Wangsalan Rinakit Ing Tembang Dhandhanggula
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Macapatan - Dibaca: 888 kali

1.    Séla alit ing pinggiring kali

       Jail methakil tan wruh ing tata

       Mung golèk menangé dhéwé

       Pasar tengahing kampung

       Ora wurung amung ngapusi

       Senengé nglemah bengkah

       Nyela-nyela nembung

       Wisma ngerep ingaranan

       Padha guyup rukun lan saéka kapti

       Rahayu lestariya

 

2.    Latar jembar ing madyaning nagri

       Alun nèki ombaking samodra

       Kang jumlegur suwarané

       Basa kawinya banyu

       Yèn ngendika laras lan ririh

       Cemeng tutuping sirah

       Wadhah uyah empluk

       Balumbang gung tengah harga

       Muga-muga pikantuk rahmating Gusti

       Gustining pra kawula

 

3.    Tirta angga dres nggènira mijil

       Yèn wus ènget nuli takonana

       Ngendi papan lan dunungé

       Kéyong kebon lumaku

       Weteng kencot butuh dèn isi

       Isi durèn sanyata

       Nggégé mangsa nembung

       Putra mbayun Badranaya

       Nggèrèng nggèntèng énggala dipun paringi

       Sanggya pamintanira

 

4.    Ayam wana kluruk saben ari

       Yèn kesasar nabuha kenthongan

       Darapon ngerti prenahé

       Haywa mung mrica kecut

       Muna-muni dèn ngati-ati

       Laras gamelan kawat

       Geter manahipun

       Nyaron bumbung laminira

       Kongsi cengklungen anggènira  ngentèni

       Kang dèn antu wus prapta

 

5.    Mutra kuda mlayu tengah wengi

       Géla-gélo main sandiwara

       Lakon Patih Ranggalawé

       Wisma lit tengah kampung

       Ja kruk-angkruk ing pinggir kali

       Ngenthès karèt sendika

       Kula inggih manut

       Wétan Sragèn kithanira

       Swawi caritanipun dipun pungkasi

       Sampun terang terwaca

 

6.    Kolik priya ingkang sobèng ratri

       Kang satuhu manggalaning praja

       Tinuladha ing rakyaté

       Dwarawati putra gung

       Aywa kemba yèn ngangsu  ngèlmi

       Panenggaking Pandhawa

       Barata priya gung

       Prahu gung tengah samodra

       Kompal-kampul kang nedya labuh ing tepi

       Slamet tuwin raharja

 

7.    Rikma séta ing mustaka munggwing

       Awan bengi dèn sengkut makarya

       Mangka nyukupi butuhé

       Gong alit kang gumantung

       Kumpul-kumpul ndandosi  margi

       Senengé mbalung klapa

       Éthok-éthok bingung

       Kendhil dawa king tembaga

       Yèn tumandang becik sabar ngati-ati

       Dimèn mentes wohira

 

8.    Mahésa nom lumaku tut wuri

       Yèn bregedèl jenengé lawuhan

       Nyata kawentar rasané

       Lembu alit puniku

       Mlaku karendhèt-rendhèt eri

       Mutra Durna lampahnya

       Utama satuhu

       Mendhung séta kang kawuryan

       Muga-muga datan suwala ing wuri

       Kalisa ing rubéda

 

9.    Siti cemeng ingkang wedal sabin

       Dèn sregepa mumpung maksih mudha

       Ngangsu ngèlmu lan kawruhé

       Haywa mung ngembang garut

       Mung gemremeng tan dadi ati

       Anaké pring mangga mas

       Yèn cupet dèn sambung

       Ngembang suruh kalegan mas

       Préngas-prèngès nggonira dagang tuk bathi

       Ingajap sempulura

 

10. Kembang blimbing    tumumpang ing piring

       Ja semaya gagé lakonana

       Mumpung sih longgar wektuné

       Rawuhé njanur gunung

       Kadingarèn kersa ngampiri

       Mbalung geni tindaknya

       Mbokmenawa pethuk

       Sekar arèn nèng gilingan

       Sampun dangu nggènira ngrantos wit énjing

                Dèrèng ketingal prapta.

Berita Terkait

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Wong kang nglarani awakmu, yen dudu luwih kuwat ya luwih ringkih saka awakmu. Tumrape sing luwih ringkih saka awakmu, apu-ranen. Lan kang-gone kang luwih kuwat, apuranen awakmu dhewe.

Klik

PATUNG RASEKSA MAO ZHEDONG

Patung emas raseksa tilas pemimpin Cina, Mao Zedong ing desa Tongxu, Henan, Cina. Patung kang dhuwure 36,6 meter mawa cet emas iki madeg ing sandhuwure pategalane warga, ing desa Tongxu, provinsi Henan, Cina. Ragad kang dientekake kanggo mbangun patung iki kurang luwih Rp 6,3 milyar. Mao Zedong mujudake presiden pisanan negara pandha kang kuwasa suwene 27 taun. (d/ist)***

Pethilan

Rega pangan ngadhepi pasa dijamin

Pengin murah, tuku nang koran ae!

Gaya ngadibusanane Pres. Jokowi mujudake strategi komunikasi

Ana sing nggaya ote-ote uga

Legislator kena OTT KPK maneh. Ketua DPR Bambang Soesatyo nga¬jab iku kang pungkasan

Pungkasan sing korupsi apa pung­kasan sing konangan?