Ketawang Subakastawa
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 282 kali

Mung kari rong sasi Pak Mukiran kudu pindhah saka omah kontrakane. Wektu dirasakake mlaku cepet ba­-nget. Sasi Maret taun wingi dheweke nganyarake kontrak. Ngerti- ngerti taun iki wis mlebu sasi Januari. Pak Muki-ran asring mbayangake, nda-heba senenge uwong sing du-we omah dhewe. Saben taun ora mumet sirahe golek  kon-trakan anyar. Isih begja mena-wa omah kontrakan sing la-was bisa dikontrak maneh senajan kudu nganggo rega anyar.

“Kersa pa Pak manggon neng gandhok daleme mbah cilikku sing asma Mbah Wido-no? Mbah cilikku setengah taun kepungkur diboyong putra ontang-antinge me-nyang Lampung. Saiki omah mau kosong,” ujare Rubito, kancane makarya Pak Mukiran.

“Ngapa emoh, Dhik. Lha iki sirahku lagi mumet golek omah kontrakan anyar je. Waton  cocog regane,” wangsulane Pak Mukiran.

“Rega kontrakan maksudmu Pak? Ja kuwatir. Manggon neng kono kuwi sampeyan ora perlu mbayar kontrakan alias gratis ... tis. Tenan, Pak! Ana sing manggoni, gelem ngrumat, reresik omah lan plataran, Mbah Widono wis maturnuwun. Lha omah yen dijarke kothong, ora dipanggoni, jare njur dinggo omah dhemit he he he. Piye, kersa? Yen iya engko sore dakngabari mrana,” Rubito ngatag.

“Wah, maturnuwun banget, Dhik. Nanging ya tak semantanan sik karo Mbok Nyaiku,” wangsulane Pak Mukiran kanthi praupan seneng.

“Mangga. Ning aja kesuwen nggon-mu nglelimbang, Pak. Wingi wis ana uwong sing nakokke omah mau, arep ngontrak. Nanging aku durung sreg,” kandhane Rubito.

Wusanane Pak Mukiran dalah kelu-wargane sida manggon ing omah kagu-ngane Mbah Widono. Senajan cakrik kuna, saplok dipanggoni Pak Mukiran sakeluwargane, omah mau dadi malih. Pindhane wong wadon sing dipaesi, dadi ayu, sumringah lan resep disawang.

Lha priye ora? Padatan plataran nga-rep omah tansah mbleder. Godhong garing saka wit nangka, rambutan lan  talok kang thukul ing plataran ngarep padha pating slebar. Durung karuwan telung ndina sepisan disapu. Semono uga  sesuketan kang thukul subur merga arang dibabati.

“Wah, maturnuwun, Pak. Omahe simbah cilikku bali dadi omah uwong maneh,” ujare Rubito nalika klintong- klintong niliki omahe Mbah Widono karo sisan silaturahmi menyang Pak Mukiran dalah keluwargane.

“Sing maturnuwun kuwi aku, Dhik. Sirahku wis ora puyeng mikir golek kontrakan omah. Lha perkara reresik omah lan plataran, iku lak pancen kuwajibanku,” wangsulane Pak Mukiran.

Pancen, manggon ing omah kagu-ngane Mbah Widono iku ana rasa ayem, adhem, lan tentrem. Krana ing ngarepan ana wit-witan gedhe, yen wayah awan ngepasi hawane panas ngenthak-enthak, krasa edhum.

Mung wae, ing suwalike iku, atine Pak Mukiran tuwuh rasa…………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ora ana sing ora bisa diikhlasake...

Klik

OJEK MAYIT

Ojek mujudake salah sijine jasa angkut migunakake sepedhahmotor. Ing jaman modern saiki, jasa iki malah bisa dipesen liwat HP, yakuwi kang diarani Ojek Online (Ojol). Ojol ora mung ngeterake wong, nanging uga panganan, barang lan blanjan. Nanging senajan wis modern, pranyata ojol ing Indonesia isih klebu biyasa-biyasa wae. Beda karo ojek ing Kongo, Afrika. Ojek ing kene ora mung bisa ngeterake blanjan utawa panganan wae, nanging uga ngeterake mayit! Carane nggawa kanthi cara dibonceng ing mburi lan ditaleni rapet karo tukang ojeke. Maklum, mayit kuwi ora bisa nggamblok dhewe... (d/ist)***

Pethilan

Akibat anane lindhu, pegawe hotel lan restoran dikon prei

Ujian kanggo kita kabeh minangka bangsa Indonesia

Idrus Marham durung karep dadi justice kolaborator

Mbokmenawa isih bingung milih je­neng-jeneng kang pantes di-‘nya­nyek’-ake

Asil ing Asian Games 2018 dadi tetenger gumregah

Kabeh kanggo Indonesia