Katur Rama Setyadjipanca Widjaja Kusuma Nagara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 33 kali

KEPARENGA KULA MATUR  /  KATUR MRING RAMA SETYADJI  /

AGUNG PADUKA NGLEMBANA  /  MRING JASAD KULA PRIBADI  /

AWIT KAWULA PUNIKA  /  TAN NDARBÈNI PIKIR WASIS.  (Kinanthi)

Nuwun sewu kula rumaos lingsem dipuninggilaken dening panjenenganipun Rama Setyadji. Aku kuwatir yen mengkone ora bisa mudhun marga saking dhuwure. Blaka wae Mbah mung sacara kapeneran atase wulangan taun 1943 kok iya isih eling yen ngono Mbah durung pikun, nadyan umure meh ngancik  sanga kurang 2. Ning Mbah sithik-sithik isih melu urun ngisi PS mung emane Mbah durung duwe tik model, tike Mbah isih kuna mula arang-arang bisa metu karangane Mbah. Sebab sok ora cetha embuh pancen kurang bobot, beda karo dhek emben tulisane Mbah sering bisa beredar. Tulisane Mbah sing paling keri PS no. 8 Pebruari 2016. Judhule WARINGIN SUNGSANG “alaming lelembut”. Wektu iki Mbah ya isih ngarep arep, mbuh bisa klebu mbuh ora  Macapat siji “MEGATRUH KANTHI HA NA CA RA KA” ning taktulis kanthi aksara latin. Sing sijine “NGAWEKANI OLAH RAGA TUMRAP YUSWA SEPUH”.

Kajaba saka iku nuwun sewu kadhung ora basa takteruske ora basa ngendika panjenengan ben luwih akrab, bab pamundhut panjenengan takaturi sabar, sebab Benjang lamun Mbah uga melu ngisi pamundhutan liwat LSW yen ora kleru taun 2011/2012, bendhelanku PS tak olak alik durung ketemu. Dene “Ratu Ayu Kalinyamat” Mbah lali, iki mbah lagi takon-takon kanca-kanca durung nemokake. Mula takaturi sabar DAMAR  MANCUNG,  CINUPET SAMANTEN RUMIYIN. Nuwun.

Mbah Koesnohoedojo-Lasem, Rembang

 


Dimot Kaping Loro

Lumantar LSW iki aku arep nyuwun pirsa bab Rubrik Apa Tumon judule, “Bocah Sunat kang Unik” anggitane Sdr. Bambang Hadi Sutrisno-Yogyakarta. Kapacak kaping 2 kanthi judul lan pengarang sing pada.

PS no. 10 / 2017 lan PS no. 22 /2018

Nyuwun pirsa: disengaja apa ora sengaja. Wasana matur nuwun lan nyuwun pangapura menawa kleru laporanku.

Suhardi K-Kepuharjo

 

l Pancen ana kesalahan teknis lan ora dijarag. Redaksi nyuwun aksama.

Red.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ora nduweni apa sing mbok senengi, mula senengana apa kang mbok duweni dinane iki.

Klik

CUKUR WULU UNTA

Jroning ngadhepi riyaya qurban, ing Pakistan unta-unta kanggo keperluan kurban padha dicukur luwih dhisik amrih mbentuk wulu kanthi motif kang edipeni. (d/ist)***

Pethilan

Nom-noman Indonesia akeh tampil ing panggung jagad

Indonesia saya ‘mendunia’

Ormas dadi bandhul kang ngimbangi polaritas akibat pemilu

Parpol kang ngebot-eboti

Kerukunan kuwi modal penting pembangunan

Aja gelem digawe usreg terus