Awas Ana Bebek
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Roman Remaja - Dibaca: 107 kali

Awas ana bebek…. !

Arek arek sing maune asyik leyeh-leyeh krungu kodeku kuwi enggal njupuk buku pelajaran, ethok-ethok maca. Sosok sing daksebut bebek mau mlebu kamar se-dhela, weruh arek-arek katon mempeng sinau dheweke manthuk-manthuk.

“Bagus sinau sing tenan ya…”

“Nggihh.. ustad”

Bubar ngomong kaya ngono dheweke metu saka kamar nerusake tugas patroli jam belajar. Aku lan kanca-kanca unjal ambegan lega. Swara bakiake sing klothak-klothak memper sikile memedi tengkorak gawe githok mengkirig. Jam wolu bengi pancen jam wajib belajar nang asrama, para santri senajan nang kamar kudu sinau.  Embuh iku buku pelajaran utawa tadarus qur’an kanggo persiapan hafalan. Yen konangan ana sing turu utawa ora sinau bakal kena ukuman.

Pawongan sing daksebut bebek mau asline jenenge Habibullah utawa asring diundang Ustad Habibi. Pawakane ora patiya dhuwur lan rada lemu. Rambute keriting memper mi goreng. Nanging panyawangane landhep medeni memper rahwana. Dheweke nyekel bagian devisi keamanan pondhok lan uga ngajar mata pelajaran biologi. Kabeh santri mesthi mrinding yen ana urusan karo Ustad Habibi, amarga mesthi arep antuk ukuman. Aku lan kancaku sakkamar nyebut dheweke bebek amarga Ustad iki seneng banget karo bebek goreng, opor bebek utawa bebek betutu.

Aku lungguh lan ngeluk geger amarga saking kesele, semono uga kanca-kancaku sakkamar. Ilman kancaku, mlebu kelas rada gupuh, tangane nyangking plastik isi banyu mineral ukuran gedhe cacah loro lan tempe goreng sakplastik. Klambine gobyos kringet. Ambeganku sithik mbaka sithik uga wis wiwit daktata. Nanging mangkele ati amarga mentas antuk ukuman iki durung ilang babarblas.

“Sepurane lho Man, awakmu sing tuku inuman iki ya”

“Ora masalah Rul, tenagaku memper luffy sing ora ana watese hehehe, iki mau ya dhuwitmu kabeh…”

Pikiranku mabur menyang kedadeyan sing mentas tak alami. Aku lan kanca sakkamar sing jumlahe ana pitu kena ukuman amarga ora melu setoran hafalan surat mau isuk. Singidan nang mburine perpustakaan jebul konangan karo Ustad Bebek.  Ukumane jebul ora entheng yakuwi setoran hafalane ditambahi lan bubar sholat dhuhur mlayu mubeng lapangan olahraga kaping pitulas. Wis jiian rekasa… awan panas-panas, dikon mlayu mumet lapangan lan dadi tontonan gratis arek arek sing pancen jam istirahat. 

Embuh kena bisikan setan saka ngendi, tuwuh ide  isengku.

“Rek ayo balas dendam nyang Ustad Bebek” pangajakku menyang kanca sakkamar sing mentas kena ukuman.

“Heh balas dendam? Aja ngawur ah mundhak nambah perkara wae” sambunge Ilman.

“Awakmu apa ora mangkel kena ukuman iki mau?” 

Ilman mung meneng nanging arek-arek daksawang padha mesem lan manthuk pratandha sarujuk karo idheku.

Jam nuduhake angka setengah enem esuk. Bbubar pelatihan bahasa asing aku lan kanca-kanca mlaku menyang ruwang guru marani mejane Ustad Habibullah. Sing mlebu  mung aku lan Ilman, dene liyane ana njaba kanggo njaga kahanan. Nalika wis mlebu kahanane pancen isih sepi. Sip batinku, lan golekan ula palsu sing dipasangi pir daklebokake menyang lacine Ustad Bebek. Dadine yen dibukak, ladalah dheweke bakal kena kejutan esuk.

“Suit suit” ana suara suitan, pratanda ana guru cedhak kene. Aku lan Ilman enggal metu ruwangan.

Saka kadohan katon Ustad Bebek lan Ustad Harun mlaku tumuju ruwang guru. Wah begjaku sakanca iki, jebakan bakal ngenani luwih cepet. Aku sakanca banjur ndhedhepi sinambi nguping ana njabane ruwangan. Kepingin krungu reaksine.

“Astagfirullah……..bruakh hah hah hah,” ana suwara njerit saka njero ruwangan.

Alon-alon dak intip saka cendhela. Jebul jebakanku kena Ustad Harun. Dheweke kaget nganti tiba lungguh. Wadhuh jebakanku salah sasaran. Timbangane urusan tambah dawa, aku lan kanca-kanca enggal lunga wae saka kunu. Nanging lamat-lamat aku krungu suwarane Ilman….

“Awas…..ana bebek!”

Aku sakanca ngadeg ora obah kaya reca musium. Jebul mburiku wis ngadeg jegreg Ustad Habibullah kanthi pasang rupa sangar! Wadhuuh piye iki?


(Hario Bachtiar Muslim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.