Jeprat-Jepret Sepuluh ewu
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Apa Tumon - Dibaca: 251 kali

Jeprat-Jepret Sepuluh ewu

 

SADURUNGE duwe gaweyan tetep kaya dina iki, aku salah sijine uwong sing se­neng mlancong, nja­jah desa milang kori. Tujuwan bakune ya golek dhu­wit. Meh ka­beh pulo wis takdla­jahi. Wektu iku aku lagi mudhun saka pe­sawat  neng salah si­jine bandhara Papua. Rehne hobiku motret, tanganku krasa gatel yen ora njupuk gam­bar sing nengsemake. Apamaneh yen mrang­­guli sesawa­ngan sing durung nate takweruhi. Mula ba­reng weruh “kates” Papua alias payudhara tanpa awer-awer, aku enggal mbukak kamera sing isih ditutupi kardus cilik.

Ora let suwe, sepuluh gambar wis pindhah menyang kameraku. Rampung motret aku banjur mlaku nglunuh tumuju lawang metu bandhara.

“Mas tadi ngambil gambar saya ya?” pitakone salah sijine wanita.

“Iya, ada apa?” aku genti takon

“Mas harus mbayar!”

“Lho, kenapa?”

“Saya rela melepas baju ini yang pasti untuk cari uang, Mas. Tidak gratis!” sambunge karo nuduhake seragame sing wis dienggo maneh.

Aku mlongo, nanging ora bisa selak. Mula  aku ya kepeksa ngrogoh sak lan ngulungi dhuwit sepuluh ewu. Ora kentekan akal, kanthi alasan kepengin duwe kenang-kenangan foto bareng, aku banjur ngongkon nglukar klambine maneh. Nalika isih padha ibut nglukar klambine banjur takcolong gambare. Supaya ora konangan, anggoku motret tanpa blitz.

 Krana kameraku dianggep rusak, mula nalika foto bareng ora ditarik ongkos alias gratis. Motret kaping rongpuluh mba­yare panggah sepuluh ewu. Nanging sepuluh ewu taun 80-an padha karo satus ewu taun saiki. Apa tumon? (Budiono SPd-Tulungagung)
Dithuthuk Sirahe

 

Sing arep dakcritakake ing kene kedadeyan kang dialami dening kancaku aran A. Nalika  kuwi A lagi ndhaptar dadi pulisi ing kutha Semarang. A duwe pawakan methekel. Mula bareng krungu ana lowongan dadi pulisi dheweke age-age ngumpulake persyaratane lan terus tumuju menyang panggonane kangmase ing Semarang.

Bareng tekan Semarang A diukur  dhuwure dening kang­mase. Jebul kurang sacentimeter adhedhasar persyaratan kang ana.  Kangmase A ora kurang akal. Dheweke terus njupuk garisan. Tanpa ngomong apa-apa garisan banjur dithuthukake  sirahe adhine. A kaget lan sambat kelaran. Sirahe banjur mlenthung awit dithuthuk garisan kuwi mau.

E... bareng sirahe mlenthung dhuwure wimbung sa-centimeter. Bareng wayahe diukur dening panitya pendhap­taran calon anggota pulisi, dhuwure A nyukupi syarat. Mula  A banjur ketampa dadi anggota pulisi lan dibenum ana Kapulisen Banyubiru. Bareng kedadeyan iki dicritakake marang kanca-kancane malah dadi guyon ger-geran. Apa tumon? (Taryono-Banjarnegara)

 

 

Pengamen Enom

 

Dina iku Jumuwah wayah sore, tanggal 3 Nopember 2017, aku pinuju dhewekan neng omah. Nglaras, lungguhan sante ing teras  sinambi mbukaki Panjebar Semangat sing lagi wae daktampa saka Pak Pos, minangka nomer bukti yen tulisanku kapacak. Durung tutug anggonku mbukaki majalah ana pengamen isih enom mara. Senajan tekane ya ora merga dakundang, nanging pengamen mau rumangsa kaya wis dadi lenggananku.

Terus wae jrang-jreng  nyanyekake lagu lawas “Sepanjang Jalan Kenangan”. Karana aku ya seneng lagu kasebut, pengamen mau sengaja dakjarke nyanyi nganti rampung. Durung rampung anggone nyanyi, daktinggal mlebu omah. Golek dhuwit klithig limangatusan rupiah neng cepuk tilas wadhah minyak rambut.

“Lho kok entek. Ora ana isine? Kamangka dhek emben isih ana nek mung limang iji. Ah, mbokmenawa nggo tuku apa ta apa dening Ibune bocah”, ngono batinku.

Aku banjur nggoleki dhompete Mbok Wedok. Dakbukak, uga ora ana dhuwit logam limangatusan. Mung ana dhuwit kertas sepuluh ewunan rupiah cacahe sepuluh lembar. Ora nganggo tetimbangan werna-werna aku ndudut saklembar, banjur dak gawa metu.

“Ora duwe dhuwit klithig, Mas. Nek gelem nyoh susukana,” kandhaku karo ngulungake dhuwit kertas sepuluh ewunan rupiah. Pengamen mau tangane banjur gogoh-gogoh sak clana, saktekem dhuwit kertas lan logam diwetokake.

“Ajeng maringi pinten, Pak?” ngono pitakone. Dakwangsuli, kaya biasane wae. Pengamen mau terus ngetung dhuwite, njupuk limangewunan saklembar, rong ewunan saklembar, lan dhuwit logam limangatusan cacah papat. Banjur diulungake aku, minangka susuke. Cetha yen dhuwit mau gunggunge sangangewu rupiah.

“Lho kok beda, ora kaya adat sabene, Mas?!” takonku semu protes. Kanthi mesem pengamen mau aweh wangsulan, “Sekali-sekali, Pak sewu rupiah. Bapak wau enjang mentas mundhut pensiun teng BRI ta? Kula semerep lho.”

“Ngawur wae! Iku mung madha rupa. Aku iki wong swasta,”  ujarku semu anyel. (FX. Subroto-Gamping, Sleman)

 

 


Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng