Respati Lair (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 152 kali

Budhale wadya raseksa saka Samaskuta katon gumyak. Ana buta kang numpak singa lan warak. Sing numpak gero-gero, sing ditumpaki gereng-gereng. Ana kang sikep bedhama, pedhang, tameng, gada, bindhi lan tumbak. Ana buta kang kalung ula welang lan numpak asu ajag. Mangap-mangap kang numpaki, melet-melet sing ditumpaki.

Ana kang sinambi jejogedan, jingklak-jingklak, gidro-gidro, amarga rumangsa

seneng pinarcaya dening ratu gustine nglurug prang mungsuh janma manungsa.

Ana sawenehing buta kang seneng gawe karusakan. Ing dedalan tansah ngrusak tanduran pari. Para among tani kang lagi nggarap sawah trima nyisih nalika barisan buta liwat, awit wedi kalamun ditadhah kalamangsa. Lakune buta kang tanpa wilangan akehe iku saka arah kulon mangetan parane. Kang minangka tetindhihing laku warangka nata Samaskuta awasta Patih Kala Wridagsa.

Kacarita, lakuning rota denawa papagan karo wadya Purwacarita kang saka wetan mengulon parane, tinindhihan dening Patih Mandasrawa. Mandrasrawa nitih turangga, datan ninggalake weweka karana ndherekake tindake ratu gustine Prabu Kandhihawan kang nitih rata gineret turangga catur cacahe.

Bregadaning prajurit Samakusta kang angalur selur wekasane tempuk klawan prajurit Purwacarita ana madyaning marga. Padha den aba-abani dening cucuking laku, saengga kandheg bebarengan. Patih Kala Wri-dagsa lan Patih Madasrawa mudhun saka tumpakane nedya nggenahake tujuwane sowang-sowang.

“Bojleng-bojleng iblis lagnat padha jeg-jegan. Lakuku sawadya durung tekan kang sinedya, teka iki kepapag barisan janma manungsa. Katon rantap-rantap nganti kaya jamur barat. Kabeh padha sikep gegaman, tumbake kaya jati ngarang. He, sapa kang dadi cucuking laku, ngakua luwih dhisik aja nganti mati tanpa aran,” wuwuse Kala Wridagsa.

“Kaya ora kleru panyawangku, iki ana barisan raseksa kang tanpa wilangan akehe, yen disawang kaya barisan buta kang nglurug perang. Genti aku takon, kowe kuwi buta saka ngendi lan arep apa dene pating glidrah pating glidro solahmu ora duwe tatanan?”

“Ok ok olha dalah. Wong ditakoni ora enggal ngaku, malah genti takon.”

“Jamak ing dedalan  takon genti tinakonan. Becik kowe ngakuwa dhisik, mburi saka negara ngendi  lan sapa aranmu, he buta!”

“Yoh, takngaku dhisik. Yen kowe takon aku, iki barisan  raseksa saka Nagara Samaskuta, aku minangka warangka nata,  aranku Patih Kala Wridagsa. Balik kowe sapa?”

“Ora kleru, genah kowe sawadya balamu buta bakal sikara, gawe ontran-ontran nglurug prang. Mangertiya, iki barisan saka Purwacarita, kawulane Prabu Kandhihawan, dene aku pepatih ing Purwacarita, aranku Mandasrawa.”

“Wah lha, jebul kowe sing takgoleki, takkarepake. Tiwas kebeneran. Yoh, aku sawadya bala raseksa ora tedheng aling-aling, pancen duwe sedya………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye