Pudhunan – Sawalan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 23 kali

Bar ngisa, bali sekang mesjid, Kaki Bawor karo Kebayan Dikin terusan jagongan dopokan medangan nang Warunge Kaki Narso sing nang pinggir gili gedhe, ora suwe disusul mas Gathot sing bukak Warung Internet nang pojokan gang, melu nggabung. Sing cluluk dhisit Kaki Narso sing duwe wa­rung. “Eh, kadingaren Mas Gathot wayah mene, teyeng mampir ngeneh, mbokan siki biasane agi rame warunge? Garepan medang apa kiye?”

“Jae susu bae. Anu bocah-bocah padha bali, dadi ana sing nggenteni jaga warung. Kebeneran inyong weruh ketebange Rama Bawor karo Kang Dikin kebayane mlaku maring ngeneh, dadi tek susul,” saurane Mas Gathot nggenahaken, “Sisan mumpung ketemu nang kene Ramane, inyong garepan takon.”

“Garepan takon apa jane? Kayonge koh wigati banget,” takone Kaki Bawor penasaran.

“Agi dina Setu Legi ndhing wingi, inyong diprentah Kakange inyong maring Cilacap, ujube jane kon nglamar. Wong anake lanang sing mbarep garep olih bojo bocah Mertasinga Cilacap.” Kandhane mas Gathot kambi nampani wedang pesenane, “Lha bareng tekan gapura wates kota Cilacap, inyong kepethuk iring-iringan wong pirang-pirang, kurang luwih ya ana wong satusan ndean, sing lanang padha beskapan, bebedan, blangkonan, sing wong wadon ya kebayak, jaritan, padha mlaku urut-urutan. Kayonge sekang kota, mlaku ngetan terus. Jaman sakiye egin ana barisan sing padha macak busana Jawa kaya kuwe, toli keton aneh. Kuwe kira-kira barisan agi ngapa, Ramane?” 

“Eh, dinane Setu Legi, kuwe toli bar Jum’at Kliwon, tur wulane isih Sawal. O, kuwe genah anu warga PRKJ Kalikudi Kecamatan Adipala sing padha sekang Dhaonlumbung Tegalreja Cilacap,” wangsulane Kebayan Dikin mantep banget.

“O, iya bener kuwe, kayonge tes padha melu Pudhunan-Sawalan nang Pasamuan PRKJ Dhaonlumbung, kuwe sing kudune luwih paham ya Kebayane,” ujare Kaki Bawor. Kaki Narso melu ngomong, “Iya bener, Kang Bawor. Wong Kebayan Dikin kuwe jane isih klebu anak putune mbah Dhaonlumbung, mung anu mandan mblubud dadine arang-arang melu kumpul-kumpul, alesane anu adoh, repot.”

“Ih, Kaki Narso, gole ngomong, waton bener baen lhuh, ya kang Bayan? He..he..he..,” ujare mas Gathot karo ngguyu nggleges, “Ora susah dibantah. Siki crita baen Pudhunan-Sawalan kuwe kepriwe genahe.”

“Sapa sing garep mbantah, inyong malah garep mbeneraken, koh, he..he...,” saurane Kebayan Dikin. “Kaya kiye, biasane nek garep puasa wingi kae toli padha nganakaken Punggahan, ya kuwe resik-resik kubur, nyekar makame leluhur, njuran nggelar wilujengan nyadran.” Kebayan Dikin ngawiti gole crita, sawise nyruput wedange, “Lha, wong ana Punggahan ya mesthine ana Pudhunan. Gandheng puasane wis pundhat, senenge bakda puasa, kasil menang gole ngendhaleni hawa napsu, mulane perlu ngaturaken panuwun maring sing gawe urip, kanthi cara munjukaken puji donga. Lha sing ora kena klalen uga ndongakaken para leluhur sing minangka kanggo lantaran anane awakke dhewek urip nang ngalam donya kiye. Biasane anak putu gole padha rawuh ngumpul dina Kemis Wage sore. Njuran wengine padha umbul donga dhikiran nganti liwat tengah wengi. Dina Jum’at Kliwon esuke padha temandang gawe, sing kakung padha resik-resik makam, para putrine padha masak sing garep nggo wilujengan. Lha, bar ngasar padha ngumpul bareng nang umah Pasamuan, mbabar wilujengan Sawalan. Wengine malem setu legi, diterusaken tirakatan, nek jaman ganu, biasane gole tirakatan karo macapatan ya kuwe maca kitab kekidungan.” Klilan.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Ana Gusti papane se­mendhe kang kukuh, geneya wedi tiba. Ana Gusti kang kagu­ngan tresna sejati, ge­­neya wedi kela­ngan. Ana Gusti pang­gonane nyenyuwun, geneya wedi kentek­an? Pasrahna saka­behe marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Klik

60 TAUN ORA ADUS

Adus saben dina penting banget kanggo njaga kesehatane awak. Nanging ora mangkono tumrape Amou Haji, priya tuwa asal Iran iki malah lara kabeh kulite yen kena banyu. Mula dheweke ora tau adus sasuwene 60 taun iki. Nganti-nganti dijuluki priya paling kotor sadonya. Kepriye ora, werna kulite wis padha karo wernane lemah, semono uga teksture atos kaya semen saengga kerep dikira patung yen lagi lungguh meneng wae. (d/ist)

Pethilan

Pirembugan cawapres durung rampung

Dudu mung ngomongi ban serep

Disiapake rekayasa lalu lintas kanggo Asian Games

Jalur zig-zag sepedhah uga ana

Penduduk desa bisa saya miskin

Nah, kena kanggo bahan adol kam­panye