29 Juli - 04 Agustus 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 19 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Sanadyan ana kang njalari mangkel, aja emosi. Sing baku kudu tan-sah waspada lan ngati-ati. Rejeki mbanyu mili lan urusan dagang lancar. Aja gampang nesu amarga bakale ngundhakake kerjane jan tung. Asmara: yen pancen salah, becike njaluk ngapura marang pasangan.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Tetep sareh lan pikire sing wening. Ora susah crita marang mitra lawas bab kang asipat pribadi. Anggone nggarap obyekan wiwit lancar, pratandha bisa antuk bebathen. Endhanana memangan pe­dhes lan kecut. Masalah kulawarga becike dirampungake bebarengan.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Minggu iki swasana ing pakaryan kaco, akeh perkara jumedhul. Lumrah yen banjur njalari ati sumpeg. Panjenengan kudu tumindak teges lan aja gelem dienggak-enggokake dening liyan. Asmara: tansah blaka mujudake kunci ing urip seneng klayan pasangan.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Minggu iki ana rasa gela lan bisa ketaman lara. Mula, aja mikirake wong liya, ngurus awake dhewe dhisik. Yen perlu priksa menyang dhokter utawa lelungan plesir nglelipur ati. Makarya aja ngaya, santai nanging seneng klawan asil kang lumayan.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Sanadyan obyekan cilik, digarap sing temen. Gunakake kanggo pawitan maju, ngrembaka, lan nindakake owah-owahan. Nyepak­ake kanggo tembe mburi lan jangkah sabanjure. Aja rangu-rangu lan aja katut panemuning liyan. Asmara: ndudut hikmahe wae amrih ayem atine.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Lintange wiwit sumunar, pratandha ana pangarep-arep anyar. Mbokmenawa asile kurang nyenengake, nanging ora dadi panji klanthung. Tindakna kanthi sregep, eklas, lan sumarah marang Gusti. Tetep ndedonga njaluk dalan kang padhange.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Ana pepalang mula lakune rancangan ora gancar. Isih bisa antuk rejeki yen panjenengan dhewe kang makarya. Mula aja dipa­srahake wong liya. Omongan apik durung mesthi atine becik. Mula ati-ati lan waspada.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Krentege surut, akeh pikiran, mula anggone makarya ora maksimal. Kurang konsentrasi ndadekake kliru ing pakaran. Butuh wektu kanggo lerem, introspeksi, lan metung maneh tuna bathine. Panjenengan dhewe kang bisa nglarasake.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Rejekine pancen akeh, nanging butuhe uga mbanyu mili. Aja leha-leha lan lena ing kamulyan. Yen nganti ora kasil, bakale isin. Tetep jumangkah miturut racangan. Kudu disiplin lan gemi. Swasana ati kang ayem njalari badan uga bregas. Marang pasangan aja kerep nyacad.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Gegayuhan luhur kudu diwujudake kanthi usada kang temen. Mula wektu lan kalodhangan digunakake kanggo makarya, nggayuh sukses kanggo tembe mburi kang mulya. Yen ana rejeki akeh, sa­perangan kudu dicelengi. Aja umuk lan kumalungkung, mundhak cilaka.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Kudu bisa milih kanthi premati amrih kalodhangan sing dijupuk bisa kaleksanan kanthi gancar lan kasil. Kanthi kahanan saiki lan pe­ngalaman kepungkur, kudune panjenengan bisa ngundhakake kinerja. Asmara: tetembungane diwatesi amrih ora njalari kaku ati.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Lintange padhang, wayahe tumandang gawe kanthi tenanan. Aja milih senenge dhisik. Luwih becik rekasa ing kawitan, mengkone mesem kalegan. Sing mantep, teges, disiplin lan tanggung jawab. Aja gampang katut pangajake liyan. Asmara: isih jalan di tempat, kudu tansah sabar.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye