Nasibe Dongeng
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Layang Saka Warga - Dibaca: 14 kali

Jaman isih dadi bocah cilik biyen, aku seneng banget ngrungokake dongeng. Ora perduli sapa sing ndongeng: simbah, ibu, guru, utawa sapa bae wong sing luwih dewasa. Malah, terkadang kanca sababagan uga ana sing bisa ndongeng. Aku lan kanca-kancaku padha seneng ngrungokake. Ora mung seneng, kapara malah padha ketagihan.

Nalika anak-anakku isih cilik, kabeh seneng dongeng. Saben bengi mesthi njaluk didongengi. Dongenge kudu gonta-ganti. “Uwis..., dongeng liyane,” kala-kala protes mengkono yen dongengku wis tau dak dongengake. Mula aku banjur maca buku-buku dongeng kanggo bahan. Yen kentekan bahan, aku tetep kudu ndongeng kanthi dongeng karanganku dhewe sauni-unine. Anehe, bocah-bocah wis trima didongengi saanane.

Nalika iku, bocah-bocah njaluk jatah, saben bengi kudu sajudul, ora kena dibaleni. Yen upamane aku lunga amarga ana keperluan sing kudu nginep, tegese aku duwe “utang”. Wengi candhake aku kudu ndongeng dhobel (jatah wengi iku lan wengi sing dak tinggal lunga). Tau, utangku akeh nganti lima, saengga aku bingung kudu ndongeng nem judul. Mula, supaya utangku ora akeh, aku ngrekam dongeng ing kaset, banjur kaset iku diputer ing tape analika aku lunga.

Mangkono gegambarane senenge bocah biyen marang dongeng. Pigunane, antara liya, bocah-bocah oleh pendidikan budi pekerti luhur kanthi ora langsung, yaiku niru conto tokoh dongeng sing apik lan pantes ditiru. Upamane, dongeng bocah sing sregep mbantu wong tuwane lan akhire oleh kamulyan, anakku ya tiru-turu sregep nyapu lan tandang gawe liyane.

Saiki, bareng tekan putuku kepriye? Jan owah babar pisan. Putuku ora seneng ngrungokake dongeng. Senengane nonton TV lan drijine uwik-uwik nutuli HP. Apa kabeh bocah saiki padha kaya ngono kuwi? Banjur, kepriye carane mbalekake tradisi ndongeng yen bocahe ora ketarik karo dongeng? Mangka, manut para pakar, manfaate dongeng iku akeh banget kanggo bocah-bocah, antara liya kanggo hiburan, ngraketake sesambungan bocah lan wong tuwa, pendidikan budi pekerti, ngembangake imajinasi, lan nambah kosakata.

                                                                    

                                                                           Asul Wiyanto - Malasan,

                                                                           Durenan, Trenggalek

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye