Ketawang Subakastawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 204 kali

Mung kari rong sasi Pak Mukiran kudu pindhah saka omah kontrakane. Wektu dirasakake mlaku cepet ba­-nget. Sasi Maret taun wingi dheweke nganyarake kontrak. Ngerti- ngerti taun iki wis mlebu sasi Januari. Pak Muki-ran asring mbayangake, nda-heba senenge uwong sing du-we omah dhewe. Saben taun ora mumet sirahe golek  kon-trakan anyar. Isih begja mena-wa omah kontrakan sing la-was bisa dikontrak maneh senajan kudu nganggo rega anyar.

“Kersa pa Pak manggon neng gandhok daleme mbah cilikku sing asma Mbah Wido-no? Mbah cilikku setengah taun kepungkur diboyong putra ontang-antinge me-nyang Lampung. Saiki omah mau kosong,” ujare Rubito, kancane makarya Pak Mukiran.

“Ngapa emoh, Dhik. Lha iki sirahku lagi mumet golek omah kontrakan anyar je. Waton  cocog regane,” wangsulane Pak Mukiran.

“Rega kontrakan maksudmu Pak? Ja kuwatir. Manggon neng kono kuwi sampeyan ora perlu mbayar kontrakan alias gratis ... tis. Tenan, Pak! Ana sing manggoni, gelem ngrumat, reresik omah lan plataran, Mbah Widono wis maturnuwun. Lha omah yen dijarke kothong, ora dipanggoni, jare njur dinggo omah dhemit he he he. Piye, kersa? Yen iya engko sore dakngabari mrana,” Rubito ngatag.

“Wah, maturnuwun banget, Dhik. Nanging ya tak semantanan sik karo Mbok Nyaiku,” wangsulane Pak Mukiran kanthi praupan seneng.

“Mangga. Ning aja kesuwen nggon-mu nglelimbang, Pak. Wingi wis ana uwong sing nakokke omah mau, arep ngontrak. Nanging aku durung sreg,” kandhane Rubito.

Wusanane Pak Mukiran dalah kelu-wargane sida manggon ing omah kagu-ngane Mbah Widono. Senajan cakrik kuna, saplok dipanggoni Pak Mukiran sakeluwargane, omah mau dadi malih. Pindhane wong wadon sing dipaesi, dadi ayu, sumringah lan resep disawang.

Lha priye ora? Padatan plataran nga-rep omah tansah mbleder. Godhong garing saka wit nangka, rambutan lan  talok kang thukul ing plataran ngarep padha pating slebar. Durung karuwan telung ndina sepisan disapu. Semono uga  sesuketan kang thukul subur merga arang dibabati.

“Wah, maturnuwun, Pak. Omahe simbah cilikku bali dadi omah uwong maneh,” ujare Rubito nalika klintong- klintong niliki omahe Mbah Widono karo sisan silaturahmi menyang Pak Mukiran dalah keluwargane.

“Sing maturnuwun kuwi aku, Dhik. Sirahku wis ora puyeng mikir golek kontrakan omah. Lha perkara reresik omah lan plataran, iku lak pancen kuwajibanku,” wangsulane Pak Mukiran.

Pancen, manggon ing omah kagu-ngane Mbah Widono iku ana rasa ayem, adhem, lan tentrem. Krana ing ngarepan ana wit-witan gedhe, yen wayah awan ngepasi hawane panas ngenthak-enthak, krasa edhum.

Mung wae, ing suwalike iku, atine Pak Mukiran tuwuh rasa…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye