Calistung
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 17 kali

Sore kuwe, Kaki Bawor karo mas Guru Tarno lagi jagongan do­pokan nang teras umahe Kaki Bawor. Ora let suwe tekane Darman Betor, isih karo numpak betore mlebu pekarangan ngarep, mandheg persis nang ngarep teras, jan suwarane kober mbrebegi kuping, Darman mudhun karo mateni mesin betore langsung baen njujug maring teras, karo cluluk seru, meng njero ngumah. “Yu Tebok, wedange endi? Wong jagongan suwe koh langka wedange.”

“Hiss, aja seru-seru,” saurane Kaki Bawor, “Wong nembe dhog koh wis takon wedang, inyong karo mas Guru gole jagongan ket mau be ora reang njaluk wedang, ndean durung umeb gole nggo­dhog banyu.”

“Anu mbokan inyong durung katut dietung, nek ngerti inyong ana, toli dadi melu digawekaken sisan, Ramane, he..he...” Saurane Darman, njuran ngomong maring mas Guru Tarno, “Inyong jane pancen nguja nggoleti rika mas Guru, garepan takon tegese tes calistung kuwe anu  kepriwe genahe?”

“O, Calistung kuwe singkatan sekang tembung membaca, me­nulis, karo berhitung, tau nggo persyaratan bocah garepan ndaftar nang Sekolah Dasar, ninge inyong tau maca nang koran jare dhawuhe Mendikbud Bapak Muhadjir Effendi saikine wis ora ana tes Calistung maning,  anu kepriwe si?” kandhane mas Guru Tarno karo takon nggenahaken.

“Anake inyong ragil si Sarni adhine Yatmi kae, umure toli wis meh pitung tahun, mulane garepan tek daftaraken sekolah maring SD 02 sing cedhek umahe inyong kae, ninge inyong krungu jarene sing ditampa kudu dites Calistung dhisit, lha rika toli ya ngerti, si Sarni kan durung taune sekolah nang TK, apa enggane kudu se­kolah TK dhisit, sing genah ya inyong repot dhuwite lah...” omonge Darman betor karo nyekel bathuke mandan ngresula.

“Eh, mengko dhisit.” Kaki Bawor melu ngomong nyelani, “Jajal takon maring Tebok. Kayong wingi nembe ndaftaraken Colot anake, ya maring SD 02 kono. Bok..! Tebok. Gelis ngeneh kiye.”

“Ya, siap kiye bos. Wonten dhawuh, Ramane?” Saurane mbe­kayu Tebok sing wis metu sekang njero ngumah, kambi nggawa baki isi telung gelas wedang kopi, njuran diladekaken maring Kaki Bawor, mas Guru Tarno karo Darman Betor.   

“Anu ana apa, Ramane?” Takone mbekayu Tebok maring Kaki Bawor karo njejeri njagong nang kursi sebelahe Ramane.

“Wingi Ko, toli nembe ndhaftaraken Colot maring SD 02 sing cedhek umahe Darman, kepriwe wingi, gole ndhaftar?”

“Iya, ora kepriwe-kepriwe, biasa baen, mung kon nggawa Foto copy Akte kelahiran karo Kartu KK, ya wis mung kuwe. Kepriwe sih?”

“Apa ora mawi di tes Calistung dhisit, yu Tebok?” takone Darman Betor isih penasaran.

“Ora lhuh. Bocahe ora dikon ngapa-ngapa. Ya mung dicathet jenenge, terus dikandhani dina gole wiwit mlebu sekolahe. Bocahe uga dikandhani kon sing sregep gole sekolah karo sinau nangumah. Ya mung kuwe,” saurane mbekayu Tebok nggenahaken.

Klilan.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye