Calistung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 70 kali

Sore kuwe, Kaki Bawor karo mas Guru Tarno lagi jagongan do­pokan nang teras umahe Kaki Bawor. Ora let suwe tekane Darman Betor, isih karo numpak betore mlebu pekarangan ngarep, mandheg persis nang ngarep teras, jan suwarane kober mbrebegi kuping, Darman mudhun karo mateni mesin betore langsung baen njujug maring teras, karo cluluk seru, meng njero ngumah. “Yu Tebok, wedange endi? Wong jagongan suwe koh langka wedange.”

“Hiss, aja seru-seru,” saurane Kaki Bawor, “Wong nembe dhog koh wis takon wedang, inyong karo mas Guru gole jagongan ket mau be ora reang njaluk wedang, ndean durung umeb gole nggo­dhog banyu.”

“Anu mbokan inyong durung katut dietung, nek ngerti inyong ana, toli dadi melu digawekaken sisan, Ramane, he..he...” Saurane Darman, njuran ngomong maring mas Guru Tarno, “Inyong jane pancen nguja nggoleti rika mas Guru, garepan takon tegese tes calistung kuwe anu  kepriwe genahe?”

“O, Calistung kuwe singkatan sekang tembung membaca, me­nulis, karo berhitung, tau nggo persyaratan bocah garepan ndaftar nang Sekolah Dasar, ninge inyong tau maca nang koran jare dhawuhe Mendikbud Bapak Muhadjir Effendi saikine wis ora ana tes Calistung maning,  anu kepriwe si?” kandhane mas Guru Tarno karo takon nggenahaken.

“Anake inyong ragil si Sarni adhine Yatmi kae, umure toli wis meh pitung tahun, mulane garepan tek daftaraken sekolah maring SD 02 sing cedhek umahe inyong kae, ninge inyong krungu jarene sing ditampa kudu dites Calistung dhisit, lha rika toli ya ngerti, si Sarni kan durung taune sekolah nang TK, apa enggane kudu se­kolah TK dhisit, sing genah ya inyong repot dhuwite lah...” omonge Darman betor karo nyekel bathuke mandan ngresula.

“Eh, mengko dhisit.” Kaki Bawor melu ngomong nyelani, “Jajal takon maring Tebok. Kayong wingi nembe ndaftaraken Colot anake, ya maring SD 02 kono. Bok..! Tebok. Gelis ngeneh kiye.”

“Ya, siap kiye bos. Wonten dhawuh, Ramane?” Saurane mbe­kayu Tebok sing wis metu sekang njero ngumah, kambi nggawa baki isi telung gelas wedang kopi, njuran diladekaken maring Kaki Bawor, mas Guru Tarno karo Darman Betor.   

“Anu ana apa, Ramane?” Takone mbekayu Tebok maring Kaki Bawor karo njejeri njagong nang kursi sebelahe Ramane.

“Wingi Ko, toli nembe ndhaftaraken Colot maring SD 02 sing cedhek umahe Darman, kepriwe wingi, gole ndhaftar?”

“Iya, ora kepriwe-kepriwe, biasa baen, mung kon nggawa Foto copy Akte kelahiran karo Kartu KK, ya wis mung kuwe. Kepriwe sih?”

“Apa ora mawi di tes Calistung dhisit, yu Tebok?” takone Darman Betor isih penasaran.

“Ora lhuh. Bocahe ora dikon ngapa-ngapa. Ya mung dicathet jenenge, terus dikandhani dina gole wiwit mlebu sekolahe. Bocahe uga dikandhani kon sing sregep gole sekolah karo sinau nangumah. Ya mung kuwe,” saurane mbekayu Tebok nggenahaken.

Klilan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia