Mauk Jaun
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Alaming Lelembut - Dibaca: 212 kali

Luwih saka sak jam Made Anom Palguna lenger-lenger ing pesisir Yenggangga. Surya nye-dhaki angslup, langit jingga wiwit ngebaki cakrawala. Sesawangan endah  iku blas ora narik kawigatine. Pikirane kagubel wewayangane  kenya saka tanah Jawa, tilas kanca kuliyahe adhine wadon. Kenya sing  narik atine dadi rasa sengsem. Mangka nalika dikenalake dening adhine, Ni Luh Makatya, kenya kuwi wis duwe pacangan. Kenya iku aran Prabarini. Kepara pacangane uga ditepungake, jenenge Prayitna.

Seminggu kepunkur nalika Made Anom Palguna lan Ni Luh Makatya leledhang ing Tanah Lot, ora njarag ketemu lan Prabarini dalah sir-sirane. Ni luh Makatya ora pangling marang Prabaniri, tilas kancane kuliyah ing Yogya biyen. Semono uga Prabarini, kaget nanging uga bungah, ora nyana ketemu kanca kenthel sawise pisah sawetara taun tanpa kabar.

Made Anom Palguna salaman karo Prabarini lan Prayitna. Tuwuh rasa geter ing dhadha kaperbawan  tangane Prabarini sing lumer. Rasa aneh ngrambati ati. Semono uga nalika Luh Makatya salaman karo Prayitna, atine krasa kesendhal. Ana bribik-bribik rasa kang beda mlebu teleng atine. Kenya Bali iku wiwit ketliweng eseme Prayitna.

Prabarini lan Prayitna ora nggatekake owah-owahan ing atine Made Anom Palguna lan Ni luh Makatya.  Prabarini nerangake yen anggone menyang Bali iki merga kangen sedulur lan keponakane ing Banjar Sempidi. Prabarini nedya tilik kangmase, Prabarana, sing rabi entuk kenya Bali, Ni luh Narswari, limang taunan kepungkur.

Telung ndina candhake, Made Anom Palguna merlokake dolan menyang Sempidi. Kebeneran wektu kuwi Prabarini ing omah ijen. Kangmas lan mbakyune ipe lagi ngeterake Prayitna menyang Denpasar saperlu ditepungake  Darmono. Darmono lan sisihane, Kadek Swastari, wis kaparingan momongan lanang umur setaun. Usaha leasing-e saya maju. Ing pangangkah Prayitna bisa sahabipraya bukak usaha anyar ing Bali.

Tangkeb semadulur grapyak saka Prabarini ditanggapi kliru dening Palguna. Sapatemon ing Tanah Lot telung ndina kepungkur saya  nabet jero kayungyune Palguna marang Prabarini.

“Jegek maketek iki kudu dadi darbekku. Perkara Prayitna urusane keri. Ora-orane yen Candrasewuku  ora tumama. Sepira banggane Prabarini ketaman Candrasewu,”  panglocitane Palguna, nalika ditinggal ijen  ing ruwang tamu.

Prabarini lagi nampa interlokal saka mbakyune, Prabadewi, ing Semarang. Kalodhangan iku digunakake dening Palguna. Banyu sarining degan  sing dijupuk wanci tengah wengi saka canggah kuburan dikantheni mantram pengasihan Candrasewu, dicampurake ing cingkir kopine Prabarini. Palguna yakin sedhela maneh Prabarini bakal dadi darbeke. Bakal dadi kembange Banjar Kerambitan. Sakwise tita yen kopi kuwi diombe  Prabarini, Made Anom Palguna pamitan mulih tanpa ngenteni tekane Prabarana. Ing sadawaning dalan Palguna mesam-mesem dhewe. Petunge, ora suwe maneh Prabarini bakal kedanan marang dheweke.

Sapungkure Palguna ana rasa aneh…………….

Berita Terkait

img

Samak Minggu Ini

img

img

Sumber Semangat

Yen kowe ma­ngerteni anane watu cilik ing da­lan kang kira-kira ngganggu wong liya, mula singkir­na… Sapa ngerti iku dadi sebab di­gangsarake da­lan­­mu nuju su­warga.

Klik

JEBAKAN PIKIRAN

Atusan wedhus kanthi tertib metu saka kandhange (ranch) ngliwati regol gerbang, mangka ing kandhange mau ora ana pager kang matesi lakune. Ujare ngakeh, iki sing diarani ‘jebakan pikiran’. (d/ist)***

Pethilan

Jokowi karo keluarga ing kebun raya Bogor

Rukun agawe santosa crah agawe bu­brah.

Dibutuhake panggung interaksi kang toleran

Panggung kampanye malah ana in­toleran.

Korupsi mbegal karaharjane rakyat

Metu pakunjaran wae koruptor isih raharja.