Respati Lair (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 296 kali

Budhale wadya raseksa saka Samaskuta katon gumyak. Ana buta kang numpak singa lan warak. Sing numpak gero-gero, sing ditumpaki gereng-gereng. Ana kang sikep bedhama, pedhang, tameng, gada, bindhi lan tumbak. Ana buta kang kalung ula welang lan numpak asu ajag. Mangap-mangap kang numpaki, melet-melet sing ditumpaki.

Ana kang sinambi jejogedan, jingklak-jingklak, gidro-gidro, amarga rumangsa

seneng pinarcaya dening ratu gustine nglurug prang mungsuh janma manungsa.

Ana sawenehing buta kang seneng gawe karusakan. Ing dedalan tansah ngrusak tanduran pari. Para among tani kang lagi nggarap sawah trima nyisih nalika barisan buta liwat, awit wedi kalamun ditadhah kalamangsa. Lakune buta kang tanpa wilangan akehe iku saka arah kulon mangetan parane. Kang minangka tetindhihing laku warangka nata Samaskuta awasta Patih Kala Wridagsa.

Kacarita, lakuning rota denawa papagan karo wadya Purwacarita kang saka wetan mengulon parane, tinindhihan dening Patih Mandasrawa. Mandrasrawa nitih turangga, datan ninggalake weweka karana ndherekake tindake ratu gustine Prabu Kandhihawan kang nitih rata gineret turangga catur cacahe.

Bregadaning prajurit Samakusta kang angalur selur wekasane tempuk klawan prajurit Purwacarita ana madyaning marga. Padha den aba-abani dening cucuking laku, saengga kandheg bebarengan. Patih Kala Wri-dagsa lan Patih Madasrawa mudhun saka tumpakane nedya nggenahake tujuwane sowang-sowang.

“Bojleng-bojleng iblis lagnat padha jeg-jegan. Lakuku sawadya durung tekan kang sinedya, teka iki kepapag barisan janma manungsa. Katon rantap-rantap nganti kaya jamur barat. Kabeh padha sikep gegaman, tumbake kaya jati ngarang. He, sapa kang dadi cucuking laku, ngakua luwih dhisik aja nganti mati tanpa aran,” wuwuse Kala Wridagsa.

“Kaya ora kleru panyawangku, iki ana barisan raseksa kang tanpa wilangan akehe, yen disawang kaya barisan buta kang nglurug perang. Genti aku takon, kowe kuwi buta saka ngendi lan arep apa dene pating glidrah pating glidro solahmu ora duwe tatanan?”

“Ok ok olha dalah. Wong ditakoni ora enggal ngaku, malah genti takon.”

“Jamak ing dedalan  takon genti tinakonan. Becik kowe ngakuwa dhisik, mburi saka negara ngendi  lan sapa aranmu, he buta!”

“Yoh, takngaku dhisik. Yen kowe takon aku, iki barisan  raseksa saka Nagara Samaskuta, aku minangka warangka nata,  aranku Patih Kala Wridagsa. Balik kowe sapa?”

“Ora kleru, genah kowe sawadya balamu buta bakal sikara, gawe ontran-ontran nglurug prang. Mangertiya, iki barisan saka Purwacarita, kawulane Prabu Kandhihawan, dene aku pepatih ing Purwacarita, aranku Mandasrawa.”

“Wah lha, jebul kowe sing takgoleki, takkarepake. Tiwas kebeneran. Yoh, aku sawadya bala raseksa ora tedheng aling-aling, pancen duwe sedya………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.