Pudhunan – Sawalan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Banyumasan - Dibaca: 104 kali

Bar ngisa, bali sekang mesjid, Kaki Bawor karo Kebayan Dikin terusan jagongan dopokan medangan nang Warunge Kaki Narso sing nang pinggir gili gedhe, ora suwe disusul mas Gathot sing bukak Warung Internet nang pojokan gang, melu nggabung. Sing cluluk dhisit Kaki Narso sing duwe wa­rung. “Eh, kadingaren Mas Gathot wayah mene, teyeng mampir ngeneh, mbokan siki biasane agi rame warunge? Garepan medang apa kiye?”

“Jae susu bae. Anu bocah-bocah padha bali, dadi ana sing nggenteni jaga warung. Kebeneran inyong weruh ketebange Rama Bawor karo Kang Dikin kebayane mlaku maring ngeneh, dadi tek susul,” saurane Mas Gathot nggenahaken, “Sisan mumpung ketemu nang kene Ramane, inyong garepan takon.”

“Garepan takon apa jane? Kayonge koh wigati banget,” takone Kaki Bawor penasaran.

“Agi dina Setu Legi ndhing wingi, inyong diprentah Kakange inyong maring Cilacap, ujube jane kon nglamar. Wong anake lanang sing mbarep garep olih bojo bocah Mertasinga Cilacap.” Kandhane mas Gathot kambi nampani wedang pesenane, “Lha bareng tekan gapura wates kota Cilacap, inyong kepethuk iring-iringan wong pirang-pirang, kurang luwih ya ana wong satusan ndean, sing lanang padha beskapan, bebedan, blangkonan, sing wong wadon ya kebayak, jaritan, padha mlaku urut-urutan. Kayonge sekang kota, mlaku ngetan terus. Jaman sakiye egin ana barisan sing padha macak busana Jawa kaya kuwe, toli keton aneh. Kuwe kira-kira barisan agi ngapa, Ramane?” 

“Eh, dinane Setu Legi, kuwe toli bar Jum’at Kliwon, tur wulane isih Sawal. O, kuwe genah anu warga PRKJ Kalikudi Kecamatan Adipala sing padha sekang Dhaonlumbung Tegalreja Cilacap,” wangsulane Kebayan Dikin mantep banget.

“O, iya bener kuwe, kayonge tes padha melu Pudhunan-Sawalan nang Pasamuan PRKJ Dhaonlumbung, kuwe sing kudune luwih paham ya Kebayane,” ujare Kaki Bawor. Kaki Narso melu ngomong, “Iya bener, Kang Bawor. Wong Kebayan Dikin kuwe jane isih klebu anak putune mbah Dhaonlumbung, mung anu mandan mblubud dadine arang-arang melu kumpul-kumpul, alesane anu adoh, repot.”

“Ih, Kaki Narso, gole ngomong, waton bener baen lhuh, ya kang Bayan? He..he..he..,” ujare mas Gathot karo ngguyu nggleges, “Ora susah dibantah. Siki crita baen Pudhunan-Sawalan kuwe kepriwe genahe.”

“Sapa sing garep mbantah, inyong malah garep mbeneraken, koh, he..he...,” saurane Kebayan Dikin. “Kaya kiye, biasane nek garep puasa wingi kae toli padha nganakaken Punggahan, ya kuwe resik-resik kubur, nyekar makame leluhur, njuran nggelar wilujengan nyadran.” Kebayan Dikin ngawiti gole crita, sawise nyruput wedange, “Lha, wong ana Punggahan ya mesthine ana Pudhunan. Gandheng puasane wis pundhat, senenge bakda puasa, kasil menang gole ngendhaleni hawa napsu, mulane perlu ngaturaken panuwun maring sing gawe urip, kanthi cara munjukaken puji donga. Lha sing ora kena klalen uga ndongakaken para leluhur sing minangka kanggo lantaran anane awakke dhewek urip nang ngalam donya kiye. Biasane anak putu gole padha rawuh ngumpul dina Kemis Wage sore. Njuran wengine padha umbul donga dhikiran nganti liwat tengah wengi. Dina Jum’at Kliwon esuke padha temandang gawe, sing kakung padha resik-resik makam, para putrine padha masak sing garep nggo wilujengan. Lha, bar ngasar padha ngumpul bareng nang umah Pasamuan, mbabar wilujengan Sawalan. Wengine malem setu legi, diterusaken tirakatan, nek jaman ganu, biasane gole tirakatan karo macapatan ya kuwe maca kitab kekidungan.” Klilan.

 

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Apa gunane kasuksesan yen bab kuwi ora mupangati tumrap kita, keluarga lan wong liya.

Klik

Omah Teko

Kaya apa omah impenmu? Apa sing gaya Eropa kanthi maneka saka ing njerone? Utawa pengin sing gaya minimalis nanging tetep nyaman? Kanthi ndeleng maneka inspirasi ing majalah utawa internet, para maos bisa nggathukake maneka desain saengga muncul gaya omah kang unik lan beda saka sing liyane. Salah sijine yakuwi kaya omah kang modhel teko iki? Mbokmenawa kanthi model teko iki para maos bisa nemokake ‘kehangatan’ ing njerone. (d/ist)***

Pethilan

Korupsi proyek mesjid, bupati Solok Kidul resmi ‘tersangka’

Koruptor Indonesia pancen kendel mesisan keblinger!

Prioritas masyarakat jroning blanja ritel nggeser

Dhuwite dicelengi nggo mudhik

Wong cacah 5 kang dinuga teroris dirangket ing Bekasi

Aja lena…