Wangsalan Rinakit Ing Tembang Dhandhanggula
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Macapatan - Dibaca: 1064 kali

1.    Séla alit ing pinggiring kali

       Jail methakil tan wruh ing tata

       Mung golèk menangé dhéwé

       Pasar tengahing kampung

       Ora wurung amung ngapusi

       Senengé nglemah bengkah

       Nyela-nyela nembung

       Wisma ngerep ingaranan

       Padha guyup rukun lan saéka kapti

       Rahayu lestariya

 

2.    Latar jembar ing madyaning nagri

       Alun nèki ombaking samodra

       Kang jumlegur suwarané

       Basa kawinya banyu

       Yèn ngendika laras lan ririh

       Cemeng tutuping sirah

       Wadhah uyah empluk

       Balumbang gung tengah harga

       Muga-muga pikantuk rahmating Gusti

       Gustining pra kawula

 

3.    Tirta angga dres nggènira mijil

       Yèn wus ènget nuli takonana

       Ngendi papan lan dunungé

       Kéyong kebon lumaku

       Weteng kencot butuh dèn isi

       Isi durèn sanyata

       Nggégé mangsa nembung

       Putra mbayun Badranaya

       Nggèrèng nggèntèng énggala dipun paringi

       Sanggya pamintanira

 

4.    Ayam wana kluruk saben ari

       Yèn kesasar nabuha kenthongan

       Darapon ngerti prenahé

       Haywa mung mrica kecut

       Muna-muni dèn ngati-ati

       Laras gamelan kawat

       Geter manahipun

       Nyaron bumbung laminira

       Kongsi cengklungen anggènira  ngentèni

       Kang dèn antu wus prapta

 

5.    Mutra kuda mlayu tengah wengi

       Géla-gélo main sandiwara

       Lakon Patih Ranggalawé

       Wisma lit tengah kampung

       Ja kruk-angkruk ing pinggir kali

       Ngenthès karèt sendika

       Kula inggih manut

       Wétan Sragèn kithanira

       Swawi caritanipun dipun pungkasi

       Sampun terang terwaca

 

6.    Kolik priya ingkang sobèng ratri

       Kang satuhu manggalaning praja

       Tinuladha ing rakyaté

       Dwarawati putra gung

       Aywa kemba yèn ngangsu  ngèlmi

       Panenggaking Pandhawa

       Barata priya gung

       Prahu gung tengah samodra

       Kompal-kampul kang nedya labuh ing tepi

       Slamet tuwin raharja

 

7.    Rikma séta ing mustaka munggwing

       Awan bengi dèn sengkut makarya

       Mangka nyukupi butuhé

       Gong alit kang gumantung

       Kumpul-kumpul ndandosi  margi

       Senengé mbalung klapa

       Éthok-éthok bingung

       Kendhil dawa king tembaga

       Yèn tumandang becik sabar ngati-ati

       Dimèn mentes wohira

 

8.    Mahésa nom lumaku tut wuri

       Yèn bregedèl jenengé lawuhan

       Nyata kawentar rasané

       Lembu alit puniku

       Mlaku karendhèt-rendhèt eri

       Mutra Durna lampahnya

       Utama satuhu

       Mendhung séta kang kawuryan

       Muga-muga datan suwala ing wuri

       Kalisa ing rubéda

 

9.    Siti cemeng ingkang wedal sabin

       Dèn sregepa mumpung maksih mudha

       Ngangsu ngèlmu lan kawruhé

       Haywa mung ngembang garut

       Mung gemremeng tan dadi ati

       Anaké pring mangga mas

       Yèn cupet dèn sambung

       Ngembang suruh kalegan mas

       Préngas-prèngès nggonira dagang tuk bathi

       Ingajap sempulura

 

10. Kembang blimbing    tumumpang ing piring

       Ja semaya gagé lakonana

       Mumpung sih longgar wektuné

       Rawuhé njanur gunung

       Kadingarèn kersa ngampiri

       Mbalung geni tindaknya

       Mbokmenawa pethuk

       Sekar arèn nèng gilingan

       Sampun dangu nggènira ngrantos wit énjing

                Dèrèng ketingal prapta.

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Saya tambah umur saya kabur mripat kita...Iki ora liya merga satemene Gusti Allah lagi madhangake mata batin kita kanggo ndeleng akhirat.

Klik

PASRAH DIPRIKSA DOKTER CILIK

Saperangan ing antarane kita ana kang duwe ingon-ingon ing omah. Apa kuwi asu, kucing, manuk, bebek, pitik lsp. Kerep kewan-kewan ksb nganti dianggep minangka perangan kulawargane dhewe. Malah saking rakete karo kewan ingon-ingone, kerep kewan ingon-ingone ksb pasrah nalika arep diapakake wae dening sing duwe. Kaya ing gambar iki contone. (d/ist)***

Pethilan

Ewonan seniman bakal dikerigake menyang sekolahan

Ngasah uteg tengene siswa

Uji materi nyalon presiden kemungkinan gagal

Calon akeh, patut ora?

Parpol ngerigake kekuwatan penuh ing Pilkada 2018

Ana sing pengin ngganti presiden pisan