Lodan saka Segara Kidul (1)
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Cerita Sambung - Dibaca: 567 kali

Rudianto nglirik arloji sing naleni ugel-ugele nalika sedhan rupa peteng kuwi tleser-tleser lumebu kompleks ruko. Mandheg ing sabrange dhiskotek sing surem, sekawit Rudianto ora pati ngrewes. Jer mobil mlebu metu kompleks ruko ing Kedhungdoro kuwi bebas wae senadyan  wancine wis kliwat tengah wengi. Sebab nadyan saperangan gedhe rukone tutup, nanging isih ana siji loro papan panglipur sing bukak, klebu Dhiskotek Madubranta.

Rudianto lagi duwe kawigaten mirunggan bareng wong lanang telu mudhun saka sedhan banjur kledhang-kledhang mara. Dedege racak, awak kiyeng methekel. Praupane kaku, tangkebe ora semanak. Rudianto nebak-nebak, apa wong-wong iku anggota pulisi militer sing lagi tugas njejegake dhisipline anggota sarana nekani nggon-nggon dhugem? Jalaran ora pisan pindho Madubranta digropyok pulisi militer kanggo nggoleki anggotane sing  singlar saka dhisipline aparat.

Nanging upama wong telu kuwi  pulisi militer geneya kok ora nganggo sragam? Awit kulinane pulisi militer sing teka mesthi nganggo sragam tentara jangkep, nuduhake kertu anggota lan surat tugas. Apa kira-kira tetelune intel pulisi sing lagi golek sisik melik pangguna narkoba ing njero dhiskotek kono? Merga ora pisan pindho uga Madubranta digropyok pulisi narkoba merga disujanani kanggo transaksi sabu-sabu lan ekstasi.

“Mangga, mangga. Menapa ngresakaken diampingi purel?” Rudianto sing mapag ing ngarep lawang banjur ngiringi jangkahe wong telu iku munggah tlundhagan. Sing ditakoni ora nggape, kepara nglirik wae ora. Tetelune bablas tumuju panggone para wanita panglipur lungguh methingkrang ing walike kaca.

Saka perangan liya  njero dhiskotek keprungu swarane penyanyi priya  empuk ngalik-alik. Swasanane remeng-remeng, lampu byar pet maneka rupa, sorote munjer menyang tengah panggung. Genti-genten warnane, abang, ijo, biru, wungu lan kuning, byar-byor jumbuh karo rikat lan alone iringan musik. Tamu-tamu lanang  katrem ngematake lagu   saka meja peteng karo diglendhoti purel.

Usah kau kenang lagi sayang

Masa yang telah silam

Walau derita akan menimpa

Usah kau harap lagi sayang, cintaku telah hilang

Anggaplah itu mimpi di hari siang

Wong telu pawakan methekel  nyawang manther mbaka siji wanita  sing pinajang ing mburi kaca. Siji ing antarane nglolos tilpun seluler saka walike jaket, mbukak potreke wong wadon. Rudianto sing nglirik sapari­polahe wong telu kuwi sakala nggragap. Cetha yen sing dibukak iku potreke Yolandha, salah sijine purel ing dhiskotek kono.

Rudianto nangkep glagat ala. Sapandurat dheweke kelingan……………

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saben masalah kang muncul bisa gawe ajur utawa bisa ndadekake kuwat ...

Klik

DREAM SEREM

Ora sateruse bangunan utawa gedhong kang digawe menungsa bakal terus dipigu-nakake lan diramut. Akeh bangunan kang wusanane ditogake mangkrag ngono wae. Saengga jroning wektu tinamtu bali dijaluk dening alam. Kaya dream molen iki upamane. Sawise ora dipigunakake lan dianggurake ngono wae mula malih dadi ‘dream serem’ merga akeh dirambati tanduran ing kana kene. (d/ist)***

Pethilan

Pemerintah nyiapake dana kelurahan

Mesisan kampanye!

Mogok guru ing Mimika, Papua, tanpa solusi

Padha lali sajake, ora dadi pejabat yen tanpa guru

Jokowi: Bangun optimisme

Sing pesimis nyemplung segara ae