Katur Rama Setyadjipanca Widjaja Kusuma Nagara
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 7 kali

KEPARENGA KULA MATUR  /  KATUR MRING RAMA SETYADJI  /

AGUNG PADUKA NGLEMBANA  /  MRING JASAD KULA PRIBADI  /

AWIT KAWULA PUNIKA  /  TAN NDARBÈNI PIKIR WASIS.  (Kinanthi)

Nuwun sewu kula rumaos lingsem dipuninggilaken dening panjenenganipun Rama Setyadji. Aku kuwatir yen mengkone ora bisa mudhun marga saking dhuwure. Blaka wae Mbah mung sacara kapeneran atase wulangan taun 1943 kok iya isih eling yen ngono Mbah durung pikun, nadyan umure meh ngancik  sanga kurang 2. Ning Mbah sithik-sithik isih melu urun ngisi PS mung emane Mbah durung duwe tik model, tike Mbah isih kuna mula arang-arang bisa metu karangane Mbah. Sebab sok ora cetha embuh pancen kurang bobot, beda karo dhek emben tulisane Mbah sering bisa beredar. Tulisane Mbah sing paling keri PS no. 8 Pebruari 2016. Judhule WARINGIN SUNGSANG “alaming lelembut”. Wektu iki Mbah ya isih ngarep arep, mbuh bisa klebu mbuh ora  Macapat siji “MEGATRUH KANTHI HA NA CA RA KA” ning taktulis kanthi aksara latin. Sing sijine “NGAWEKANI OLAH RAGA TUMRAP YUSWA SEPUH”.

Kajaba saka iku nuwun sewu kadhung ora basa takteruske ora basa ngendika panjenengan ben luwih akrab, bab pamundhut panjenengan takaturi sabar, sebab Benjang lamun Mbah uga melu ngisi pamundhutan liwat LSW yen ora kleru taun 2011/2012, bendhelanku PS tak olak alik durung ketemu. Dene “Ratu Ayu Kalinyamat” Mbah lali, iki mbah lagi takon-takon kanca-kanca durung nemokake. Mula takaturi sabar DAMAR  MANCUNG,  CINUPET SAMANTEN RUMIYIN. Nuwun.

Mbah Koesnohoedojo-Lasem, Rembang

 


Dimot Kaping Loro

Lumantar LSW iki aku arep nyuwun pirsa bab Rubrik Apa Tumon judule, “Bocah Sunat kang Unik” anggitane Sdr. Bambang Hadi Sutrisno-Yogyakarta. Kapacak kaping 2 kanthi judul lan pengarang sing pada.

PS no. 10 / 2017 lan PS no. 22 /2018

Nyuwun pirsa: disengaja apa ora sengaja. Wasana matur nuwun lan nyuwun pangapura menawa kleru laporanku.

Suhardi K-Kepuharjo

 

l Pancen ana kesalahan teknis lan ora dijarag. Redaksi nyuwun aksama.

Red.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye