Respati Lair (4)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Padhalangan - Dibaca: 229 kali

Budhale wadya raseksa saka Samaskuta katon gumyak. Ana buta kang numpak singa lan warak. Sing numpak gero-gero, sing ditumpaki gereng-gereng. Ana kang sikep bedhama, pedhang, tameng, gada, bindhi lan tumbak. Ana buta kang kalung ula welang lan numpak asu ajag. Mangap-mangap kang numpaki, melet-melet sing ditumpaki.

Ana kang sinambi jejogedan, jingklak-jingklak, gidro-gidro, amarga rumangsa

seneng pinarcaya dening ratu gustine nglurug prang mungsuh janma manungsa.

Ana sawenehing buta kang seneng gawe karusakan. Ing dedalan tansah ngrusak tanduran pari. Para among tani kang lagi nggarap sawah trima nyisih nalika barisan buta liwat, awit wedi kalamun ditadhah kalamangsa. Lakune buta kang tanpa wilangan akehe iku saka arah kulon mangetan parane. Kang minangka tetindhihing laku warangka nata Samaskuta awasta Patih Kala Wridagsa.

Kacarita, lakuning rota denawa papagan karo wadya Purwacarita kang saka wetan mengulon parane, tinindhihan dening Patih Mandasrawa. Mandrasrawa nitih turangga, datan ninggalake weweka karana ndherekake tindake ratu gustine Prabu Kandhihawan kang nitih rata gineret turangga catur cacahe.

Bregadaning prajurit Samakusta kang angalur selur wekasane tempuk klawan prajurit Purwacarita ana madyaning marga. Padha den aba-abani dening cucuking laku, saengga kandheg bebarengan. Patih Kala Wri-dagsa lan Patih Madasrawa mudhun saka tumpakane nedya nggenahake tujuwane sowang-sowang.

“Bojleng-bojleng iblis lagnat padha jeg-jegan. Lakuku sawadya durung tekan kang sinedya, teka iki kepapag barisan janma manungsa. Katon rantap-rantap nganti kaya jamur barat. Kabeh padha sikep gegaman, tumbake kaya jati ngarang. He, sapa kang dadi cucuking laku, ngakua luwih dhisik aja nganti mati tanpa aran,” wuwuse Kala Wridagsa.

“Kaya ora kleru panyawangku, iki ana barisan raseksa kang tanpa wilangan akehe, yen disawang kaya barisan buta kang nglurug perang. Genti aku takon, kowe kuwi buta saka ngendi lan arep apa dene pating glidrah pating glidro solahmu ora duwe tatanan?”

“Ok ok olha dalah. Wong ditakoni ora enggal ngaku, malah genti takon.”

“Jamak ing dedalan  takon genti tinakonan. Becik kowe ngakuwa dhisik, mburi saka negara ngendi  lan sapa aranmu, he buta!”

“Yoh, takngaku dhisik. Yen kowe takon aku, iki barisan  raseksa saka Nagara Samaskuta, aku minangka warangka nata,  aranku Patih Kala Wridagsa. Balik kowe sapa?”

“Ora kleru, genah kowe sawadya balamu buta bakal sikara, gawe ontran-ontran nglurug prang. Mangertiya, iki barisan saka Purwacarita, kawulane Prabu Kandhihawan, dene aku pepatih ing Purwacarita, aranku Mandasrawa.”

“Wah lha, jebul kowe sing takgoleki, takkarepake. Tiwas kebeneran. Yoh, aku sawadya bala raseksa ora tedheng aling-aling, pancen duwe sedya………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia