk kon mulih neng ngomahe dhewe maneh pa ya?”

“Nek ngono kuwi ya saru Yah, ketok yen awake dhewe ora seneng yen Wiji ngandheg. Wis ngene wae, takgolek reka supaya Wiji batal olehe duwe anak.”

“Carane piye, Kang?”

“Ngene Yah, aku takpesen tukang jamu kutha kana, takkone nggawekake jamu kanggo nggugurake kandhungan. Mengko kowe sing ngeterake neng nggone Wiji, kandhowa nek kuwi jamu sing nyuburake kandhungan. Terus konen ngombe, tunggonana.”

“Wah aku wedi, Kang. Nek Wiji  nggrajag getihe mengko aku rak njur konangan.”

“O goblog kowe kuwi, Yah. Mesthine apa-apa kuwi rak ya nganggo proses, ora njur sanalika gugur kandhutane. Dhasare Wiji kae rak seneng jamu, apa kandhane uwong janji muni sing marahi duwe anak, rak mesthi dilakoni. Piye, saguh ora kowe Yah?”

“Yoh .... yoh kang aku saguh.”

 Sauntara wong loro meneng, Gimin njur takon, “Tinem ki neng di Yah, golek kayu neng proyek apa buruh setlika?”

“Kang, Tinem ki rak wis rong ndina iki sambat mumet wae, mula takkon leren. Ora sah golek kayu neng proyek lan ya ora buruh-buruh dhisik. Mbok menawa mung kekeselen utawa masuk angin, mula tak kon ngaso dhisik.”

Krungu wangsulane bojone, Gimin menyat…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng