Respati Lair (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 492 kali

Budhale wadya raseksa saka Samaskuta katon gumyak. Ana buta kang numpak singa lan warak. Sing numpak gero-gero, sing ditumpaki gereng-gereng. Ana kang sikep bedhama, pedhang, tameng, gada, bindhi lan tumbak. Ana buta kang kalung ula welang lan numpak asu ajag. Mangap-mangap kang numpaki, melet-melet sing ditumpaki.

Ana kang sinambi jejogedan, jingklak-jingklak, gidro-gidro, amarga rumangsa

seneng pinarcaya dening ratu gustine nglurug prang mungsuh janma manungsa.

Ana sawenehing buta kang seneng gawe karusakan. Ing dedalan tansah ngrusak tanduran pari. Para among tani kang lagi nggarap sawah trima nyisih nalika barisan buta liwat, awit wedi kalamun ditadhah kalamangsa. Lakune buta kang tanpa wilangan akehe iku saka arah kulon mangetan parane. Kang minangka tetindhihing laku warangka nata Samaskuta awasta Patih Kala Wridagsa.

Kacarita, lakuning rota denawa papagan karo wadya Purwacarita kang saka wetan mengulon parane, tinindhihan dening Patih Mandasrawa. Mandrasrawa nitih turangga, datan ninggalake weweka karana ndherekake tindake ratu gustine Prabu Kandhihawan kang nitih rata gineret turangga catur cacahe.

Bregadaning prajurit Samakusta kang angalur selur wekasane tempuk klawan prajurit Purwacarita ana madyaning marga. Padha den aba-abani dening cucuking laku, saengga kandheg bebarengan. Patih Kala Wri-dagsa lan Patih Madasrawa mudhun saka tumpakane nedya nggenahake tujuwane sowang-sowang.

“Bojleng-bojleng iblis lagnat padha jeg-jegan. Lakuku sawadya durung tekan kang sinedya, teka iki kepapag barisan janma manungsa. Katon rantap-rantap nganti kaya jamur barat. Kabeh padha sikep gegaman, tumbake kaya jati ngarang. He, sapa kang dadi cucuking laku, ngakua luwih dhisik aja nganti mati tanpa aran,” wuwuse Kala Wridagsa.

“Kaya ora kleru panyawangku, iki ana barisan raseksa kang tanpa wilangan akehe, yen disawang kaya barisan buta kang nglurug perang. Genti aku takon, kowe kuwi buta saka ngendi lan arep apa dene pating glidrah pating glidro solahmu ora duwe tatanan?”

“Ok ok olha dalah. Wong ditakoni ora enggal ngaku, malah genti takon.”

“Jamak ing dedalan  takon genti tinakonan. Becik kowe ngakuwa dhisik, mburi saka negara ngendi  lan sapa aranmu, he buta!”

“Yoh, takngaku dhisik. Yen kowe takon aku, iki barisan  raseksa saka Nagara Samaskuta, aku minangka warangka nata,  aranku Patih Kala Wridagsa. Balik kowe sapa?”

“Ora kleru, genah kowe sawadya balamu buta bakal sikara, gawe ontran-ontran nglurug prang. Mangertiya, iki barisan saka Purwacarita, kawulane Prabu Kandhihawan, dene aku pepatih ing Purwacarita, aranku Mandasrawa.”

“Wah lha, jebul kowe sing takgoleki, takkarepake. Tiwas kebeneran. Yoh, aku sawadya bala raseksa ora tedheng aling-aling, pancen duwe sedya………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…