22 - 28 Juli 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Primbon & Palintangan - Dibaca: 92 kali

CAPRICORN ( 21 Des - 19 Jan ):

Minggu iki awak lungkrah lan aras-arasen, njalari panjenengan ora bisa konsentrasi. Kamangka sejatine ana kalodhangan sing bisa nuwuhake bebathen. Blanjane isih selaras karo pametune, ora susah kuwatir. Asmara: apa anane wae, lan aja kumalungkung.

AQUARIUS ( 20 Jan - 18 Feb ):

Minggu iki wayahe kanggo nindakake rancangan sing wigati. Akeh panyengkuyung saka sakupeng panjenengan. Sing baku, kudu tumemen olehe tumindak. Kena ngundhakake pawitan amrih antuk asil gedhe. Asmara: yen pancen tresna aja rangu-rangu, sing mantep atine.

PISCES  ( 19 Feb - 20 Mar ):

Tansah lila legawa lan makarya kanthi krenteging ati, mesthi katon asile. Obyekan wiwit susut, mula kudu luwih pinter ngemonah sing ana. Aja sembrono lan nyepelekake. Asmara: nyenengake ati pasangan iku wajib, minangka tandha tresna.

ARIES ( 21 Mar - 20 Apr ):

Sanadyan katone anteng nanging sejatine swasana wiwit panas. Mula kudu tetep waspada, aja sembrana, amrih ora jumedhul per­kara anyar. Dipikir sing temen dhisik sadurunge mojar. Asmara: ana kalodhangan narik atine, mula tetembungane ditata.

TAURUS ( 21 Apr - 20 Mei ):

Tumindake sing samadya lan trep, kudu bisa empan papan lan mawas dhiri. Krentege diundhakake supaya tansaya maju. Penga­la­man kepungkur sing njalari kapitunan didadekake pancadan amrih ora dibaleni maneh. Asmara: kudu bisa njupuk hikmahe saka kedadeyan iki.

GEMINI ( 21 Mei - 20 Juni ):

Aja nyepelekake omongan, amarga bisa nuwuhake perkara anyar. Swasana rada semrawut, yen ora bisa ngendhaleni emosi bakale tansaya ruwet. Rejeki isih ajeg. Kasarasan dijaga, tenaga aja diforsir. Ngalah marang pacangan, yen kepengin tentrem.

CANCER (21 Juni - 20 Juli):

Yen panjenengan ora nduwe krenteg lan kurang serius anggone ngatasi, kriwikan bakal dadi grojogan. Butuhe isih akeh, tansaya ruwet amarga sasuwene iki urip brah-breh. Aja kulina melek wengi, njalari kasarasan awak kaganggu. Swasana kulawarga wiwit nyenengake.

LEO (21 Juli - 21 Agust):

Minggu iki swasana ing pakaryan nyenengake. Ananging aja lena, panjenengan kudu wiwit mikirake rancangan kanggo ngundhakake asil ing tembe. Dhuwite dikemonah kanthi wicaksana, aja brah-breh. Asmara: amrih bebrayan langgeng, kudu bisa percaya pinercayan.

VIRGO ( 22 Agust - 22 Sept ):

Lintang kamujuran sumunar, aja rangu-rangu kanggo jumangkah maju. Sing teguh marang rancangan panjenengan. Rejeki mbanyu mili. Sanadyan akeh obyekan, yen wayahe ngaso kudu leren. Ku­la­warga nyenengake, ora ana perkara. Mula kudu tansah dijaga.

LIBRA ( 23 Sept - 23 Okt ):

Kasunyatan durung mesthi saemper karo sing digadhang-gadhang. Mula aja gampang percaya marang liyan, yen durung kinawruhan cetha tindak tanduke. Rejeki isih ngono-ngono wae, sing sabar sauntara. Asmara: tetembungan lan tumindake sing alus.

SCORPIO ( 24 Okt - 22 Nop ):

Rasa wedi lan rangu-rangu prayogane diendhani, apamaneh yen ora cetha jalarane. Saengga bisa jumangkah maju, lan ora kela­ngan kalodhangan. Kudu tumindak teges, aja gelem direridhu liyan. Asmara: kudu tatag yen antuk pocapan sing pedhes.

SAGITARIUS ( 23 Nop - 20 Des ):

Ora susah ngotot, yen perlu ngalah dhisik. Luwih becik mikirake rancangan sabanjure. Anggone ngaso sing kepenak, aja tansah mikirake bab pakaryan. Amrih awak tansah saras lan bregas. Aja mutusake samubarang ing kulawarga nalika ati panas lan dumadi padudon.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.