Anggota DPR Eni Saragih Ditangkep KPK
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dredah Masalah - Dibaca: 131 kali

Nalika nekani ulang taune anake Menteri Sosial Idrus Marham. KPK nggledhah omahe Sofyan Basir lan kasil nggawa koper telu sarta kardhus papat isi dokumen.

 

Pesta ulang taun ka-8 putrine Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham dhek Jumat (13/7) kepungkur ketekan tamu kang ora diundang. Tamu kasebut klakon gawe kagede sing duwe omah lan para undangan jalaran asale saka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petugas iki karepe ora nggoleki sang menteri, nanging mapag salah sawijining tamu ing acara iku.

Tamu sing digoleki KPK kasebut yaiku Enu Maulani Saragih, wakil ketua Komisi VII DPR saka Partai Golongan Karya (Golkar). Sawise methuki petugas KPK, eni langsung pamitan marang Idrus Marham lan tamu liyane. Dheweke digawa menyang kantor KPK kanggo nindakake papriksan.

Tekane KPK ing omahe Idrus Marham minangka rerangken saka operasi tangkap tangan (OTT). Iku sairing karo katrangan kang ditampa KPK yen wis dumadi prajanjen beselan Rp 500 yuta kang dinuga nyangkudake Eni. Dhuwit kasebut diamanake sa-durunge anggota DPR saka dae-rah pemilihan (dapil) Lamongan-Gresik iki nekani acara ulang taune putrine Idrus Marham. “Dinuga (dhuwit Rp 500 yuta, Red) gegayutan karo tugas ing Komisi VII DPR RI,” kandhane Ju Wicara KPK Febri Diansyah mentas iki.

Kejaba ngamanake politikus Partai Golkar kasebut, KPK uga kasil nangkep wong wolu liyane. Ing antarane yaiku pengusaha sing jeneng cekakane E, staf DPR enem, lan sopir siji.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Par-tai Golkar Maman Abdurahman mban-tah anane OTT ing omah dhinese Idrus Marham. Dheweke nyebutake, sing luwih trep yaiku Eni dipapag KPK ing omahe Mensos. Nalika iku Eni nekani prayaan ulang taun putrine Idrus Mar-ham. “Ing acara iku uga teka sapera-ngan pejabat Kemensos, keluwarga, lan saperangan kanca apadene kanca sapenggaweyan,” jlentrehe.

Maman nambahake, pehake durung nyumurupi ing kasus apa Eni dipapag lan dijaluki katrangan KPK. Kanggo luwih cethane, tambahe, pehake isih ngenteni keterangan resmi saka komisi kang ditetuwani dening Agus Rahardjo iku.

KPK mesthekake yen anggone ma-pag Eni ing omah dhinese Mensos mu-judake perangan saka operasi penin-dakan korupsi. Sebab, dinuga wis du-madi pawewehe dhuwit marang pe-nyelenggara negara, ing bab iki Eni kang tinanggenah minangka pimpinan Komisi VII DPR, saka pehak swasta. Dhuwit atusan yuta rupiah kang dia-manake dinuga gegayutan karo kewe-nangane Eni minangka anggota legis-latif. Mung, kewenangan apa kang dimaksud, nganti saiki isih terus dijlimeti.

“Sawise ditutake, ana salah sawiji-ning pehak kang ana ing omah kasebut (Idrus Marham, Red). Dadi, diamanake ing kana lan digawa menyang kantor KPK. Panggonane kebeneran ana ing kana,” jlentrehe Febri bab alesan mapag Eni ing omah dhinese Mensos.

Nganti pawarta iki ditulis, pihak sing diamanake isih dititi priksa kanthi premati dening KPK. Bubar papriksan, status hukume wong-wong iku bakal diumumake.

Pawewehe dhuwit Rp 500 yuta iku apa ana gegayutane karo proses pe-nganggaran proyek pemerintah? Febri durung bisa komentar apa-apa. Se-bab, pemeriksaan isih terus ditindak-ake. “Sing genah, sing lagi dijingglengi yaiku ana gegayutane karo tugas ang-

gota DPR ing Komisi VII,” tandhese Febri.

Sawatara iku, kasus panduga beselan (suap) proyek PLTU Riau 1 bisa dadi nyeret sakehing tokoh liyane. Minggu (15/7) kepungkur KPK nggledhah omahe Dirut PT PLN Sofyan Basir ing laladan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Penggledhahan iku mujudake perangan saka pengembangan pengusutan kasus panduga suap kang nyeret Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Tim KPK teka menyang omahe Sofyan Basir watara jam 09.00. Mobil Toyota Innova 4 momot penyidik KPK 12. Nalika Sofyan Basir lagi ana ing ngomah. Penggledhahan nembe rampung jam 19.15. Nalika metu, 12 penyidik kasebut nggawa koper ireng 3 lan kerdhus banyu mineral 4. Penyidik sing sekabehane menganggo rompi soklat khas KPK wegah omong. Dheweke kabeh gegancangan mlebu mobil sinambi ngendhani awak media.

Sawise penggledhahan, lawang pager omahe Sofyan Basir langsung ditutup rapet. Petugas telu menganggo safari sing njaga ngarepe omahe iki.

Juru Wicara KPK Febri Diansyah mesthekake yen penggledhahan omahe tilas Dirut BRI iku gegayutan kasua proyek pembangunan PLTU Riau 1. “Penggledhahan ing panggonan ti-namtu ditindakake ing rangken kanggo nemokake bukti kang gegayutan karo perkara,” jlentrehe Febri.

Banjur, apa wae sing digawa KPK saka omahe Sofyan Basir? Febri ngandhakake yen kanggo sawatara kang wis diamanake tim penyidik saka panggonan kasebut arupa dokumen. Uga, barang bukti elektronik sing ana sesambungane karo proyek iku.

Saliyane omahe Sofyan Basir, KPK uga nggledhah omah 4 liyane. Yaiku omahe Eni ing Larangan, Kota Tangerang uga digledhah. Mangkono uga omah, kantor, lan apartemen tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo.

Kabeh tumindak kasebut ditindak-ake KPK kanggo miyak kasus korupsi proyek PLTU Riau 1. Mula iku, sumam-bunge Febri, dheweke ngajap kabeh pehak asikep kooperatif. “Ora nindak-ake upaya-upaya kang bisa ngrendheti pelaksanaan tugas penyidikan,” tandhese.

Saiki iki nembe Eni Maulani Saragih lan Jonannes Budisutrisno Kotjo kang ditetepake minangka tersangka.

Sadurunge, KPK nangkep tangan Tahta Maharaya, ponakane Eni. Nalika iku dheweke nembe wae nampa dhuwit Rp 500 yuta saka Audrey Rat-na, andhahane Kotjo. KPK uga klakon ngamanake Muhammad Al Khadziq, bupati Temanggung terpilih sing mu-judake sisihane Eni. Nanging, Tahta, Audrey lan Khadziq sawise dijaluki katrangane, saiki wis dilepas KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ngandhakake yen kasus sing nyeret Eni bisa dadi gedhe jalaran dhana kang dibutuhake kanggo mbangun PLTU klawan kapasitas 35 ewu megawatt nggayuh Rp 1.100 triliyun. Durung disumurupi pira ajine proyek PLTU Raiu 1 2x300 MW.

Manut Saut, potensi gedhe muncule kecurangan ing eksekusi proyek kasebut pancen wis dikuwatirake KPK wiwit mbiyen. KPK wis ngundang sakehing stakeholder supaya ngelikake. Ewasamono, korupsi tetep dumadi. Kanggo ngonceki kasus iku nganti tuntas, KPK isih mbutuhake wektu. “Manutku ana reli-reli dawa kang kudu disinaoni,” ujare.

Ngenani kemungkinan kesangkude Sofyan Basir, pehak PLN durung bisa komentar akeh. Kepala Satuan  Komu-nikasi Korporat PT PLN (Persero) I Made Suprateka ngandhakake, PLN ngajeni proses hukum kang ditindakake KPK. Manut kandhane, Sofyan Basir minangka warga negara tuhu lan patuh marang hukum kang lumaku nganti tekan anane pembuktian ing persidhangan lan antuk putusan pengadilan kang tetap lan ngiket.

 

Dinonaktifake

Sawise Eni ditetepake KPK minangka tersangka, Partai Golkar langsung nonaktifake Eni saka sekabehing jabatan ing partai lan fraksi. Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily ngandhakake, partaine masrahake sawutuhe kasus kang dialami Eni ing proses hukum lan ngajap sing gegayutan bisa kooperatif marang jejege hukum.“Satemene Partai Golkar wis ngelikake marang kabeh pengurus partai lan anggota fraksi ing DPR supaya mawujudake Golkar resik slaras prajanjene ketua umum,” ujare Ace. (Tim)

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ati kang atos gampang nemoni dalan buntu.

Klik

BANGUNAN MODEL DHUWIT

Dhuwit pancen mujudake alat tukar kang penting kanggo masyarakat dunia. Saking pentinge nganti-nganti dadi inspirasi pembangunan sawijining gedhung ing Kaunas, Lithuania. Desain bangunan tingkat iki katon nyolok kanthi desain dhuwit minangka wujud fasad njaba bangunan ksb. (d/ist)***

Pethilan

Banyu Tarum Barat saya reget

Kan wis wiwit ndhisik?!

Pulisi kangelan ngluru sing nindakake teror obong-obong montor ing Semarang

Mumpung Imlek, coba njaluk tulung ahli Feng Shui…

Ngawekani golput, kudu intens ngenalake surat suwara cacah lima

Sing akeh mengko dudu golput, na­nging golyeng, golongan puyeng